Innovasjon Norge firedoblet tildelingene til IT-bedrifter under coronapandemien

Innovasjon Norge har gitt store tildelinger til bedrifter i året som gikk, og IT-selskaper er nå den største enkeltnæringen som får støtte. – Det kan være 2020 også blir stående som et slags gjennombruddsår for entreprenørskapet i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Håkon Haugli ble administrerende direktør i Innovasjon Norge i 2019, og tok da over for Anita Krohn Traaseth
Publisert:

– Store deler av næringslivet er i alvorlig krise. Men det har også vært en kraftig vekst i vår portefølje av selskaper som driver med digitalisering på mange ulike måter.

Det sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge når han skal oppsummere etter ett år med corona i Norge.

– Dersom vi ser på tallene fra denne perioden har vi gått fra at ti prosent av våre samlede tildelinger går til prosjekter innenfor IKT, til at 20 prosent gjør det. For første gang er IKT den største næringen for Innovasjon Norge.

Statens krisepakker har gitt Innovasjon Norge større rammer for å gi lån og tilskudd til næringslivet. Det førte til at det statlige finansieringsselskapet tildelte bedrifter over 10 milliarder kroner mellom mars 2020 og mars 2021. I den samme perioden året før tildelte de 3,9 milliarder.

– Med rekordmange nyetableringer i 3. og 4. kvartal 2020 og et rekordår for nye børsnoterte bedrifter, kan det være 2020 også blir stående som et slags gjennombruddsår for entreprenørskapet i Norge.

IKT i fremmarsj

2020 ble året for hjemmekontor, digitale videomøter og netthandel. Mange bedrifter som allerede var klare for digitaliseringen, eller bidro til å digitalisere samfunnet, så stor vekst.

På Oslo Børs gikk quizselskapet Kahoot til himmels. Videokonferanseselskapet Pexip børsnoterte seg midt under pandemien til stor interesse.

Og søknadene fra IKT-sektoren strømmet inn til Innovasjon Norge.

– Vi har fått mange flere søknader. Vi har ikke senket kravene, vi har samme krav som i et normalår, men pågangen har vært mye større. Årsaken til det er noe vi også lurer på, sier Haugli og forklarer:

– En enkel forklaring er at det er mange gode ideer der ute, og kanskje noen har hatt tid og motivasjon til å hente dette opp av skuffen og akselerere prosessen under coronakrisen. Perioden har nok også ført med seg en usikkerhet, og da ser man mer til offentlig risikoavlastning som man kan supplere private investeringer med.

Les på E24+

Tre gründere forteller: Slik var det å starte opp midt i pandemien

Tildelingene fra Innovasjon Norge til IT-bedrifter firedoblet seg etter coronapandemien brøt ut, sammenlignet med året før.

Selv om IKT-selskaper nå utgjør en høyere del av porteføljen til Innovasjon Norge mener Haugli ikke at risikoen har steget av denne grunnen.

– Vår vurdering er at det er en høyere risiko nå fordi utsiktene for det brede næringslivet er mer usikre. Vi gjør ikke noen egen risikovurdering på næringsnivå. Vi har vurdert utsiktene for 2021 som krevende, og forventer at det kan komme konkurser.

Solberg ser til gründerne

Statsminister Erna Solberg ser også til innovasjon og gründere for å hjelpe Norge videre etter coronapandemien, skriver NTB.

Under sin tale til Høyres landsstyre viste hun til at vi må tilbake 15 år for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar, og at det ble registrert 54 nye selskaper på Oslo Børs i fjor.

– Dette er gode nyheter i en krevende tid for landet. Det styrker meg i troen på at vi skal komme trygt ut av krisen. Nå ser vi at pågangsmot vinner over frykt, sa Solberg.

Høyres programkomité har i et utkast til nytt partiprogram foreslått å innføre «gründer-permisjon», som de mener vil gjøre det enklere for gründere å starte egen bedrift. Dette går ut på å gi ulønnet permisjon på seks måneder til faste ansatte som vil starte egen bedrift. Etter permisjonen kan de gå tilbake til samme stilling med samme lønn som de hadde før.

Høyre har hentet inspirasjon fra en lignende modell i Sverige.

Publisert:
Gå til e24.no