Dette skjer hvis kronen styrkes

Høyere oljepris kan føre til at kronen styrker seg i år. Det kan bli en hodepine for bedrifter som selger hotellopphold, fisk og aluminium.

EKSPORTNÆRINGER: Sterkere krone kan ramme næringer som fiskeri og aluminium.

Foto: NTB scanpix, Norsk Hydro
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Tirsdag stiger oljeprisen til 58 dollar fatet, det høyeste nivået på ett og et halvt år.

For ett år siden lå oljeprisen like over 30 dollar fatet, og den var fallende.

Styrkingen er godt nytt for en oljenæring i nedgang, men kan også få negative effekter ved at kronen styrkes.

Det gjør at utlendinger må betale mer for norsk fisk og norske hotellopphold.

Med andre ord - bad news for de som lever av eksport, eller at utlendinger bruker penger i Norge.

Samtidig som oljeprisen stiger, styrker kronen seg mot euroen. En euro er verdt 9,00 kroner, mens den var verdt 9,04 tidligere på morgenen.

Les også

Kommentar: Med valutaåret 2016 i bakspeilet

Kan skade eksporten

Så langt holder kronen seg svakere enn i tiden før oljeprisfallet i 2014, men analytikerne tror den vil fortsette å styrke seg i år, sammen med oljeprisen.

– Vi ser for oss at kronen er på 8,70 mot euro om ett år, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Det kan gi et negativt bidrag til aktiviteten og avkastningen i norske eksportbedrifter, inkludert sektorer som turisme, sjømat og tungindustri.

– Det legger press på inntjeningen, noe som var grunnen til at mange var negative blant annet til fiskenæringen i høst, fordi kronen var i ferd med å styrke seg, sier Østnor.

Det finnes også dem som tjener på en sterkere krone, inkludert forbrukere som handler i utlandet og bedrifter som importerer mye varer, som for eksempel klær eller elektronikk.

– Vi har også en rekke importbedrifter som har hatt tøffe år, og som vil sette pris på en sterkere krone. Kronen har vært unormalt svak, sier Østnor.

DNB Markets tror kronen vil styrkes gradvis gjennom året til 8,70 mot euroen i desember. Effekten av oljeprisen motvirkes delvis av svak vekst, tror banken.

– Vi tror på noe høyere oljepris gjennom 2017, men vi tror også på svake nøkkeltall i første halvår. Vi tror ikke Norges Bank vil kutte renten, men det kan bli ny diskusjon om risikoen for et kutt, gitt at oppsvinget i norsk økonomi mister fart, sier Østnor.

Viktig for reiselivet

– I 2017 er det viktig for oss at man sitter stille i båten, sier direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold til E24.

Reiselivsmarkedet er prisfølsomt, siden utenlandske gjester lett kan skifte til andre reisemål. En styrket kronekurs kan slå beina under den veksten bransjen har opplevd de siste årene, med en økning i antallet utenlandske gjester på ni prosent i fjor, per desember.

– For oss er en stabil rentepolitikk veldig viktig, sier Devold.

VIKTIG KRONE: – For oss er en stabil rentepolitikk veldig viktig, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Foto: Haakon Eltvik

For å opprettholde aktiviteten i reiselivet trengs det ifølge Devold et moderat lønnsoppgjør, stabile skatter og avgifter, og at staten og sentralbanken bygger opp under en stabil kronekurs.

Les også

Norsk reiselivsnæring er i vekst: – Håper det ikke bare er en valutaeffekt, men en trend

– Forhåndsbookingene for 2017 er veldig bra. Det betyr at hvis vi klarer å holde kronekursen noenlunde stabil og fører en stabil rentepolitikk, er det gode utsikter for 2017, og at vi får et meget godt år, sier hun.

Kan ramme laksen

En styrket kronekurs kan også bremse fiskeeksporten noe.

Høy etterspørsel og problemer med lus har gitt uvanlig høye laksepriser, og kraftig vekst i eksportverdien. I tillegg har en svak krone gitt et betydelig løft til inntjeningen.

– Det har vært positivt for vår bransje, og enhver eksportnæring. Det har bidratt til å utjevne et særnorsk kostnadsnivå, sier Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark til E24.

– Vi konkurrerer i et globalt marked, så valutakursen har mye å si for vårt konkurransekraft mot andre typer mat, sier han.

En sterkere kronekurs vil svekke inntjening for sjømatnæringen, men ifølge Ystmark vil andre faktorer kompensere, inkludert høye priser og muligheter for økt salg i Kina siden forholdet til Norge er blitt normalisert.

