Duket for potetgullstrid i lagmannsretten

Den såkalte «potetgullsaken» skal nå opp til behandling i Borgarting lagmannsrett. Det er potetgullprodusenten Maarud som barker sammen med Orkla i rettssalen. Maarud vil ha enerett til å bruke betegnelsen potetgull.

OMSTRIDT: Dagligvareaktørene strides om begge disse inneholder «potetgull», eller om en av dem er «potetchips».
Publisert:

I september i fjor tapte Maarud AS i Oslo tingrett i saken mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS. Tirsdag begynner ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Etter å ha brukt betegnelsen «potetgull» på sine potetchips i nesten 80 år, registrerte Maarud betegnelsen som varemerke i 2010. Det fikk Orkla til å gå til sak ettersom de ønsket å benytte betegnelsen på sine Kim-chips.

Delvis medhold

Orkla mente at potetgull er et ord alle har et forhold til, og som alle bruker om det gylne og salte potetsnackset. Kims ville også ha lov til å bruke ordet på sine snacksposer, og fikk medhold.

Les også

Høyesterett forkastet potetgull-anke

Orkla fikk delvis medhold i tingretten, som kjente selve varemerkeregistreringen ugyldig, men som samtidig i dommen ikke ville slå fast at andre produsenter kan bruke ordet potetgull i sin markedsføring uten å krenke Maarud.

Degenerering

Saken dreier seg om noe som i varemerkelovgivningen blir kalt for degenerering av varemerker. Et varemerke, som potetgull i dette tilfellet, er da blitt så kjent og hyppig brukt i befolkningen at det ender opp som den vanligste benevnelsen for en hel produktgruppe.

Og det er det tingretten i sin dom fastslo hadde skjedd: Folk sier potetgull når de mener potetgull, men også når de mener knasende chips, potetchips eller franske poteter.

Ikke alene

Ifølge Patentstyret er Maarud langt fra alene om å lide en tilsvarende varemerkeskjebne. Både thermos, grammofon og linoleum er kjente eksempler på registrerte varemerker som er blitt «degenerert» og dermed opphevet.

Hos Maarud mener man at Orkla forsøker å «ødelegge vår sterkeste og viktigste merkevare», og derfor har selskapet anket dommen fra Oslo tingrett.

Det er satt av fire dager til behandling av ankesaken.

Les også

Høyesterett forkastet potetgull-anke

Les også

Maarud anker potetgull-dom

Les også

Kan ikke nekte Orkla å bruke ordet «potetgull»

Publisert:

Her kan du lese mer om