Staten vant ankesak mot norske hytteeiere i Sverige

Staten er frifunnet i ankesaken mot norske hytteeiere i Sverige, viser en dom fra lagmannsretten. – Vi er sjokkert, sier motparten.

DOM: Borgarting lagmannsrett har lagt frem avgjørelsen i saken om karanteneplikt for norske hytteeiere i Sverige. Her fra sommerbyen Strömstad i Sverige.
 • Eivind Bøe
 • NTB
Publisert:

Mandag kom lagmannsrettens avgjørelse etter at hytteeierne vant i Oslo tingrett i februar.

Seks hytteeiere med hytter i Sverige fikk i Oslo tingrett medhold i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig.

Saken ble anket av staten, og i mai startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at forskriften var gyldig, skriver Borgarting lagmannsrett i en melding om dommen.

«Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi», skriver lagmannsretten.

Retten skriver at inngrepene heller ikke var i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital.

«Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet», skriver lagmannsretten.

– Sjokkert

Etter at saken sto for tingretten, har eiere av fritidseiendommer i Sverige organisert i seg i foreningen Norske Torpare.

– Vi er sjokkert over at lagmannsretten har valgt å se bort fra tingrettens vurdering, sier Heidi Furustøl, talsperson for Norske Torpare.

Furustøl sier de nå vil sette seg ned sammen med advokatene sine å vurdere anke til høyesterett.

Før dagens dom sa Furustøl at det blir nødvendig å kjøre en kronerulling dersom det skulle bli aktuelt å anke saken videre.

– Vi må i så fall vurdere om vi har penger til å gå til Høyesterett, sa Furustøl til NTB og beskrev dette som en Davids kamp mot Goliat.

I dommen står det at sakskostnader ikke erstattes, som betyr at staten må betale egne kostnader i forbindelse med saken.

Les også

Striden om hyttene i Sverige kan ende i Høyesterett

Høie: – Viktig for staten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at de «naturligvis» er fornøyd med at staten har vunnet både hovedsaken og saken om midlertid forføyning.

– Det å forhindre importsmitte har vært et av de viktigste tiltakene for regjeringen for å håndtere denne pandemien, sier Høie gjennom en uttalelse sendt fra departementet.

Høie sier at denne saken derfor har vært viktig for staten.

– Og vi er glad for at lagmannsretten gir klart uttrykk for at tiltakene ikke på noe tidspunkt har krenket grunnleggende menneskerettigheter eller EØS-retten. Vi har blant annet lagt merke til at lagmannsretten uttaler at regjeringen har «truffet en rimelig balanse mellom inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi»,

Høie påpeker at Norge er nå godt i gang med gjenåpning av samfunnet, og at utviklingen er positiv.

– Både på trinn 3 og 4 vil det bli vurdert lettelser i innreiseregelverket. Vi håper at vi snart kommer dit at personer med hytte i Sverige igjen kan dra dit uten krav om karantene ved hjemreise til Norge.

Krever innreisekarantene

Norske hytteeiere er blitt nektet å slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene som ligger i nabolandet. Rundt tusen eiere som har hytte i Sverige, stiller seg bak saken.

Det er til sammen registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

I dag kan man reise til hytta i Sverige i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid, men ikke overnatte om man skal unngå karantene.

Gruppen som står bak søksmålet, mener hyttesaken handler om demokratiet.

Hytteeierne mener at statens vedtak om karanteneplikt ved overnatting på hytta er ugyldig fattet og i strid med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Tingretten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderte derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige.

Les på E24+

Oslo er åpen og solen skinner. Likevel må utestedet stenge to dager i uken.

Les på E24+

Slik bør du manøvrere i boligmarkedet nå

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Hytte
 2. Sverige
 3. Borgarting lagmannsrett

Flere artikler

 1. Tapte sak om innreisekarantene: Hytteeiere anker til Høyesterett

 2. Striden om hyttene i Sverige kan ende i Høyesterett

 3. Gjenåpningen endrer ingenting for norske hytteeiere i Sverige

 4. Betalt innhold

  Åtte hyttenaboer til rettssak mot Dr. Holms

 5. Dagpendlere kan bruke den gamle Svinesundsbroen