Utsetter ny flyplass i Bodø igjen: – Veldig overraskende og skuffende

Avinor melder om betydelig økt finansiell risiko og utsetter den planlagte flyplassen. Ordføreren reagerer og mener byen blir et brikke i et spill mellom Avinor og departementet. 

Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød reagerer på at Avinor utsetter ny flyplass nok en gang.
Publisert:

Avinor har i dag besluttet å utsette beslutningen om å bygge ny lufthavn i Bodø med ett år, går det frem av en melding.

Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner.

– Ny lufthavn i Bodø er svært viktig både for Avinor, forsvarssektoren og lokalsamfunnet. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre prosjektet, men vi har underveis opplevd endrede premisser for Avinors deltagelse, sier Avinors konsernsjef Abraham Foss i en uttalelse.

– Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå.

Må bidra med mer penger

Avinor skriver at deres bidrag opprinnelig ble beregnet til 1,8 milliarder kroner. Men finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er øket til 2,2 milliarder kroner.

Avinor må i tillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1 milliard. kroner.

«Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for Avinor i forhold til den opprinnelige forutsetningen», skriver Avinor.

Slik skal den nye flyplassen i Bodø etter planen se ut.

Ordfører: – Blir brikke i et spill

Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød sier hun akkurat har fått orientering fra Avinor om vedtaket.

– Det er selvfølgelig veldig overraskende og skuffende, at Avinor vedtar å utsette så kort tid etter at Stortinget sa ja til investeringsmidler i desember, sier Pinnerød til E24.

– Jeg er av den oppfatning at Bodø blir en brikke i et spill mellom Avinor og departementet som handler om økonomi. Det kan vi ikke akseptere, sier Pinnerød.

Alle skjønner at Avinor og luftfarten står i en vanskelig økonomisk situasjon, men det er lite som har endret seg siden Stortingets vedtak i desember, ifølge ordføreren.

– Vi begynner å bli utålmodig, sier hun og peker på at dette er tredje gang flyplassen blir utsatt.

Pinnerød har nå bedt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om et møte. Det skal de ha til uken, og der skal de diskutere veien videre, forteller hun.

– Dette handler om mer enn bare flyplassen, sier ordføreren og viser til byutviklingen og hvordan de skal planlegge fremover.

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss

– Har forståelse for at dette er en tung beskjed å få

Flyttingen av flyplassen i Bodø er første steg i en større byutviklingsplan etter at luftforsvaret forlot byen ved nyttår. Prosjektet innebærer at det skal planlegges en helt ny bydel på området som er på 2.900 dekar, eller omtrent 800 fotballbaner, ifølge prosjektets nettside.

– Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sier Foss.

Avinor skriver at utviklingen i luftfarten de neste årene er svært usikker. De mener en utsettelse vil gi bedre mulighet for å styrke prosjektet og ta ned risikoen ved å sikre rammevilkårene for prosjektet. Prosjektet vil gå videre gjennom 2022, men med «noe redusert» fremdrift gjennom året. 

– Vi har forståelse for at dette er en tung beskjed å få, særlig for Bodø kommune, som vi har jobbet tett med for å realisere flyttingen av lufthavnen. Vi forstår at kommunen er avhengig av forutsigbarhet for et prosjekt som er avgjørende for byens utvikling. Avinor vil fortsette det gode samarbeidet med Bodø kommune, og vi observerer at det er sterk politisk vilje til å gjennomføre prosjektet. I Avinor er vi positive til prosjektet og ønsker at det skal gjennomføres, sier Foss.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om