– Det vil selvsagt ta ned noe av avkastningen i sjømatsektoren. Men med det prisnivået som er nå vil ikke det bli noen katastrofe, sier Ystmark.

– Det er ingenting som tilsier noen nedgang nå, siden tilførselen av sjømat og særlig laks har gått ned globalt, mens etterspørselen øker, sier han.

Høyere oljepris kan også bidra til økt forbruk av laks i Brasil og Russland.

– Fantastisk effekt

Den kraftige svekkelsen av kronen de siste årene har vært en viktig støtdemper for industrien, ifølge direktør Knut Sunde i Norsk Industri

– Kronen har hatt en fantastisk effekt, sier Sunde til E24.

BOOM: Reiselivsnæringen har levd bra på svak kone, som har gjort det attraktivt for utenlandske turister å feriere i Norge. Her ser vi hurtigruteskipet "Finmark" til kai.

Foto: Egil Svendsby VG

– I en periode med relativt svake forhold internasjonalt med mye ledig industriell kapasitet som har ført til pressede priser, så har svekket kronekurs før til at det prispresset ikke har vært merket på samme måte for norske industribedrifter som for en del konkurrenter, sier han.

Sunde sier at det er et stort spenn mellom ulike bedrifters smerteterskel, og at en sterkere krone særlig rammer bedrifter som allerede sliter med dårlig lønnsomhet, eller som har inngått langsiktige kontrakter.

– For eksempel bildelindustrien, som gjerne inngår ordrer syv år frem i tid. Da er valutasensitiviteten ofte sterk, sier Sunde.

Viktig kronekurs

Les også

Laksefest: – 2016 har vært et ekstremt toppår

Når de åtte medlemmene i Norges Banks hovedstyre setter renten, er kronen en av faktorene de vurderer. De ser spesielt på I-44-indeksen, som viser kronens styrke målt mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere.

Da fjoråret startet, var denne indeksen på sitt sterkeste nivå noensinne. 7. januar i fjor nådde den 110,51, hele 31 prosent sterkere enn det sterkeste nivået på 84,30, som ble nådd i februar 2013.

I løpet av 2016 styrket kronen seg så seks prosent til 103,38 på indeksen. En fallende I-44 betyr at kronen blir sterkere.

Tror på «ny normal»

Høyere oljepris gir grunnlag for økt optimisme i oljenæringen, men investeringene i bransjen ventes likevel å falle og bli liggende på et lavt nivå, spår Norsk Olje og gass.

En av de norske vekstmotorene som går for fullt i 2017, er offentlig forbruk. Regjeringen setter rekord i bruk av oljepenger i år for å opprettholde aktiviteten i økonomien, men har varslet at bruken ikke kan fortsette å stige like mye i kommende år.

Les mer: – Ny virkelighet for oljepengebruken

Samtidig kan også den høye aktiviteten i boligmarkedet komme til å bremse hvis styringsrenten og bankrentene har nådd bunnen og begynner å stige.

Knut Sunde tror Norge er på vei inn i en ny fase, og at kronen ikke vil komme tilbake på syvtallet mot euroen med det første, hvor den var for noen år siden, med en oljepris på over 100 dollar fatet.

– Vi kommer nok ikke tilbake til tidligere høyder, sier Sunde.

– Hvor den nye normalen er, det er ikke godt å si. Jeg bare konstaterer at vi ligger på ni mot euroen ved en oljepris på 58 dollar fatet, sier han.

Svakere naturlig nivå

Magne Østnor i DNB Markets vil ikke utelukke at kronen kan ramle under åtte kroner mot euroen, hvis for eksempel veksten tar seg opp mer enn ventet.

Men han støtter Sunde i at kronens naturlige nivå trolig er noe svakere i dag enn før oljeprisfallet, da DNB mente at «normalen» lå rundt 8 kroner mot euroen.

– På lang sikt er et normalt nivå for kronen på rundt 8,20 mot euro, sier Østnor.

Les også

Her blir norsk industri akterutseilt

Les også

Norsk Industri advarer mot kronesmell

Les også

Hydro skal investere 24 milliarder på fire år

Her kan du lese mer om

 1. Dollar
 2. Fiskeri
 3. Norsk olje og gass
 4. Olje og gass
 5. Oljebransjen
 6. Euro
 7. Kronekurs
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. - Tror ikke Norges Bank vil kjempe mot sterkere krone

 2. Sjømateksporten passerte 91 milliarder i fjor

 3. Så sterk skal kronen være

 4. Annonsørinnhold

 5. Mener kronen er «helt på viddene»: – I dag kaller vi det coronakurs

 6. – Blir fort et par hundre millioner