Ikea-ansatte fratas bonus hvis de blir langtidssykmeldte

Men kortere sykefravær gir ikke bonus-trekk, understreker møbelkjeden.

MISTER BONUS VED LENGRE SYKEFRAVÆR: Men Ikea understreker at de ikke gjør noe fratrekk i arbeidsgiverperioden på 16 dager.
Publisert:

For å motivere sine ansatte til å «prestere i fellesskap», har Ikea i flere år benyttet seg av en bonusordning utover vanlig lønn og pensjonsopptjening.

Bonusordningen kalles «One Ikea Bonus» og er resultatbasert: Pengedrysset tilfaller «de enhetene som har nådd sine mål», oppgir møbelkjeden til E24.

Pengene fordeles deretter til hver enkelt medarbeider.

Men det er ikke alle som kvalifiserer selv om avdelingen når sine måltall.

Ansatte som er sykmeldte over en lengre periode mister retten på bonus. Det bekrefter Ikea overfor E24.

– Dersom en medarbeider er langtidssykmeldt eller i permisjon, så vil ikke vedkommende ha rett på bonusutbetaling fordi bonusen baseres på det antallet timer medarbeideren faktisk jobber, skriver HR-sjef Monica Bogstad i en e-post.

E24 er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt her!

Les også

Arbeidsministeren kan ikke si om bonuskutt for sykmeldte er lov

– Hensikten er å motivere

Industrileverandøren Tess fikk hard kritikk for bruken av en såkalt «oppmøtebonus», der ansatte må holde sykefraværet i null for å få full utbetaling: Selskapet gjorde inntil nylig et bonus-trekk på 2.000 kroner per fraværsdag. Etter kritikken har Tess annonsert at de avskaffer bonusordningen, som også har vært omdiskutert internt.

Nylig skrev E24 også at ansatte med sykefravær har fått bonus-skrell i sengetøykjeden Jysk.

Ikeas bonusordning ligner mest på sistnevnte, der sykefravær «straffer» seg som følge av at bonusen til hver enkelt medarbeider kalkuleres basert på antallet faktiske timer de har vært på jobb.

Les også

Jysk avviste at sykefravær ga bonus-trekk – interne skriv viser noe annet

Men Ikea sier ordningen deres er utformet slik at ansatte unngår bonus-trekk ved kortere sykefravær:

– Vi har ikke gjort fratrekk for fravær i arbeidsgiverperioden, opplyser HR-sjefen.

Hun utbroderer ikke noe mer om dette, men arbeidsgiverperioden er tidsrommet på 16 dager målt fra første egenmeldingsdag, der arbeidsgivere i Norge er pålagt å dekke sykepenger.

– Hensikten og formålet med bonusordningen vår er å motivere medarbeidere til å prestere i fellesskap for å nå et felles mål, opplyser Bogstad.

Les også

Støtter bonuskutt for ansatte med sykefravær: – Bare positivt

Omdiskutert

Det strides om både lovligheten og effekten av å redusere bonuser til ansatte ved sykefravær. LO Handel og Kontor kaller praksisen «diskriminerende» overfor sykdomsutsatte arbeidstagere, slik som gravide og kronisk syke.

Rekrutterings-topp Trine Larsen i Hammer & Hanborg kaller det «veldig lite i tiden» og i utakt med et tillitsbasert moderne norsk arbeidsliv.

Noen er dessuten bekymret for at ansatte får økonomiske incentiver til å møte syke på jobb, slik at de kan smitte kolleger.

Men bonus-trekkene har også fått støtte. Høyres Anne Molberg viser til at Norge har et sykefravær i verdenstoppen, og synes det er «bare positivt» at bedriftene tar grep for å motivere flere til å komme på jobb.

Foruten langtidssykmeldte ekskluderer Ikea også nyansatte fra bonusene: HR-sjefen opplyser at de har satt et krav om «minst 180 dagers sammenhengende ansettelse i forretningsåret».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om