Dette krever de av Ernas gjenåpningsplan

Lønnsstøtte, vaksinepass og reisedatoer: Statsminister Erna Solberg bes om en rekke konkrete grep fra NHO, LO og Virke når hun onsdag legger frem sin plan for gjenåpningen av Norge.

Arbeidsgiver- og arbeidstagersiden har ulike forventninger til gjenåpningen av samfunnet. Her NHO-sjef Ole Erik Almlid, Virke Reiseliv-leder Astrid Bergmål og fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Publisert:

Statsministeren skal onsdag i Stortinget for å redegjøre for håndteringen av pandemien og strategien for den kommende, gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Solberg har tidligere varslet at vaksineprognosene er gode for sommeren, og at hun håper store deler av samfunnet kan åpne før september.

– Nå må vi være proaktive og tenke på hvordan vi kan åpne raskest mulig, så lenge det er smittefaglig forsvarlig, forteller administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, til E24.

9. mars mottok regjeringen NHOs forslag til gjenåpningsplanen – et dokument som er «gjennomarbeidet i alle organisasjonens landsforeninger», ifølge Almlid.

– Regjeringen og helsemyndighetene har hørt på oss i veldig stor grad gjennom hele krisen. Vi har hatt god dialog, og forventer at de følger mange av våre innspill også denne gangen.

Hyppige nedstengninger av bedrifter på kort varsel har vært særlig utfordrende for næringslivet under pandemien, forteller Almlid. Nå vil han den typen virkemiddel til livs.

– Vi må ikke komme dit at vi stenger ned virksomheter over natten igjen, det bedre at det er strengt enn at det er stengt.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommer med klare innspill til regjeringen.

Åpner for egne bransjestandarder

NHO-sjefen etterlyser også en mer konkret empirisk kunnskap om hvordan smitte spres i arbeidslivet, og mener bransjer som er åpne «med gode smitteverntiltak har håndtert dette veldig godt.»

– Man må legge til rette for testregimer og bransjestandarder, det har fungert veldig godt hos frisører, for eksempel. Vi må i større grad finne ut av hvor smitten kommer fra, opplyser Almlid.

I innspillet til regjeringen skriver NHO også om sin bekymring for at corona-tiltakene er i ferd med å påføre barn store belastninger, og mener utdanningssektoren må prioriteres i gjenåpningsplanen slik at unge får fullført påbegynt utdanning.

– Nå ser vi flere tegn på at mange unge ikke får dette, og det kan i verste fall resultere i at barn og ungdommer faller fra eller utvikler psykiske plager.

Les også

Jobber med plan for gjenåpning av Oslo

Ønsker vaksinepass

Aftenposten har tidligere omtalt at FHI er skeptiske til flere aspekter ved et vaksinepass.

NHO ønsker derimot Norge i førersetet for en slik ordning, dersom det blir godkjent i EU.

– Vi synes det absolutt burde vurderes å innføre vaksinepass. Det er en del problemer som er drøftet allerede rundt personvern og sikkerhet, men hvis EU innfører et universalt og digitalt vaksinepass, så må Norge være en del av det.

– Vaksinepass blir etterspurt i andre land, og kan brukes ved senere tilfeller. Da kan ikke Norge velge å ikke være en del av det.

Les også

Virke Reiseliv: – Norge må prioritere EUs vaksinepass-løsning

Ber om reise-datoer

Virke forventer at Erna Solberg legger frem en «helhetlig» plan for Norges gjenåpning som koordinerer ulike offentlige tiltak.

– Frem til nå synes vi regjeringen har vært for lite nysgjerrige på hvordan de kan holde åpent med godt smittevern, enten man bruker økt hurtigtesting eller andre tiltak for å gjøre dette mulig. Det virksomhetene i handels- og tjenestenæringen trenger nå, er å komme i gang igjen. De vil ikke være stengt. De vil være i aktivitet. Og Norge trenger verdiskapningen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til E24.

Leder for reise i Virke, Astrid Bergmål, mener regjeringen burde prioritere reiselivsnæringen i gjenåpningsplanen.

Ifølge Virkes konjunkturrapport har 18 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen mistet nøkkelpersonell og kritisk kompetanse under pandemien.

Innenfor reiseliv, kultur og opplevelser er andelen dobbelt så høy.

Sjef Astrid Bergmål i Virke Reiseliv forventer derfor at reiselivsnæringen får en sentral plass i gjenåpningsplanen.

– Mens mange andre land forbereder seg på restart av reiselivet, er vi foreløpig bakpå i Norge, sier Bergmål til E24.

– Det er per i dag ikke gode nok prognoser på når vi kan ta imot internasjonale gjester, og når vi igjen kan reise ut, fortsetter Virke-toppen.

Hun frykter Norge vil miste turister til destinasjoner med mer forutsigbare rammer, og viser til at Boris Johnson allerede har lansert en plan med fire tidsfrister for gjenåpning av Storbritannia.

Steg tre av fire for gjenåpningen er planlagt 17. mai, og hvis alt går etter planen vil alle restriksjoner på å møte folk avvikles 21. juni.

– Vi må kunne være like konkrete i Norge, mener Bergmål.

LO forventer lønnsstøtte til bedriftene

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik ønsker at regjeringens støtteordninger nå flytter fokus fra nedstenging til gjenåpning.

– Nå må vi gi lønnsstøtte for aktivitet i stedet for dagens støtte til passivitet, og få folk raskt tilbake i arbeid. Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb.

Særlig gjelder dette kompensasjonsordningen og permitteringsreglene, som «bedriftene har nytt svært godt av» og som har «gitt insentiver til å stenge ned uten pålegg», skriver LO-toppen i et notat tilsendt E24.

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener gjenåpningsplanen bør hjelpe folk raskt tilbake i arbeid.

– Det har gått ett år siden LO krevde en slik omlegging, uten å bli hørt.

Samtidig mener Følsvik at Erna Solberg med fordel kunne sett til sin danske kollega Mette Frederiksen. Den danske statsministeren har hatt møter med ulike parter i arbeidslivet og alle de politiske partiene for å diskutere gjenåpningen av samfunnet. Det sørger for «forankring og tillit», ifølge LO-lederen.

Hun påpeker at LO «ikke blander seg inn i se helsefaglige rådene for smittevern», men at oppslutningen rundt smittevernregler og nordmenns vilje til å følge dem er «fallende i enkelte grupper.»

Spørreundersøkelse: Hva ønsker du å lese mer om i E24?
Publisert: