Næringslivstoppene om 2019: Slik rammer handelskrigen

Toppselskaper som Yara, Hydro og Equinor opplever økt usikkerhet etter handelskrig og børsuro. Men de tror ikke på global økonomisk nedtur i 2019.

TOPPTUNGT: Yara-sjef Svein Tore Holsether, Telenor-sjef Sigve Brekke og Statoil-sjef Eldar Sætre.
Publisert: Publisert:

NHOs årskonferanse ble arrangert dagen etter at Verdensbanken nedjusterte de globale vekstutsiktene for 2019 til 2,9 prosent, og sa at risikoene for verdensøkonomien har økt.

Sjefene for noen av Norges største selskaper var til stede på konferansen. De tror ikke at 2019 blir et år med global økonomisk nedtur, men har én felles bekymring:

De opplever økt usikkerhet på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina, etter et betydelig børsfall og oljeprisfall gjennom høsten.

Les mer: Toppene på NHOs årskonferanse: Her er våre Brexit-planer

Yara-sjef Svein Tore Holsether tror ikke at det blir noen global økonomisk nedtur (resesjon) i 2019, men han liker ikke utviklingen med flere hindringer i verdensøkonomien.

– Vi er påvirket av verdenshandelen, vi er opptatt av frihandel og at produktene produseres der det er mest riktig å produsere dem. Kunstige barrerier og det at handelsavtaler brytes og tollbarrierer settes opp, det er i sum negativt for verdensøkonomien, sier Holsether til E24.

PLUSS OG MINUS: Yara-sjef Svein Tore Holsether på vei inn til NHOs årskonferanse 2019. Han sier at handelskrig kan gi både positive og negative konsekvenser for Yara på kort sikt. Men på lang sikt er økte handelshindringer i sum negativt for verdensøkonomien, sier han.

– Men når vi har det fotavtrykket vi har, kan vi gjøre tilpasninger, sier han.

Yara driver med produksjon og salg av gjødsel over hele verden.

Ifølge Holsether kan blant annet selskapets omfattende virksomhet i Brasil oppleve økt aktivitet på kort sikt hvis handelskrigen gjør at Kina over tid foretrekker brasilianske soyabønner fremfor amerikanske.

– Det betyr da et skift inn mot Brasil, så dette vil ha både positive og negative effekter på kort sikt. Men på lang sikt så er det mer bekymringsfullt, fordi det fører til en suboptimal produksjon av matvarer. Det er også vi påvirket av, sier Holsether.

ØNSKER SAMARBEID: Equinor-sjef Eldar Sætre er en av deltakerne på NHOs årskonferanse 2019. Også Equinor opplever økt usikkerhet i markedene, men Sætre tror ikke på resesjon i år. Konsernsjefen håper på mest mulig omfattende handelssamarbeid i verden.

Frykter ikke resesjon

Heller ikke Equinor-sjef Eldar Sætre tror det blir nedtur for verdensøkonomien i år, tross børsfall og oljeprisfall. Nordsjøoljen Brent handles til rundt 60 dollar fatet, etter å ha nådd 86 dollar fatet tidlig i oktober.

– Jo mindre økonomisk samkvem, desto mindre gunstig blir det. Vi ønsker mest mulig omfattende handelssamarbeid, sier Sætre til E24.

– Jeg frykter ikke resesjon, men ser mange elementer av usikkerhet. Mange av dem kan komme til å prege markedsbildet, og det skaper usikkerhet og uforutsigbarhet rundt både den faktiske utviklingen og psykologien i markedene, sier Sætre.

Han mener at summen av disse faktorene gjør at usikkerheten er større enn det vi har sett på en tid.

– Usikkerhet og ustabilitet kommer til å prege også dette året her, sier Sætre.

– Slår ut i usikkerhet

Flere av lederne på NHOs årskonferanse fryktet handelskrigen mellom Kina og USA, etter børsfall og oljeprisfall på slutten av 2018. I tillegg kommer faren for en uryddig brexit, som en mulig ny faktor som kan bremse global vekst.

– Dette slår ut i usikkerhet, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24.

– På toppen av det du har nevnt der har vi også sanksjonene mot et svært aluminiumssanksjonene mot et svært aluminiumsselskap, Rusal, som ennå ikke er helt løst, men er utsatt. De har også sendt signaler om at de går mer på eierne av disse selskapene. I tillegg har vi jo USAs importtoll, som er en del av handelsbarrierene som kan utvikle seg videre. Det vil være negativt for verdenshandelen. Innen vår bransje har vi mer enn nok av risikofaktorer, sier Brandtzæg.

Ser på «early warnings»

– Frykter du resesjon?

– Det amerikanske markedet er fortsatt veldig bra. Vi ser jo på noen «early warnings» i det amerikanske markedet. Markedet for tunge kjøretøy i USA har veldig stor etterspørsel, men hvis den går ned så er det en faktor vi tar inn i analysene, sier Brandtzæg.

– I Europa har det vært en svakere utvikling, men fortsatt en utvikling i vår foredlingsvirksomhet som går i positiv retning. Så for oss kommer dette til å bli et veldig spennende år, legger han til.

Heller ikke Storebrand-sjef Odd-Arild Grefstad tror på noen nedtur i 2019, men han registrerer at usikkerheten øker, etter noen år med betydelig børsoppgang.

– Jeg tror nok mye av usikkerheten også skyldes at det har vært en såpass lang oppgangsperiode, spesielt i USA, sier Grefstad til E24.

– Man er nok sent i syklusen, og da skal man forvente at det kommer en avmatning. Men det er mer en noe lavere vekst enn det man har vært vant til å se. Vi er ikke inne i resesjon-scenarioer slik vi ser det nå, sier han.

Telenor ønsker felles regler

Telenor-sjef Sigve Brekke følger med på utviklingen i handelskrigen, men tror ikke telekombransjen er den som vil rammes hardest av en eventuell vekstbrems. Han understreker at kampen for felles spilleregler blir viktig for Telenor i 2019.

– I Europa er det viktigste å fortsette å argumentere for viktigheten av harmonisering av regelverk, investeringsrammer, reguleringer og så videre. Det er jo en del av det som foregår i EU, som vi også er en del av gjennom EØS-avtalen, sier Brekke til E24.

– I Asia er det fortsatt å ta del av den veksten vi ser, med stadig flere kunder som trenger mer data og mobiltjenester, sier han.

Publisert: