Retten skal vurdere stans i vindutbygging på Haramsøya

Tingretten skal vurdere om utbyggingen av vindkraft på Haramsøya skal stanses i en periode. Mandag startet rettssaken.

OMSTRIDT: Utbyggingen av et vindkraftanlegg på Haramsøya på Sunnmøre har skapt kraftige reaksjoner.
Publisert: Publisert:

Det er motstanderne i gruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» som har gått til sak. Gruppen har kommet med en rekke påstander om feil i prosessen og mot utbyggeren Zephyr.

Aksjonsgruppen mener blant annet at rasfaren ikke er utredet grundig nok, og at målingene for støy og vind ikke er gode nok.

Motstanderne mener også at verken de eller innbyggerne har fått komme til orde i høringsprosessen.

Det var i slutten av mars at Olje- og energidepartementet godkjente byggingen av kraftverket med åtte vindturbiner på Haramsøya utenfor Ålesund. Departementet opprettholdt dermed NVEs godkjenning som ble gitt i 2008.

Vindkraftanlegget har ført til massive demonstrasjoner - både fra lokalbefolkningen og andre motstandere.

I slutten av august innførte politiet oppholdsforbund på deler av øya, etter at motstandere hindret utbyggingen. Forbudet ble opphevet i september.

Les også

Stormen på øya: Kampen mot møllene

Tilbakeviser påstander

Før rettssaken startet mandag, la gruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» forrige uke ut en video der de kommer med 15 påstander om saken.

Senere har imidlertid utbyggeren Zephyr sendt et omfattende brev til Sunnmørsposten, der de mener at de kan imøtegå samtlige påstander.

Selskapet mener blant annet at det har fulgt myndighetenes krav for konsekvensutredning av rasfare.

I tillegg mener utbyggeren at nye undersøkelser viser at det ikke er grunn til bekymring for ras som følge av arbeidet på anleggsområdet, skriver Sunnmørsposten.

Zephyr viser også til at vedtakene om konsesjonsendringer har vært sendt til høring, men at ingen klaget.

Les også

Tapte saken mot Øyfjellet vindkraftverk: Reindistrikt må dekke millionutgifter

Flere vitner

Det er satt av fem dager til rettssaken i Sunnmøre tingrett.

Frem til fredag skal blant annet vitner fra NVE, Multiconsult, Olje- og energidepartementet, Norsk institutt for naturforskning og Norsk Ornitologisk forening forklare seg.

Utbyggerne ønsket i utgangspunktet at saken skulle gå for lukkede dører, fordi de mener at video og fotografering fra retten kan påvirke hvordan vitnene forklarer seg.

Retten mener derimot at saken har så stor offentlig interesse at det må være tillatt med opptak underveis, skriver Sunnmørsposten.

Les også

Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell

Betente saker

Dette er den tredje saken mot norske vindkraftverk på kort tid. De to første endte med tap for motstanderne, og utbyggerne fikk fortsette å bygge vindkraftverkene sine.

I den første saken hadde organisasjonen Motvind bedt om stans i vindkraftverket på Vardafjell i Sandnes kommune, men de tapte og måtte betale 1,3 millioner kroner i saksomkostninger.

I den andre saken hadde reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke gått til sak mot utbyggerne av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. Også de tapte og måtte betale 1,8 millioner kroner i saksomkostninger.

Organisasjonen Motvind hadde på forhånd tatt på seg ansvar for å hjelpe med å betale regningen.

Publisert:
Gå til e24.no