- Snakker med to tunger, mener Solvik-Olsen: Ap og Sp klager på regjeringens avgiftshopp, ba om dyrere bensin for ett år siden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen  (Frp) mener Arbeiderpartiet taler med to tunger for å lokke velgere fra Senterpartiet. 

REAGERER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Sp og Ap lurer velgerne sine ved å sende motstridende signaler om hva de mener om drivstoffavgiften.
 • Sophie Lorch-Falch
 • Nina Tuv
Publisert: Publisert:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger.»

Dette het det i forslaget fra mindretallet i «Innst. 401 S (2015–2016)» i Stortinget i fjor. Mindretallet som fremmet forslaget bestod av Ap, Sp, SV og MDG.

Adressaten var Solvik-Olsen, som nå reagerer kraftig på at Sp og Ap flørter med tanken om å gi drivstoffrabatt på bygda.

Han mener partiene blåser med vinden - nå som Senterpartiet sanker stemmer på å sette distriktene på det politiske kartet igjen, så vil Ap forkaste miljøpolitikken for å lokke velgere.

– Det er åpenbart de snakker med to tunger, avhengig av hvem som er publikum, sier Solvik-Olsen til E24.

Les også

Solvik-Olsen avfeier nye forbud og høyere bilavgifter for å nå klimamål

– Lurer folk

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener imidlertid de har kommunisert entydig i hva de vil oppnå med sin politikk, og stiller seg uforstående til kritikken fra Solvik-Olsen.

– Solvik-Olsen må se seg selv i speilet. De lovte å redusere avgiftene da de kom i regjering. De har gjort det motsatte. Erna Solberg sa selv at den blåblå regjeringen har økt avgiftene mer på ett år enn det den rødgrønne gjorde på åtte år.

Nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet rister på hodet når E24 konfronterer ham med utspillet fra Solvik-Olsen.

– Det er helt utrolig hvordan Frp nå har blitt den fremste forsvareren av høye bensinavgifter, sier han - og legger til at han stusser over at Frp, som alltid har kjempet for lavere drivstoffpriser, nå virker å være i mot et forslag som kan gjøre drivstoff billigere for de som ikke har et kollektivt alternativ.

Samferdselsminister Solvik-Olsen sier de rødgrønne har bedrevet dobbeltkommunikasjon.

- De lurer folk ved å late som de er misfornøyde med drivstoffavgiften når de kritiserer oss, samtidig som de i Stortinget fremmet forslag om å sette opp drivstoffavgiftene slik at folk skulle kjøpe mindre drivstoff, sier han - og viser til forslaget i fjor.

– De kan ikke den ene dagen være misfornøyde med at drivstoffavgiftene er for lave, for så neste dag klage over at regjeringen har satt den for høyt, mener samferdselsministeren.

Les også

Ap-forslag godt mottatt: Sp åpen for billigere bensin på bygda

- Dyrere med Sp eller Ap

Solvik-Olsen sier han stusser over at fjorårets stortingsforslaget fra Ap og Sp ikke inneholdt forbehold om at avgiftssatsene ikke skulle gjelde fossilbiler i distriktene.

- Da var det klima som var det viktige, og de tok ingen distriktshensyn. Dette blir å lure folk. Da statsbudsjettet ble inngått i fjor, var det riktig at vi ikke klarte å senke drivstoffavgiftene, men vi fikk til fradrag i pendleravdrag og fikk redusert årsavgiften. Ap var imot dette, sier Solvik-Olsen

- Senterpartiet var riktignok imot høyere drivstoffavgift, men var imot å senke årsavgiften. Med SP eller AP i regjering, ville de totale bilavgiftene vært høyere, sier ministeren videre.

- Ap ville øke avgiftene med 3 milliarder i sitt alternative budsjett for 2017, uten å gi øke investeringene i samferdsel og infrastruktur. Vi har spart bilister for et par milliarder årlig sammenlignet med om man hadde fortsatt med avgiftsnivået fra forrige regjering.

