Millionfullmaktene

Ingvild Kjerkol (Ap): – Her bør alt frem i lyset

Flere politikere reagerer på vurdering av samtykkekompetanse etter E24-sak.

Disse samtykkeerklæringene ble skrevet av en lege på Volvat etter at en kvinne i 90-årene hadde fått en alzheimerdiagnose.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
 • Fredrik Solstad (foto)
Publisert: Publisert:

– Jeg er overrasket over at private kan gjøre dette i det hele tatt. Man må sørge for at det finnes gode rutiner, særlig opp mot demens. Ideelt sett bør det være to uavhengige som vurderer samtykkekompetanse, selv om det ikke alltid er like praktisk gjennomførbart, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Søndag dokumenterte E24 at vurderinger fra to leger ved Volvat Majorstuen bidro til at millioner kunne forsvinne fra formuen deres. Legene mente enten at kvinnene var samtykkekompetente eller reiste tvil om demens.

Vurderinger fra offentlig sykehus, fastlege, politi og flere domstoler viser at Volvat-legene kan ha tatt feil.

Ifølge administrerende direktør Per Helge Fagermoen skal Volvats rutiner for demensundersøkelser nå gjennomgås. Volvat har også varslet Fylkesmannen etter å ha blitt kjent med saken gjennom E24.

Kjersti Toppe (Sp) mener det ideelt sett bør være flere enn en person som vurderer hvorvidt noen er samtykkekompetent.

– Bør komme til bunns

– Kanskje er det ikke klare nok krav til leger som kan gi denne typen erklæringer. Dette bør tilsynsmyndigheter komme til bunns i, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

De siste månedene har E24 avslørt hvordan advokater og eiendomsmeglere har vært involvert i at mer enn 15 millioner kroner forsvant fra formuen til to eldre kvinner:

Dette skjedde ved hjelp av vurderinger fra to leger ved Volvat Majorstuen. Det private helsekonsernet har i 30 år levert helsetjenester i Norge, og hadde i 2018 en omsetning på 614 millioner kroner.

– Saken er alvorlig, her bør alt fram i lyset. Leger burde ikke kunne skrive denne typen erklæringer uten tilfredsstillende undersøkelser. Det virker helt utrolig at private leger erklærer pasienten samtykkekompetent hele fem ganger etter at kvinnen hadde fått diagnosen alzheimer og langtkommen kognitiv svikt etter innleggelse på Oslo universitetssykehus. Som sagt: her bør alt fram i lyset, sier Ingvild Kjerkol.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol stiller spørsmål ved om det er klare nok krav til leger som vurderer samtykkekompetanse.

Den aktuelle legen har ikke ønsket å svare på E24s spørsmål i saken. Legen har også blitt forelagt kommentarene fra politikerne i denne saken.

– Alvorlig og bekymringsfullt

Ifølge rettsdokumenter E24 har, skal kvinnen i 90-årene ha blitt undersøkt i 15–30 minutter før hun ble erklært samtykkekompetent ved Volvat. Vurderingene som ble gjort innebar ingen spørsmål om økonomi og legen gjennomførte ikke demenstester. Metoden var, ifølge legen selv, å snakke med henne.

«Etter lagmannsrettens oppfatning synes ikke [legen] å ha foretatt noen betryggende vurdering av [kvinnens] samtykkekompetanse og kognitive evner.»

Les også

Volvat går gjennom rutiner og varsler myndighetene etter E24-sak

– Det er alvorlig og bekymringsfullt når så vesentlige uttalelser gis på sviktende grunnlag. Kognitive tester er omfattende. Å bruke 15–30 minutter på det er bare flaut, og enda verre når kvinnen hadde fått diagnosen alzheimer, sier Nicholas Wilkinson (SV).

Stortingsrepresentanten stiller spørsmål ved om det føres godt nok tilsyn med private helseforetak:

– Feilbehandling kan skje både i det offentlige og det private, men det er en bekymring at vi har så dårlig kontroll med de private tilbyderne. Selv om lovverket er sterkt, er kontrollen og oppfølgingen svak.

Nicholas Wilkinson (SV) er bekymret for at kontrollen av de private tilbyderne ikke er god nok.

Kritisk

Senterpartiets Kjersti Toppe er også kritisk til det som har kommet frem om undersøkelsene av kvinnen i 90-årene.

– Man bør kjenne pasienten godt fra før og ha fulgt med på utviklingen. Det å gjøre en slik vurdering kun basert på samtale virker ikke tilfredsstillende, sier hun til E24.

Toppe understreker også at dette er en vanskelig problemstilling for helsepersonell.

– Det er alvorlig når man gjør en feil og sier noen er samtykkekompetent, som ikke er det. Spesielt i saker som denne der penger forsvinner og konsekvensene er store.

Administrerende direktør Per Helge Fagermoen sier de ikke kan uttale seg om den aktuelle saken etter at de varslet Fylkesmannen, men sier på generelt grunnlag at de er enige med politikerne:

– Vi oppfatter at deres bekymring er av generell karakter, knyttet til behovet for å ha et tydeligere regelverk og klarere retningslinjer rundt slike vurderinger. Det imøteser Volvat.

Per Helge Fagermoen er administrerende direktør i Volvat. Bildet er tatt i en annen anledning.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene som omtales i denne saken.

Les også

Advokat overførte 250.000 fra kvinne i 90-årene til pleier

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Demens
 3. Ingvild Kjerkol
 4. Kjersti Toppe
 5. Volvat
 6. Politikk

Flere artikler

 1. Volvat går gjennom rutiner og varsler myndighetene etter E24-sak

 2. Lege ved privat sykehus erklærte mulig dement kvinne samtykkekompetent – fem ganger

 3. To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten

 4. Lege brøt loven da flere samtykkeerklæringer ble skrevet for mulig dement kvinne

 5. Undersøkte Volvat etter private behandlinger - avslutter tilsynssak