DNB mener transaksjoner til utenlandske nettkasinoer i ytterste konsekvens kan føre til at kundeforhold avsluttes

DNB kan ikke kommentere enkeltkunder, men sier utstrakt pengespill i utenlandske kasinoer kan føre til sperring av konto.

Norges største bank påpeker at tiltaket gjelder i «ytterste konsekvens», da de har forpliktelser overfor lovgivningen å forholde seg til, og får støtte av Finans Norge. Spillgiganten Betsson og deres norske advokater mener DNB trår over grensen.
 • Sindre Hopland
Publisert:

Til tross for at det ikke finnes noen lov som forbyr nordmenn å drive med pengespill på utenlandske nettkasinoer, kan det likevel få konsekvenser.

DNB opplyser at banken forholder seg til betalingsformidlingsforbudet som først ble introdusert i 2010, og senere fulgt opp og skjerpet av Lotteritilsynet, som gjør banken pliktig til å stoppe inn- og utbetalinger til utenlandske nettkasinoer.

– Har kunder fått beskjed om at kundeforholdet kan opphøre som følge av gjentagende spill på utenlandske nettkasinoer?

– Basert på en helhetsvurdering kan det være slik at vi, i ytterste konsekvens, kan bli nødt til å avslutte et kundeforhold, men det er ingen automatikk i dette, opplyser kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marte Vilming til E24.

Hun opplyser at DNB kun kan uttale seg om lovgivningen, og ikke om utenlandske nettkasinoer isolert, og fortsetter:

– Vi gjør alltid individuelle vurderinger i slike saker, for å finne løsninger som ivaretar kunden, og som gjør at vi innfrir våre forpliktelser i lovgivningen, forklarer Vilming som sier hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Les også

Lotteritilsynet vurderer å gjøre undersøkelser: Populær app deler ut penger fra spillselskap

Les også

Oljefondet investerer trolig videre i utenlandske spillselskaper

Justisdepartementet: – Må avgjøres i retten

Det var for øvrig ikke lett å få en juridisk vurdering vedrørende sperring av konto fra offentlige instanser.

Lotteritilsynet sier de ikke har vært innom problematikken, og viste videre til Finanstilsynet.

Finanstilsynet ønsket ikke å kommentere, og forklarte at finansavtaleloven, som regulerer denne typen saker, var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet mente, etter en runde med juristene, at det til syvende og sist var Finansklagenemnda og domstolene som måtte avgjøre om man kunne få kundeforholdet oppsagt om man i utstrakt grad gjennomfører transaksjoner med utenlandske nettkasinoer.

Spillselskapene mener norsk praksis overfor bransjen er brudd på EØS-avtalen, og har prøvd saken i retten, så langt uten hell. I 2020 venter nye runder i rettsvesenet mellom staten og de utenlandske kasinoselskapene.

Betsson reagerer

– Vi finner oss ikke i å bli behandlet på denne måten, sier talsperson for Betsson i Norge, Kim Petersen, etter at kunder har fått beskjed av DNB om at transaksjoner til utenlandske kasinoer må opphøre.

Norske banker har tatt en strengere tilnærming til utenlandske nettkasinoer den siste tiden, etter at Lotteritilsynet har gått hardere til verks overfor kasinoselskapene, og har i større grad enn tidligere fått bankene til å stoppe inn- og utbetalinger fra pengespill.

E24 har sett mail fra DNB til kunder som bruker nettkasinoer. En av dem lyder slik:

«Vi ser at kontoen din i stor grad benyttes til spill med utenlandske spillselskaper. Norske banker og andre finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. (...) Vi må derfor be om at denne type transaksjoner skal opphøre på din konto i DNB».

Betsson sier de har fått flere henvendelser fra kunder som både har fått beskjed om å stoppe transaksjoner til utenlandske nettkasinoer, og enkelte skal også ha blitt truet med at kontoen kan termineres om spillingen fortsetter.

Betalingsformidlingsforbudet og innsatsen fra Lotteritilsynet er ment som beskyttelse for norske spillere, som ifølge tilsynet tapte to milliarder kroner på nettkasino i utlandet i 2018, men også for å beskytte enerettsmodellen, som sikrer at det kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som får drive med pengespill i Norge.

Utenlandske spillselskaper kjemper hardt for å beholde posisjonen sin i det norske markedet, og Lotteritilsynet kjemper for at den norske enerettsmodellen, som beskytter Norsk Tipping Norsk Rikstotos spillmonopol i Norge, ikke forvitrer.

Har hentet inn juridisk vurdering

Betsson mener generelt norske banker ikke har rett til aktivt å granske kunders transaksjoner som man mistenkes er knyttet til utenlandske spillselskaper.

Spillselskapet har hentet inn en vurdering fra advokatselskapet Schjødt som sier seg enig med oppdragsgiver.

Schjødt-advokat Cecilie Amdahl skriver:

«Norske banker og finansinstitusjoner kan ikke innenfor lovens grenser innhente informasjon om kunder knyttet til lovlige transaksjon, og kan heller ikke true med å si opp kundeforholdet».

DNB får imidlertid støtte fra Finans Norge som representerer hele banksektoren.

– Vi støtter DNB i at man i ytterste konsekvens kan si opp et kundeforhold som følge av utstrakt spilling på utenlandske nettkasinoer, sier Tom Staavi i Finans Norge.

Han forklarer at det er en utfordrende jobb for norsk bankvesen å håndtere betalingsformidlingsforbudet.

– Å sperre en konto er innenfor bankens virkemiddelapparat, og kan være en del av en helhetsvurdering som en bank er pliktig til å gjøre, sier Staavi som gjerne skulle sett at regelverket på området var tydeligere enn det er i dag.

Han er ikke kjent med andre norske bankers praksis på området.

Pressefoto: CF Wesenberg / Finans Norge
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Betsson
 2. Finans Norge
 3. Pengespill
 4. DnB
 5. Justis- og beredskapsdepartementet
 6. Tom Staavi

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Norske banker sperrer kontoene til kunder som gambler

 2. Har bedt bankene stanse overføringer til 35 formidlere av gamblingpenger

 3. Dårlige odds for utenlandske spillselskaper i Norge– Vi skal knekke dem

 4. Rajas spillforbud kan stanse Brækhus og Carew

 5. Bøyer av for forbud. Slik reklame blir ikke lenger vist på TV3.