Nav Kontroll får unormalt mange tips

Nav Kontroll anslår at de daglig får et titalls tips om folk og bedrifter som utnytter permitteringsordningene. – Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sier Ole Johan Heir direktør i Nav Kontroll.

FÅR MANGE TIPS: Nav Kontroll merker en økning i antall tips om folk som utnytter permitteringsordningene.
Publisert:

Coronatiltakene fører til skyhøy arbeidsledighet, og ved utgangen av mars var 301.000 personer registrert som helt ledige i Norge. Nær ni av ti nye arbeidssøkere i mars oppga permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Nav samarbeider med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Nav Kontroll har ansvar for å følge opp alle tips og saker knyttet til trygdesvindel.

– Vi mottar mange tips i mange ulike kanaler for tiden. Vi mottar titalls tips hver dag de siste par dagene om folk som utnytter permitteringsordningene, og tipsene begynte å komme inn i forrige uke. Det som er nytt i denne situasjonen er at vi får inn en så stor mengde tips som omhandler permitteringer. Vi er ikke vant til å motta så mange tips om permitteringer, sier Ole Johan Heir direktør i Nav kontroll til E24.

Han sier de opplever at mange er opptatt av at ingen skal utnytte krisen for egen vinning.

Les også

Over 400.000 helt og delvis ledige i Norge

– Vi har fått tips om at bedrifter som har meldt om permitteringer av ansatte, som fortsetter å jobbe i bedriften. Vi får også tips om at folk jobber svart selv om de er permittert.

Direktøren understreker at det erfaringsmessig er noen tips som viser seg ikke å være reelle.

Tipsene kommer fra privatpersoner, andre deler av Nav og fra andre myndigheter.

Se E24s oversikt over hvordan coronaviruset rammer norske bedrifter:

Ingen anmeldelser

Ifølge Nav Kontroll er det per 3. april ingen saker om permitteringer i forbindelse med coronakrisen som er anmeldt til politiet.

– Tipsene krever oppfølging og utredning, og dette vil naturlig nok ta noe tid, sier Ole Johan Heir.

Andreas Lunde i Økokrim viser til Nav Kontroll, og sier det er for tidlig for Økokrim å si noe om tallene. Olav Norheim leder av Arbeidslivskriminalitets-senteret i Oslo sier de har fått flere henvendelser i forbindelse med coronaepidemien.

– Kriminelle vil ofte utnytte krisesituasjoner, og da er det viktig at myndighetene er på vakt, sier Norheim.

Les også

Sjeføkonom om ledighetstallene: – Sprenger alle nivåer

Sannsynlig med økning av saker

Totalt ble 881 personer anmeldt for trygdesvindel i 2019, og det samlede beløpet var på 138.972.590 kroner.

Heir mener det er sannsynlig at man fremover vil merke en økning i antall saker relatert til trygdesvindel.

– Det er vanskelig å si noe om omfanget nå, men det vil ikke være overraskende dersom antallet anmeldelser for trygdesvindel stiger, særlig om dette varer over tid. Men de aller fleste er ærlige folk, sier Heir.

Direktøren antar at man trolig ikke vil se noen utviklingstrekk på antall anmeldelser for trygdebedrageri før etter sommeren.

DIREKTØR: Ole Johan Heir direktør i Nav Kontroll.

Færre jobber med kontroll

Til vanlig har Nav ca. 140 ansatte som kun jobber med kontrollarbeid. De går gjennom alle tipsene som kommer inn. I løpet av et år får de inn mellom 3.000–5.000 tips som gjennomgås.

Ifølge Heir har de måttet gi fra seg en del av de ansatte som jobber med kontroll, som nå løser andre oppgaver:

– Oppunder 40 ansatte som jobber med kontroll er flyttet til andre oppgaver. Førsteprioritet i hele Nav er å få behandlet alle søknader om dagpenger og sykepenger. Det viktigste er at folk får inntektssikringen de har krav på, sier han.

– Har Nav Kontroll nok ressurser til å ta tak i disse sakene?

– Vi jobber innenfor de budsjettrammer vi er tildelt, og er i god dialog med våre overordnede når det er endringsbehov, svarer han.

Publisert: