Eks-advokat tiltalt for underslag og bedragerier for 130 millioner

Den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie erkjenner i det store og det hele straffskyld, og ser frem til å legge saken bak seg, opplyser hans forsvarer.

TILTALT: Den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie har innrømmet at han over en lengre periode underslo store beløp.
Publisert:

Sjølie er tiltalt for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier, skriver Økokrim i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Eks-advokaten har ifølge tiltalen over en periode på sju år underslått cirka 100 millioner kroner og svindlet til seg nærmere 33 millioner kroner.

Sjølie skal ha overført pengene urettmessig til sin egen konto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene, skriver Økokrim.

– Det er en alvorlig tiltale i og med at det er betydelige beløp det er snakk om her, men også fordi han har brutt tilliten som følger med stillingen som advokat, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie til VG.

– I rettssaken vil vi komme tilbake til hva som er motivet her og hva pengene har gått til. