Mener Milrab solgte munnbind med forfalsket testrapport

Mediq Danmark kjøpte munnbind til dansk helsepersonell fra Milrab. Nå saksøker det danske selskapet den norske nettaktøren for 26 millioner kroner, etter at typegodkjenningen skal ha blitt forfalsket i Kina.

Munnbindene danske Mediq kjøpte fra Milrab, var likevel ikke gode nok for bruk av helsepersonell. Nå krever de heving av kjøpet. Illustrasjonsfoto.
Publisert:

Danmarks største leverandør av medisinsk utstyr går til søksmål mot den norske nettaktøren Milrab.

Bakgrunnen er en snart ett år gammel bestilling av 17,5 millioner medisinske munnbind av typen IIR, som danskene nå ønsker å heve.

Munnbindene ble levert fra Milrab med et testresultat fra amerikanske Nelson Laboratories, som skulle bekrefte at de oppfylte de strenge kravene som gjelder for kirurgiske munnbind laget til bruk i medisinske miljøer.

Men da danskene selv fikk munnbindene testet i april, kom tvilen. «Det ble kort tid etter bekreftet at resultatene i rapporten fra Nelson Laboratories var forfalsket av Milrabs kinesiske leverandør», skriver Mediq Danmarks norske advokat i sitt sluttinnlegg til saken.

Nå krever de tilbakebetaling av 18,9 millioner danske kroner, tilsvarende 25,9 millioner norske kroner, og heving av kjøpet.

Les også

Milrab passerer en halv milliard i omsetning – vurderer børsnotering

Milrab har denne typen munnbind på sine nettsider i dag, men skriver at varen ikke lenger er i sortimentet. Mediqs advokat Fredrik Ellingsen opplyser at de første leveransene fra Milrab hadde nøytral emballasje uten noe spesielt merkenavn, men at Milrab senere endret emballasjen og merket dem «Vardein Face Mask».

Testet fire ganger

Munnbindenes mangler ble først kjent for Mediqs kunder da de selv fikk dem testet i Danmark, fire ganger av totalt tre ulike laboratorier, hvorav det siste var sertifisert til å gjøre slike tester. Alle konkluderte med at munnbindene ikke kunne brukes som type IIR.

– Partene er enige om at rapporten fra Nelson er forfalsket, noe Nelson Laboratories selv også har bekreftet. Dette ble oppdaget ved at Mediq ba Nelson verifisere rapporten etter at man hadde fått avvikende testresultater fra sluttkundenes egen kvalitetskontroll, sier senioradvokat Fredrik Lilleås Ellingsen i Selmer, som representerer Mediq.

Selskapet viser til at de raskt mistet troen på at Milrab kunne levere godkjente munnbind innen rimelig tid.

«Testrapportene, manglende kvalitetskontroll, motstridende opplysninger på esker/emballasje og det faktum at den opprinnelige testrapporten fra Milrabs leverandør var forfalsket gjorde det klart at Milrab ikke var i stand til å levere kvalitetsmessige munnbind i rimelig tid», heter det i sluttinnlegget.

«Kunne medført fare for liv»

De avviser samtidig at Milrab har rett til såkalt omlevering, altså at Mediq i stedet får erstattet munnbindene:

«Mediqs tillit til Milrabs evne til å samarbeide og levere kvalitetssikrede medisinske munnbind innen rimelig tid har vært brutt lenge. (...) Mediqs kunder – som er det danske helsevesenet – har også mistet nødvendig tillit til Milrab som leverandør.»

Dermed er det danske storselskapet helt klare på at kjøpet må heves.

«Dersom mangelen ikke hadde blitt oppdaget gjennom Mediqs kunders eget system for kvalitetskontroll og Mediqs pågang overfor Milrab, kunne bruk av munnbindene medført umiddelbar fare for liv og helse og risiko for smittespredning i blant annet operative sykehus.»

I den grad munnbindene har markedsverdi, krever Mediq prisavslag tilsvarende mellomlegget, og «overlater imidlertid til Milrab å sannsynliggjøre at munnbindene har noen markedsverdi».

Les også

Kryptogründer startet munnbindsalg – stoppet av banken

«Satte alle ressurser i sving»

Daglig leder Lars A. G. Aglen i Milrab ønsket å få E24s spørsmål på e-post, og har fått oversendt en rekke spørsmål om munnbindene, avtalen og partenes argumenter. Aglen skriver:

– Mediq fikk tilbud om å heve kjøpet, men valgte ikke å benytte seg av denne muligheten. I stedet kom partene i mai 2020 til en minnelig løsning, som nå Mediq likevel ikke står ved. Nå skal tvisten behandles i rettssystemet, og vi ser frem til at det blir avsagt en dom. Ut over dette viser jeg til vårt sluttinnlegg i saken.

Mediq Danmark er imidlertid ikke enige i at partene til slutt kom til en minnelig løsning.

– Som det fremgår av sluttinnlegget mener Mediq at løsningen var betinget av at sluttkundene kunne ta i bruk munnbindene som type II, som blant annet ikke stiller krav til sprutmotstand. Det ble senere avklart med danske helsemyndigheter at dette ikke var mulig, forklarer danskenes advokat Ellingsen.

Daglig leder Lars A. G. Aglen i Milrab.

Milrabs advokater viser på sin side til at det var en prekær situasjon i mars i fjor:

«Da covid-19-pandemien for alvor traff de nordiske landene i mars 2020, oppsto det et akutt behov for betydelige mengder medisinske munnbind. Etterspørselen var vesentlig større enn tilbudet, både globalt og nasjonalt», påpeker Milrabs advokat Knut Sverre Skurdal Andresen i Schjødt i sitt sluttinnlegg.

«I denne ekstraordinære situasjonen satte Milrab alle disponible ressurser i sving for å bidra til å dekke behovet for medisinske munnbind i både Norge og Danmark», heter det.

Les også

En liten fjellkommune bruker mer på netthandel enn resten av landet

Krever pengene tilbake for 5 millioner munnbind

Den store mangelen på munnbind, kombinert med et prekært behov for store leveranser i løpet av kort tid, førte til at prisene skøyt i været. Dermed var prisene på medisinske munnbind 10 ganger så høye i mars og april 2020, som det de var da Mediq leverte sin stevning i september, fremholder Milrab.

Da testingen av munnbindene viste at de ikke oppfylte kriteriene for type IIR, tilbød Milrab i mai 2020 Mediq å heve kjøpet. Mediq takket nei. Noen få dager senere inngikk de ifølge Milrab en avtale for å løse situasjonen:

  1. Nærmere angitte innkjøpsordrer skulle kanselleres, totalt 10,75 millioner
    IIR-munnbind.
  2. Milrab skulle i tillegg ta 1,5 millioner IIR-munnbind i retur og kreditere
    kjøpesummen.
  3. For 5,25 millioner IIR-munnbind som ikke ble tatt i retur, ble det gitt et
    prisavslag på o,2 danske kroner per maske.

Det er disse 5,25 millionene munnbind Mediq nå ønsker å få tilbake pengene for, bekrefter advokat Ellingsen.

På den annen side mener Milrab at kravet om heving kom for sent, først den 17. september, da Mediq var kjent med manglene allerede i april-mai. |

Det er satt av tre dager til saken i Oslo tingrett fra 9. mars.

Publisert: