Klargjør reservekraftverk i Midt-Norge

Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om dispensasjon for å bruke reservekraftverk i Midt-Norge hvis forsyningen svikter i vinter.

Publisert:

Statnett fikk i fjor vinter innvilget dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for oppstart av kraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og Romsdal.

Nå ber Statnett om at en slik dispensasjon blir gitt hver vinter fram til den planlagte kraftledningen mellom Ørskog og Fardal settes i drift.

- Vi ser at Midt-Norge i og med dagens magasinfylling er ekstra avhengig av kraftimport, og dermed særlig sårbar for feil som reduserer overføringskapasiteten inn i regionen. Derfor søker vi om å kunne starte opp reservekraftverkene også ved feil på nettet, sier Kommunikasjonssjef Irene Meldal hos Statnett til E24.

Søknaden gjelder ukene 1-20, ikke bare i år, men også alle vintre fram til kraftledning Ørskog-Fardal er på plass.

- Dette gjør vi for å være føre var. Bare vi får innvilget dispensasjonen, kan vi starte reservekraftverkene i løpet av noen timer i stedet for å måtte vente et par uker på å få søknaden behandlet. For å slippe samme prosess hvert år søker vi også for de kommende vintrene, sier Meldal.

Dispensasjonen innebærer at Statnett kan benytte reservekraftverkene ved omfattende feil på anlegg som er viktige for strømforsyningen.

I utgangspunktet kan reservekraftverkene kun benyttes hvis det oppstår en alvorlig situasjon som gjør at risikoen for å måtte rasjonere strøm anslås å være høyere enn 50 prosent.

Statnett begrunner behovet for økt beredskap med at kraftsituasjonen i Midt-Norge er sårbar for feil. Kraftproduksjonen er mindre enn strømforbruket, og konsekvensene kan bli alvorlige ved feil på kraftforsyningsanlegg i eller til Midt-Norge.

Les også:

Flere E24-saker

Publisert:
Gå til e24.no