Silver sto på konkursens rand: Ledende ansatte fikk bonus

Tre ledende ansatte i Silver fikk utbetalt bonuser i 2017. Disse er krevd tilbakebetalt av administrasjonsstyret. 

KREVER BONUSER TILBAKEBETALT: Administrasjonsstyret krever tilbakebetalt bonuser som ble utbetalt til tre tidligere ledere i Silver.

Foto: NTB scanpix / skjermdump fripolis.no NTB scanpix / skjermdump fripolis.no
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Regnskapet til pensjonsselskapet Silver viste per 31. desember 2016 en underdekning, altså negativ egenkapital, på 1,4 milliarder kroner når eiendeler og gjeld ble vurdert til virkelig verdi.

Til tross for den alvorlige situasjonen selskapet befant seg i, fikk tre ledende ansatte i Silver utbetalt bonuser i 2017 for årene 2013 til 2015.

Mikkel A. Berg, tidligere administrerende direktør i Silver, fikk i 2017 utbetalt bonus på 247.154 kroner.

Tom A. Vestby, tidligere direktør i Silver, fikk i 2017 utbetalt 94.490 kroner i bonus.

Jon Haugan, tidligere markedsdirektør i Silver, fikk også i 2017 utbetalt 94.490 i bonus.

Disse bonusene er krevd tilbakebetalt av administrasjonsstyret i Silver. Vestby har gjort opp kravet, men det skal ikke Berg og Haugan ha gjort i skrivende stund, opplyser administrasjonsstyret overfor E24.

Svært kritisk

Finanstilsynet vurderte Silvers finansielle stilling som svært kritisk i en rapport fra stedlig tilsyn 5. og 6. februar 2015. Tilsynet bemerket at ved utgangen av 2014 var egenkapitalen rundt 400 millioner kroner, men tilsynets stresstest viste at selskapets kapital som skal stå bak risikoen knyttet til virksomheten, var negativ.

Samtidig pekte tilsynet på at Silver i 2014 økte eksponeringen mot kredittrisiko gjennom å investere 400 millioner kroner i greske statsobligasjoner og 500 millioner kroner såkalte high yield-obligasjoner (junk bonds).

I rapporten stiller Finanstilsynet spørsmål ved om en investering i greske statsobligasjoner var forsvarlig.

E24 har stilt spørsmål til alle de tre tidligere ledende ansatte i Silver om forholdene som fremkommer i denne artikkelen, men ingen av de tre ønsker å kommentere saken.

DINE PENGER+: 4 grafer som forklarer Silvers sammenbrudd (for abonnenter)

Ba om utsettelser

Pensjonsselskapet Silver ble startet i 2006. Et slikt selskap påtar seg forpliktelser for fremtidige pensjonsutbetalinger som strekker seg flere tiår inn i fremtiden. Det krever langsiktighet og et solid økonomisk fundament.

I 2009 ble det som omtales som Solvens II-reglene vedtatt i EU, og 1. januar 2016 ble reglene innført i Norge. Reglene skal sikre at alle pensjonsselskaper har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene.

De øvrige norske pensjonsselskapene klarte å oppfylle kravene, men Silver måttet be om flere runder med utsettelser. Allerede i midten av 2015 sendte Silver en søknad til Finansdepartementet om unntak fra Solvens II. I august frarådet Finanstilsynet dispensasjon og skrev at Silver var i en svært kritisk situasjon.

Fordi selskapet ikke hadde nok penger til å innfri alle pensjonsforpliktelsene sine, ble selskapet den 17. februar 2017 satt under offentlig administrasjon for å unngå at det skulle tappes for penger i årene fremover.

Det ville ført til at eldre pensjonskunder fikk ut penger nå på bekostning av yngre kunders fremtidige utbetalinger, hevdet settestatsråd Sylvi Listhaug (finansminister Siv Jensen er inhabil i Silver-saken).

Les også

Dette kan Silvers kunder forvente

Solgt til Storebrand

I oktober ble det klart at Storebrand kjøper Silver-pensjonene for 520 millioner kroner.

Silver-kundene som sitter med såkalte garanterte pensjonsytelser, vil nå bli konvertert over til fripoliser med investeringsvalg, før de tas inn til forvaltning hos Storebrand.

De kundene som sitter med garanterte ytelser, vil ifølge uttalelsen få nedjustert kravene sine med mellom 0,25 og 1,25 prosent i forbindelse med at de overføres til innskuddspensjon.

Overtagelsen av porteføljene er ventet å skje i januar 2018, men Storebrand skriver at dette forutsetter offentlige godkjenninger og at ikke flere enn 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser.

Faksimile av note om bonuser til ledende ansatte i Silver i årsregnskapet 2016.

Foto: Faksimile
Les også

Finanstilsynet avviser påstand fra Silver-eiere

Les også

Silvers eiere varsler «rettslige skritt»

Les også

Silver-kunder truer staten med søksmål

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Storebrand

Flere artikler

  1. Fersk Silver-rapport: – Burde forstått at selskapet ville få problemer

  2. Kjøper Silver-pensjonene for en halv milliard

  3. Dette kan Silvers kunder forvente

  4. Storebrand kjøper Skagen

  5. – Selskapet opererte i egne aksjer, og lovet gull og grønne skoger