Luftfartstilsynet truer SAS med millionbøter

Tilsynet krever at flyselskapet innfrir alle utestående refusjonskrav fra kunder innen utgangen av november.

Publisert:

Dersom SAS ikke klarer det, trues flyselskapet med én million kroner i tvangsmulkt hver eneste måned fremover. Og beløpet kan bli enda høyere:

– Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021 vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes, uttaler luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en melding fredag ettermiddag.

Men SAS kan ikke love at de blir ferdige tidsnok til å unngå bøtene.

– Vi har ikke noe tidsestimat på når vi vil være i mål, sier pressesjef John Eckhoff til E24.

Flyselskapet har lovet at alle kunder som har fått kansellert sine flyreiser grunnet coronaviruset, vil få pengene tilbake. Likevel har mange SAS-kunder nå ventet i flere måneder.

Hundretusener SAS-saker gjenstår

– Regelverket var ikke designet for en slik hendelse. Like fullt er vi opptatt av at forbrukerne får tilbake de pengene de har krav på. I mange tilfeller dreier det seg om betydelige beløp som har vært utestående i lang tid, bemerker Kobberstad.

Og nå truer tilsynet altså med pisken. Selv om SAS ikke kan svare om når de blir ferdige, forsikrer Eckhoff at «alle skal få det de har krav på».

– Vårt fokus nå er å behandle sakene så fort som mulig, sier han.

Eckhoff opplyser at de så langt har behandlet 1,3 millioner refusjonssaker, og at de tar unna 5.000 om dagen.

– Nå gjenstår det flere hundretusen saker, og det kommer fortsatt inn nye saker på grunn av nye kansellerte reiser, sier Eckhoff.

– Vi forstår at både kunder og myndigheter er utålmodige, men vi har uforskyldt havnet i denne situasjonen, legger han til.

Les også

SAS-aksjonærene har bestemt seg: Godkjente redningsplanen

Norwegian tror de slipper bøter

Luftfartstilsynet utelukker ikke at de også kan komme til å bøtelegge Norwegian og Widerøe, men bemerker at «det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapet har kommet i å tilbakebetale refusjoner».

Widerøe har opplyst at de nå har få restanser på sine utbetalinger. Og Norwegian har varslet at de skal være a jour «innen utgangen av oktober».

Tilsynet sier det er akseptabelt. Men:

– Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert, varsler de.

– Vi er i rute, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.

– Dere vil innfri alle refusjonskrav fra kunder innen utgangen av oktober?

– Ja, slik det ser ut nå så vil vi klare det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om