Fem år i Plan- og bygningsetaten: Halve staben sluttet

Et utfordrende arbeidsmiljø bidro til «svært høy» turnover i flere av de siste årene, erkjenner etatsdirektøren, som begynte i 2019. Nå mener hun pilene peker rett vei.

LIKER TRENDEN: Nå har turnoveren i Plan- og bygningsetaten sunket til et normalt nivå, mener Siri Gauthun Kielland. Hun overtok som etatens direktør etter Ellen de Vibe i september 2019.

Tom A. Kolstad
  • Karl Wig
Publisert:

De siste fem årene har 49 prosent av medarbeiderne i Plan- og bygningsetaten i Oslo sluttet. Det viser tall som E24 har fått innsyn i.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland legger ikke skjul på at etaten har hatt «svært høy turnover» i flere av årene.

Blant årsakene til gjennomtrekket er det etatsdirektøren selv kaller «utfordringer i arbeidsmiljøet». Samtidig gleder hun seg over at færre nå forlater etaten enn tidligere.

– Det er viktig at vi er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige folk, fremholder Kielland.

Les også

Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker

Fant trakassering og fryktkultur

«Jeg har selv opplevd at enkeltansatte har blitt skjelt ut i hele møtets nærvær. Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur.»

Slik ble arbeidsforholdene i Plan- og bygningsetaten beskrevet av tidligere tillitsvalgt Chris Hartmann overfor NRK i 2018.

Rundt samme tid mottok Arbeidstilsynet et bekymringsvarsel om at etaten styres på en måte som går ut over arbeidsmiljøet.

En ekstern gransking ble iverksatt, etatens direktør gjennom 20 år gikk av noen måneder senere, og revisjonsselskapet Deloitte anbefalte 58 bedringstiltak etter funn av trakassering og fryktkultur.

Er det noe vi burde vite om? Ikke nøl med å tipse E24s journalist!

Ansatt-flukt i varslingsår

Tallene E24 har fått innsyn i viser hvordan en gradvis større andel av staben takket for seg i årene forut for de tillitsvalgtes varsku i 2018. Turnover-raten toppet seg samme år; over 13 prosent av alle medarbeidere i etaten sluttet.

Oslo-etaten hadde i alt 529 medarbeidere per 2020.

– Plan- og bygningsetaten hadde svært høy turnover i årene 2017 og 2018, samt høy turnover i 2019, svarer Kielland når E24 ber henne kommentere utviklingen.

Hun gir to forklaringer:

– Først og fremst var det høy byggeaktivitet i Oslo i disse årene, og da blir våre ansatte spesielt attraktive på grunn av sin kompetanse.

– Dernest ble det klarlagt i 2018 at det var utfordringer i arbeidsmiljøet, og dette kulminerte i en grundig arbeidsmiljøundersøkelse levert fra Deloitte sommeren 2019, fortsetter Kielland.

Les på E24+

BI Business Review: Resultatmål fører til uetisk atferd

Har sunket siden

Daværende etatsdirektør Ellen De Vibe gikk av noen måneder før Deloitte la frem sine nedslående funn. Hun vil ikke kommentere fryktkultur-påstandene overfor E24 i dag.

De Vibe vil heller ikke kommentere andelen ansatte som sluttet under de siste årene av hennes ledelse.

– Det er ikke naturlig for meg å delta i en meningsutveksling om dette, skriver De Vibe i en e-post.

I september 2019 ble Siri Gauthun Kielland utnevnt til etatens nåværende sjef.

Hun lovet at Deloittes foreslåtte forbedringstiltak skulle prioriteres. Samme år sank turnoveren til 9,24 prosent, noe Kielland selv fortatt mener er høyt. Nå gleder hun seg over at kun 6,83 prosent av ansatte sluttet i coronaåret 2020.

– Ny ledelse i Plan- og bygningsetaten fra høsten 2019 har jobbet mye med disse problemstillingene, og vi er fornøyd med at turnover-tallene har kommet ned til det vi regner for å være et normalt nivå, fremholder Kielland.

Turnover-rater varierer kraftig mellom ulike yrkesgrupper, noe som vanskeliggjør direkte sammenligninger. KS oppgir en turnover-rate på 9,8 prosent for «rådgiver»-stillinger i norske kommuner og fylkeskommuner per 2019. For saksbehandlere er tallet 9,6 og ledere 6,1.

Les også

Eldrebølgen kan gi ekstraregning på 618 milliarder: – Lemper ansvaret over på min generasjon

Professor: Rådyrt

At en medarbeider slutter er estimert til å koste det dobbelte av medarbeiderens årslønn, ifølge Bård Kuvaas. Han er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Foruten at store ressurser og kostnader brukes på opplæring av nyansatte, mister organisasjoner ofte «taus» kunnskap, og ansatte som slutter kan smitte over på andre slik at en høy turnover blir selvforsterkende, ifølge professoren.

Kielland fremholder at de samler et stort og ledende fagmiljø, og at det er viktig at Oslo-etaten er et attraktivt sted å jobbe.

– Hvordan jobber etaten for å sørge for at ansatte blir værende lenge i sine stillinger?

– Først og fremst tror jeg på å gi tillit til medarbeiderne, og jeg er opptatt av at vi har en større endringsvilje i måten vi jobber på. Vi har gjennomført en modernisering av organisasjonen, både når det gjelder fleksibilitet og delegering, samt at vi også sørger for at de ansatte skal få oppdaterte verktøy.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsmiljø

Flere artikler