UENIG: Partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener at de som er avhengige av bil ikke skal få høyere avgifter.

- Frp må seg seg selv i speilet

Sp-leder Vedum sier stortingsforslaget fra i fjor var et langsiktig mål.

– Den langsiktige planen er at vi må ha en bilpark som ikke forurenser. Men vi var i mot brå hopp i avgifter da vi satt i regjering, og vi var i mot det nå før jul, sier partilederen til E24.

– Vi er opptatt av at de som bruker bil ikke skal få mye høyere kostnader. Vi skal ikke stimulerer til at de som er mest avhengige av bil skulle få de største avgiftshoppene. For de som er avhengige var ikke det grepet et positivt grep, mener Slagsvold Vedum.

– Store deler av Norge er avhengige av bil. Vi burde hatt målende tiltak der det er problemer. Det blir ikke noe bedre bymiljø i Oslo og Bergen hvis folk i Finnmark får økt bensinpris.

– Men dere ville ikke redusere årsavgiften?

– Vil vil prisregulere bensin og diesel i henhold til prisstigningen. Vi hadde en annen prioritering.

Les også

Nasjonal transportplan: – Boligprispresset vil spre seg

– Kan du garantere at du vil sette ned drivstoffavgiften hvis du får mulighet?

– Jeg kan garantere at pendlerfradraget blir bedre. De som er avhengige av bil til jobb vil få det bedre. Og så vil vi ikke få disse avgiftshoppene.

Slagsvold Vedum mener regjeringen overselger endringene i bilavgiftene.

– Faktum er at Frp gikk til valg på at de skulle sette avgiftene ned. De har økt de mer enn noen gang, og det er bevisst fra deres side, sier han, og viser til bompengeavgiftene som eksempel.

– Bompengegjelden er høyere enn noen sinne.

GODT-FORSLAG: Ap-nesteleder Trond Giske har uttalt seg positivt om differensiert bensinspris på bygda.

– Må være et paradoks for Frp

Bakgrunnen for debatten er at Ap til helgen skal stemme over om de skal ha drivstoffrabatt på partiprogrammet.

Giske mener ikke det betyr at partiet verken sender motstridende signaler eller går vekk fra klimapolitikken.

– Vår tanke er at avgiftene er der for å bidra til at folk velger miljøvennlig. Men hvis bussen ikke går, så er situasjonen en annen. Da er folk avhengige av bilen uansett, og da blir det en ekstra avgift.

– Det må jo være et paradoks for Frp at bensin og diesel er absolutt høyest der man har færrest alternativer til bil. Situasjonen i dag er at prisene oftere er lavere i byen enn i distriktet, grunnet ulike fraktkostnader og konkurranse, sier Giske.

Han understreker også at forslaget om differiensiering av avgifter ikke er noe nytt, og refererer til det tidligere ordninger med frakttilskudd på drivstoff.

– Forslaget om differensiering har også kommet opp med jevne mellomrom. Nå er det lokallagene som har spilt det inn. Jeg er overbevist om at det blir vedtatt å utrede spørsmålet til helgen. Det er jo Frp ihugga i mot, sier Giske.

Les også

Lastebileiere vil ha bompengeunntak

Les også

Klart folke-nei til eiendomsskatt

Les også

Slik vil Erna lukke utgiftsgapet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Drivstoffpriser
 2. Bil
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Ketil Solvik-Olsen
 5. Arbeiderpartiet (Ap)
 6. Senterpartiet (Sp)
 7. Trond Giske

Flere artikler

 1. Ap-forslag godt mottatt: Sp åpen for billigere bensin på bygda

 2. Reagerer på ny bensinpris-rekord: – Det er lureri

 3. Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

 4. Vedum om bensin- og dieselpriser: – Ser med uro på de ekstreme prisnivåene

 5. Avgiftene har økt med 6,7 milliarder siden 2013