Statskassen renner over

Finansminister Kristin Halvorsen kan glede seg over 150 milliarder uventede oljekroner i år. Lånekundene kan grue seg til ekstra renteøkninger.

Finansminister Kristin Halvorsen vil i år få rundt 150 milliarder kroner mer å rutte med enn det som ble lagt til grunn i fjor høst da budsjettet ble vedtatt.

Hauge Jon
  • SIGURD BJØRNESTAD
Publisert:,

Oljepengene flommer inn i finansminister Kristin Halvorsens kasse, mye raskere enn hun regnet med da hun lagde statsbudsjettet for 2008.
Aftenpostens anslag tyder på at det i år vil trille inn rundt 150 milliarder kroner mer enn det Halvorsen la til grunn i fjor høst da 2008-budsjettet ble vedtatt.
I morgen legger hun frem Revidert nasjonalbudsjett 2008. Vurderingene av en oljesmurt norsk økonomi skal oppdateres.
Bommer

Finansdepartementets anslag for oljeprisen både i fjor og i år er for lave. Særlig for i år ligger departementet an til å bomme kraftig på nedsiden.
* I fjor høst trodde Halvorsen at gjennomsnittlig oljepris vil bli 360 kroner pr. fat i 2008. Hittil i år har den vært 530 kroner i gjennomsnitt. Fremtidsprisen for resten av året ligger på 623 kroner pr. fat. Det er nesten 75 prosent mer enn departementets anslag.
* Halvorsen trodde sist at prisen i fjor ville bli 400 kroner i gjennomsnitt. Den ble 423 kroner pr. fat. Mye av ekstrainntekten til staten triller inn i år fordi oljeselskapene betaler skatten på etterskudd.

Mer enn trygden

Summa summarum blir dette omtrent 150 milliarder kroner ekstra, gitt at fremtidsprisene viser seg å bli faktiske priser utover i 2008.
Det er mer enn statsbudsjettets samlede utgifter til alderspensjoner og sykepenger i år. Eller: Bare 25 milliarder kroner mindre enn hele skatten på formue og inntekt på fastlandet i år. Eller: 20 prosent av de samlede utgiftene på statsbudsjettet.

Sparer

Halvorsen vil i morgen si at hun setter ekstrapengene i oljefondet, eller Statens pensjonsfond-Utland som er det offisielle navnet. Pengene motsvares av redusert formue under havets bunn. Og offentlige utgifter skal ikke svinge i takt med oljeprisene.
Men i 2009-budsjettet kan hun i utgangspunktet bruke 4 prosent av dem, eller 6 milliarder kroner. Det er "lov" etter den regelen Stortinget har vedtatt for å bruke oljepenger.
Raske priser
Men himmelen er ikke skyfri til tross for ekstra oljepenger. Prisveksten er i farten oppover mot målet på 2,5 prosent.
Dyrere mat og dyrere råolje bidrar til at prisene øker raskere enn Norges Bank legger til grunn i sine renteprognoser.
I går gikk Nordea Markets ut og spådde at det blir ytterligere to renteøkninger på 0,25 prosentenheter fra Norges Bank i år. Da blir Norges Banks styringsrente 6 prosent.
- Dyrere importert mat, et dyrt landbruksoppgjør og dyrere transport gjør at vi til høsten trolig vil havne nær den fremtidsbanen Norges Bank kaller "høy inflasjon".
Der har banken varslet en styringsrente over 6 prosent. Vi tror den når toppen litt lavere, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Flere nyheter fra E24

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Kristin på dypt vann

  2. Øystein Dørum tror Kristin strammer inn

  3. Nå varsler Kristinøkt ledighet

  4. Annonsørinnhold

  5. - Trangere budsjettramme for 2011

  6. Ikke juks med milliardene, statsminister!