Konkurransetilsynet om Gresvig og Sport1-fusjon: – Det ville uansett skjedd en endring

Gresvig-konkursen ville uansett påvirket konkurransen i sportsmarkedet – uavhengig av fusjonen med Sport1. Det er vurderingen fra Konkurransetilsynet, som ikke griper inn i sammenslåingen.

Publisert: Publisert:

Tirsdag ble det kjent at Konkurransetilsynet tillater fusjonen mellom Gresvig (Intersport, G-Sport og G-Max) og Sport1.

Det betyr at tilsynet ikke vurderer at sammenslåingen vil hindre konkurransen betydelig.

Årsaken er at Gresvig, med sine 50 konkursrammede butikker, sannsynligvis ikke ville drevet videre som før, ifølge Konkurransetilsynet.

– For at vi skal kunne gripe inn mot en fusjon må vi komme til at fusjonen i betydelig grad må hindre effektiv konkurranse. Vi må sammenligne situasjonen med og uten fusjonen. I denne saken sto vi overfor et konkursbo, og da vil ikke alternativet til fusjonen være at Gresvig skulle fortsette som før, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Magnus Gabrielsen, til E24.

– Det ville uansett skjedd en endringog det var ikke tilstrekkelig sannsynlig at Gresvig ville blitt drevet videre i et slikt omfang at fusjonen, sammenlignet med dette, i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse, fortsetter han.

Magnus Gabrielsen i konkurransetilsynet understreker at Gresvig-konkursen uansett ville endret på konkurransen i sportsmarkedet.
Les også

Konkurransetilsynet tillater fusjon mellom Gresvig og Sport 1

Varslet mulig stans

Fusjonen ble meldt til Konkurransetilsynet den 21. april.

Fire måneder etter, den 21. august, varslet tilsynet at de kan gripe inn mot fusjonen, og viste til at Gresvig og Sport1 representerer de to nest største aktørene i bransjen og er hverandres nærmeste konkurrenter.

Tilsynet uttalte også at de frykter at kundene som vil benytte franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører.

Nå, fire uker senere, har fusjonen likevel fått grønt lys.

I mellomtiden har Konkurransetilsynet fått tilsvar fra partene. De har også hentet inn informasjon fra andre aktører, inkludert Gresvigs bostyrer og andre aktører i sportsbransjen, opplyser Gabrielsen.

Les også

Konkurrent overrasket over godkjennelse av Gresvig og Sport 1-fusjon

Hvorfor har man først brukt så lang tid, og deretter snudd på noen uker?

– Det er en kompleks sak, og det er mange markeder og skadehypoteser man har vurdert. Det krever omfattende informasjonsinnhenting, så derfor tar det tid å konkludere i en sånn sak, sier Gabrielsen.

– Så er saksbehandlingen i sånne saker regulert av lovbestemte frister. Og prosessen er sånn at når vi har vurdert, så får partene varsel fra oss, og da har de mulighet til å komme med sitt tilsvar. Det er lovbestemt at de har tre uker på seg, og så har vi tre uker på å ta vår endelige beslutning. Omtrent halvveis ut i den perioden har vi konkludert, fortsetter han.

Les også

Sportsbransjen har aldri gjort det bedre enn under corona

– En helhetsvurdering

Fusjonen gjør det mulig for den tidligere Gresvig-eieren, Olav Nils Sunde, og Sport 1-eieren Bjørn Rune Gjelsten å danne det som blir landets største sportsaktør.

– Hva var det som fikk konkurransetilsynet til å endre mening?

– Det er en helhetsvurdering vi har gjort. Når vi er ferdige med den grundige behandlingen, så får partene en mulighet til å vurdere det vi har lagt frem i varselet og gi et tilsvar.

– Poenget med et varsel er ikke at vi har kommet til en endelig konklusjon, vi har foretatt en foreløpig vurdering. Noe av det som har vært viktig i vår nye vurdering, er hvordan vi vurderer alternativsituasjonen.

– Men Gresvig er like mye konkurs nå, som de var da varselet ble sendt ut?

– Ja, men spørsmålet er hva som ville skjedd med konkursboet dersom fusjonen ikke hadde blitt gjennomført, og hvordan det ville påvirket konkurransen. Vi har gjort en ny vurdering av helheten, og noe av det vi har vurdert som har vært særlig viktig er hva alternativet til fusjonen ville vært.

Publisert: