Enova gir 38 millioner til hydrogenprosjekter: – Kan bli et veiskille

Enova gir 38 millioner til hydrogenferge og hydrogenproduksjon i Rogaland. Det er Enovas tredje tildeling til hydrogenprosjekter på skip på én måned.

Norleds ferge MF Hidle skal seile på Finnøysambandet i Rogaland. I utgangspunktet skal den gå på biodiesel, men Norled vurderer å bygge den om til å gå på hydrogen.
Publisert: Publisert:

Neste år skal Norleds ferge MF Hidle seile på Finnøysambandet i Rogaland, med hjemmehavn i Judaberg.

Fergen som er under bygging skal i utgangspunktet gå på biodiesel, men Norled vurderer å bygge den om til å gå på hydrogen. Selskapet har så langt ikke tatt investeringsbeslutning for prosjektet.

Hydrogenet til fergen skal etter planen produseres av Oslo-baserte GreenH. Selskapet skal drive et produksjonsanlegg og bunkringsanlegg i Fiskå, som ligger 10 kilometer sørøst for Judaberg.

Nå melder Enova at de vil støtte fergeprosjektet med 14,6 millioner kroner, og produksjons- og bunkringsanlegget med 24,2 millioner kroner.

Fergeprosjektet har tidligere også fått støtte fra EU.

Les også

Får 28 millioner til hydrogenbåt til oppdrett

Får 38 millioner fra Enova

Den siste måneden har Enova og Pilot-E-programmet støttet flere hydrogenprosjekter til sjøs, inkludert 28 millioner til en hydrogendrevet arbeidsbåt for Midtnorsk Havbruk og 219 millioner kroner til Wilhelmsen for to hydrogendrevne frakteskip som skal gå mellom norske oljebaser.

Markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova mener det er nødvendig å hjelpe dette markedet i gang.

– Dette prosjektet kan bli et veiskille for bruk av hydrogen som drivstoff til sjøs, og et viktig bidrag til utviklingen av hydrogenmarkedet i Norge, sier Leistad.

– Her etableres både den første dedikerte hydrogenfylleinfrastrukturen for fartøy og det første anlegget for produksjon av hydrogen til maritim sektor, sier han.

Les også

219 millioner fra Enova til hydrogenskip: – Akkurat den typen prosjekter vi ønsker

– Er krevende

Fra før har Norled også bestilt en hydrogenferge til Hjelmelandssambandet. Denne skal gå på flytende hydrogen, mens MF Hidle etter planen skal gå på komprimert hydrogen.

Hydrogenmarkedet er ennå tidlig i utviklingen, og selskapet er fornøyd med støtten.

– Uten støtte fra blant andre Enova er dette rett og slett ikke mulig for oss. Det å gjøre dette for første gang er krevende, og vi forsøker å bygge et marked, sier prosjektleder Hilde-Kristin Sæter i Norled til E24.

Det er seks havner i Finnøysambandet, fordelt på ulike mindre øyer. Der er det ikke nok kraft tilgjengelig til å kunne drive elektriske ferger. Derfor er hydrogendrift en løsning som kan fungere.

Hvis Norled tar en avgjørelse kan fergen drives på hydrogen fra første kvartal 2022.

Daglig leder Morten Solberg Watle i GreenH AS.
Les også

E24s hydrogenkart viser satsinger over hele Norge: – Har virkelig tatt av

– Veldig gledelig

GreenH-anlegget vil bli Norges første produksjonsanlegg for hydrogen til den maritime næringen.

Daglig leder Morten Solberg Watle i GreenH AS er fornøyd med Enova-støtten, og mener den kan bidra til å få fart på markedet.

– Det er så klart veldig gledelig. Vi har jobbet med dette prosjektet i mer enn ett år. Det er et prosjekt i tidlig fase i et marked som ikke er der ennå, og derfor er slik støtte helt nødvendig for å komme i gang, sier Watle til E24.

Han mener det er en fordel at produksjonsanlegget ikke ligger så langt unna der den skal brukes.

