Smittevernbrudd avdekket i nær hvert tredje tilsyn hos byggebransjen

Mens byggeplasser flere steder i landet blir stengt på grunn av store utbrudd av coronavirus, finner Arbeidstilsynet brudd på smittevernbestemmelsene hos nesten hvert tredje byggefirma de besøker.

UNDERSØKER: Arbeidstilsynet har gjennomført 607 coronatilsyn ved bygge- og anleggsvirksomheter hittil i år.
Publisert:

I Bergen har kommunen denne uke stanset alt arbeid ved to byggeplasser etter utbrudd av den sørafrikanske virusvarianten.

Bergen kommune innførte også at håndverkere kun kan jobbe ved en byggeplass av gangen.

Også i Drammen ble en byggeplass i forrige uke stengt etter et omfattende coronautbrudd. Det samme skjedd i Oslo i slutten av januar.

Tilsyn avdekker at deler av byggebransjen sliter med smittevernet.

Arbeidstilsynet har gjennomført 607 coronatilsyn ved bygge- og anleggsvirksomheter hittil i år. I 30 prosent av disse har de funnet minst ett brudd på smittevernbestemmelsene.

I 19 av tilsynene har Arbeidstilsynet vedtatt «stans ved overhengende fare» av virksomhetene.

OVERNATTET PÅ BYGGEPLASSEN: Her overnattet håndverkerne som også jobbet i samme bygg.

I de mest graverende tilfellene bodde karantenepliktige håndverkere på byggeplassen.

– Arbeidstilsynet har avdekket innkvartering av karantenepliktig på byggeplass, for eksempel i boliger som renoveres, uten tilrettelegging for f.eks. enerom/kjøkken. Da ble innkvarteringen stanset, arbeidstageren flyttet til karantenehotell og virksomheten følges opp av politi og arbeidstilsyn, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en e-post til VG.

ARBEIDSTILSYNET: Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sammen med statsminister Erna Solberg i 2019.

Arbeidstilsynets bilder i denne artikkelen er fra en byggeplass på Østlandet. Der ble arbeidsstedet også benyttet til innkvartering. Håndverkerne hadde toalett og to kokeplater tilgjengelig, men for å vaske hendene måtte de ut av huset og ned en kjellerlem.

Her avdekket tilsynet også at en karantenepliktig var innkvartert og brudd på karanteneplikten.

– Vi vedtok stans, skriver Vollheim.

– Jeg blir opprørt, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) til VG.

– Når man ikke følger karantenebestemmelser og også som arbeidsgiver sørger for at folk som er i karantene er på en byggeplass, så er det kriminelt. Jeg håper de faktisk blir straffeforfulgt. Arbeidsgivere som setter den enkelte i fare, setter laget sitt i fare og setter lokalsamfunnet i smittefare, særlig nå med det muterte viruset, sier Sandnes.

– Så blir jeg også opprørt på vegne av alle de bedriftene som nå siden 12. mars faktisk setter seg i selen og gjør det de kan for å ivareta smittevern slik at arbeiderne skal føle seg trygge.

VASKEFAT I KJELLEREN: Håndverkerne måtte ut av huset og ned i en kjeller for å vaske hendene.

Direktøren mener likevel byggebransjen som helhet så langt ikke har hatt et stort problem med smittevern.

– Hvis vi ser perioden siden 12. mars, så har vi inntil for to-tre uker siden nesten ikke avdekket store smittevernbrudd. Det er noen byggeplasser som har blitt stengt, fordi det har vært smitte og folk har gått i karantene. De smittevernveilederne bedriftene har fått av oss, som hele tiden har blitt revidert, har fungert når de etterleves, sier Sandnes.

OPPRØRT: Adm.dir. i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes. Her avbildet i 2014.

Heller ikke Arbeidstilsynets funn tyder på at byggebransjen generelt er noen versting innen smittevern. Både i industrien og i varehandelen finner Arbeidstilsynet også brudd på smittevernbestemmelsene i rundt hvert tredje tilsyn.

– Vi ser at mange arbeidsgivere, også i byggebransjen, tar smittefaren på alvor. De gjør gode kartlegginger og risikovurderinger, og gjennomfører tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Hvis vi ser på de fire næringene hvor vi har ført flest tilsyn, er det ikke noe som tilsier at byggebransjen har større problemer med smittevernet enn andre bransjer, skriver Vollheim.

Direktøren i Byggenæringens Landsforening mener byggebransjen, som resten av samfunnet, står overfor en ny utfordring i de muterte virusene. Landsforeningen jobber nå med å oppdatere bransjestandarden sin i møte med de nye virusmutasjonene.

Han er også glad for at Bergen kommune nå har forskriftsfestet Byggenærings Landsforening sin bransjestandard om smittevern, slik at den gjelder alle aktører og det ikke er frivillig å følge den.

– Hvis alle hadde brukt veilederen vi lager på vegne av våre organiserte bedrifter, så tror jeg det hadde vært et ganske effektivt våpen, sier Sandnes.

FÅR FORTSETTE: Arbeidet fortsetter ved det nye barnesykehuset Helse Bergen er i ferd med å bygge. Bergen kommune endte ikke opp med å stenge ned alle byggeplasser som en del av coronatiltakene.

Siden nyttår har Arbeidstilsynet også gjennomført 202 tilsyn med innkvarteringer tilknyttet byggebransjen. I 35 prosent av disse fant de ett eller flere brudd på smittevernbestemmelsene. 17 innkvarteringer ble stengt.

Regjeringen strammer nå inn reglene for innkvartering.

– Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted skal på karantenehotell. Så har utenlandsk arbeidskraft kunnet gjennomføre karantene på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland på en pressekonferanse onsdag.

– Tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort har vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene. Derfor så jobber vi nå med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgiver sørger for må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk. Vi skal raskt komme tilbake med mer informasjon om hvordan denne ordningen blir. Hvis man altså ikke har en slik forhåndsgodkjenning, så må karantene skje på karantenehotell, sier Mæland.

Publisert:
Gå til e24.no