Økokrim henlegger siktelse i Westerdals-saken

Siktelsen mot Westerdals School of Communication er nå henlagt på grunn av bevisets stilling.

I SØKELYSET: Økokrim har siden mai i fjor etterforsket Westerdals for å ha mottatt urettmessig statstilskudd. Saken er henlagt.
Publisert:

Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet (KD) om mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til privatskolen Westerdals.

Når det gjelder siktelsen vedrørende film- og tv-tilbudet, så er forholdet henlagt på grunn av bevisets stilling. Det betyr i praksis at det ikke er funnet noe beviselig straffbart med tanke på utbetalt statsstøtte. Dette gjaldt den største delen av beløpet og utgjorde 27,7 millioner.

– Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende utdanningslinjene scenografi og event samt tredje året av eksponeringsdesign er henlagt etter en helhetsvurdering fordi foretaksstraff i denne saken ikke anses hensiktsmessig. I denne helhetsvurderingen er det blant annet lagt vekt på overtredelsens grovhet, om selskapet er ilagt andre reaksjoner og tiden som har gått siden forholdet ble begått, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til E24.

Westerdals gikk tidligere i juni inn i et forlik med KD på 42 millioner kroner som høyskolen måtte betale tilbake. Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner, skriver NTB.

Uriktig informasjon

KD mente at Westerdals ga uriktig informasjon til myndighetene og mottok uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012, skrev NTB i mars i fjor.

Undersøkelser gjort av KD avdekket at skolen mottok tilskudd for et opplæringstilbud i film og TV i den aktuelle tiårsperioden uten å ha godkjenning for dette.

Etter at KD begynte å stille spørsmål om saken, opplyste Westerdals at høyskolen hadde ytterligere to tilbud uten godkjenning.

Ulovlig høye skolepenger

Dagens Næringsliv har også avdekket at Westerdals krevde ulovlige høye skolepenger i årene 2002 til 2012.

Ifølge avisen krevde Westerdals fra 2002 til 2012 nesten det dobbelte av maksimalbeløpet i henhold til privatskoleloven.

Publisert:
Gå til e24.no