Innovasjon Norge slanker ledergruppen

Ledergruppen i Innovasjon Norge vil fra nå av bestå av syv personer, det er fem færre enn tidligere.

Esben Johansen / Innovasjon Norge
Publisert:

– Dette er en konsekvens av omorganisering, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge til E24.

Haugli sier den nye organisasjonsmodellen er en enklere modell enn den som fantes tidligere, og består nå av tre divisjoner.

– Hvordan har du opplevd at prosessen med omorganisering har vært?

– Jeg har opplevd et sterkt og omforent ønske om endring i organisasjonen. Vi har kjørt en god prosess med tett samarbeid med styret og tillitsvalgte, og har basert på det trukket noen konklusjoner. Totalt sett har jeg opplevd en samkjørt organisasjon, sier Haugli.

Per Niederbach er ansatt som divisjonsdirektør for vekst og eksport. I dag leder Niederbach divisjon for marked og regioner. Samtidig fortsetter Leon Bakkebø i stillingen som divisjonsdirektør for finansiering.

Dagens viseadministrerende direktør Hans Martin Vikdal, blir konstituert i samme stilling og som divisjonsdirektør for økonomi og virksomhetsstyring. Samtidig blir dagens HR-direktør, Anette Matre, konstituert som divisjonsdirektør for mennesker og teknologi.

Åpen rekrutteringsprosess

Innovasjon Norge Trøndelag-sjef Vigdis Harsvik blir nå konstituert direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling. Elisabeth Svanholm Meyer er konstituert direktør for divisjon spesialoppdrag.

Alle stillingene der det er konstituerte ledere vil nå bli utlyst eksternt så snart som mulig, i samarbeid med rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

Haugli ser det vil bli åpne rekrutteringsprosesser hvor han ønsker både eksterne og interne søkere velkommen.

– Vi må ha en balanse mellom fornyelse og internrekruttering, sier han.