TIDEN RENNER UT: Konkurransen i dagligvarebransjen må bli mer rettferdig, mener nettutfordrer.

Foto: Nina Andersen VG
Kommentar

Kommentar: Lik innkjøpspris for samme dagligvare er en god idé

Politikerne løser ikke monopolsituasjonen i dagligvarebransjen ved hjelp av røykteppe og tåkelur. Det krever handling. Tiden er i ferd med å renne ut.

  • Roy Snapa
    Kjøpmann i nettbutikken Handleriet.no
Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet har i disse dager en rapport med den ironiske tittelen «Etableringshindre i norsk dagligvarebransje» ute på høring.

Rapporten slår fast at det er tilnærmet umulig å starte en ny dagligvarekjede i Norge på grunn av dårlig tilgang på lokaler, og monopolaktørenes prisdiskriminering mot de mindre aktørene.

Flere ganger blir netthandel trukket frem som den største utfordreren til de tradisjonelle kjedene. Bare mens rapporten har vært ute på høring har ytterligere tre etablerte netthandelskonsepter for mat lagt ned: 123levert, Marked.no og Brødboksen.

Det lover ikke godt for konkurransen i dagligvaremarkedet.

Handleriet.no er nå den eneste uavhengige dagligvarebutikken igjen i det norske markedet.

Les også

Brødboksen.no avvikler driften

Vi har etter et års drift sett at vi må tenke alternativt til de etablerte strukturene i markedet for å ha en sjanse til å lykkes. Vi imp­orterer cirka 10 prosent av sortimentet vårt fra Sverige for å kunne tilby kundene produktalternativer av høy kvalitet til en lav pris.

Handleriet.no har foreslått en rekke tiltak som kan bidra til at konkurransen i dagligvaremarkedet blir mer rettferdig:

  • Vi har tatt til orde for momsfritak på produksjon og salg av lokalprodusert mat.
  • Vi har anbefalt regulering av såkalt «kryssubsidiering».
  • Vi har foreslått at det innføres en regulering av innkjøpspriser.

Heldigvis er det bevegelse å spore blant handlingslammede norske politikere. Nylig støttet stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre en regulering av innkjøpspriser. Forslaget kommer som en resolusjon til Høyres landsmøte. Arbeiderpartiet vil legge frem et representantforslag om det samme.

Les også

Eksperter skeptiske til Høyres pristvang: – Redd vi får dyrere varer

Hvis dette synet får gjennomslag i Høyre og Arbeiderpartiet, vil det være et stort skritt i riktig retning mot mer rettferdig konkurranse i dagligvarebransjen.

Gjennom mange år har norske politikere møtt utfordringene i dagligvarebransjen med klassisk strutsepolitikk. Men monopolsituasjonen i dagligvarebransjen blir ikke løst ved hjelp av røykteppe og tåkelur. Det krever hard lut og konkrete tiltak hvis vi skal se endring.

Det er på tide at norske politikere tar konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet på alvor, og sørger for reell endring til det bedre. Hverken vi, andre utfordrere eller forbrukerne har noe tid å miste.

Les også

Eksperter spår Rema-comeback

Les også

Brødboksen-gründer med angrep mot Schibsted

Les også

Aksjenestor slakter Brødboksen-styret

Her kan du lese mer om