– For et prosjekt i tidlig fase er det viktig å få ned kostnadene. Her kan for eksempel fergen komme rett over til oss og bunkre, og unngå transportkostnader, sier han.

Produksjonsanlegget som GreenH har designet sammen med Norconsult skal kunne levere ett tonn hydrogen daglig, og fergen vil trenge omtrent halvparten av dette. Resten kan selges til andre kunder som ønsker å ta i bruk hydrogen.

– Denne lokaliseringen gjør at vårt produkt kan være aktuelle for andre kunder innen for eksempel skipsfart eller fremtidig industri. Vi har dialog med flere mulige samarbeidspartnere, sier Watle.

Les også

DFDS vil drive danskebåten med hydrogen fra 2027

– Høna og egget

Markedet for hydrogen langs kysten er fortsatt helt i startgropen. Støtten fra Enova kan ifølge Watle bidra til å få det i gang, tror GreenH-sjefen.

– Det er litt høna og egget. Mange er interesserte, men det er vanskelig å investere før man vet at man har tilgang på hydrogen. Andre er usikre på å sette opp produksjonsanlegg før de vet at de får avsetning på hydrogenet, sier Watle.

– Derfor kan et anlegg som dette bidra til en snøballeffekt der man får fortgang på det lokale markedet, sier Watle.

Hydrogenet som skal brukes blir komprimert under trykk for å få ned volumet. Da får man plass til mer hydrogen om bord enn ved atmosfærisk trykk.

Til sammenligning er flytende hydrogen er enda mer kompakt og gir mer drivstoff om bord. Men det krever andre typer produksjonsutstyr og er mer krevende å lagre fordi det må kjøles ned til minus 253 grader.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Les også

Dette er Solbergs klimaplan

Fornøyd klimaminister

I forrige uke kom regjeringen med en omfattende klimaplan som skal bidra til at Norge når målet om å mer enn halvere utslippene innen 2030.

Blant regjeringens tiltak var å spisse Enova som klimaverktøy, og sette krav i anbudene på offentlige ferge- og hurtigbåtsamband om at fartøyene må drives med lav- eller nullutslippsteknologi.

– Klimaplanen som ble lagt fram før helgen legger vekt vi må redusere utslippene fra skipsfarten for å nå de nasjonale klimamålene våre. Hydrogen er en viktig del av denne løsningen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en kommentar.

– Det er gledelig å se at Norled og GreenH satser på disse prosjektene og at Enova har vurdert at de er gode nok til å få støtte, legger han til.

Les også

Hydrogenaksjene på Oslo Børs skjøt opp 20 milliarder på én uke

– Vil hjelpe innovative aktører

Rotevatn fremhever kompetansen som finnes hos norske redere og verft, og ber dem gripe de mulighetene som dukker opp når både Norge, Europa og verden skal kutte sine utslipp kraftig.

– Flere aktører innenfor skipsfart, verft og rederier jobber med innovative prosjekter vi ønsker å se mer av. Gjennom blant annet Enova skal staten være med og hjelpe innovative aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring, sier Rotevatn.

Watle tror at det vil bli flere skip drevet på hydrogen, men at løsningene vil bli tilpasset de lokale utfordringer.

– Det vil nok bli en miks hvor man kan bruke flytende hydrogen for hurtigbåter som trenger stor fart, eller skip som skal gå over lengre avstander. Hydrogen er også aktuelt for ferger på samband hvor det er vanskelig å få brukt strøm, mens ferger på kortere strekninger kan gå på strøm, sier han.

Les også

Ap om klimaplanen: – For svak

Les også

Rotevatn med ny marsjordre til Enova: Skal satse tyngre på klima

Les også

Krever ferger og hurtigbåter med lavutslipp: – Da skaper vi arbeidsplasser

Les også

Regjeringen vil mer enn doble CO₂-prisen for oljenæringen

Les også

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Les også

Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser

Publisert:
Gå til e24.no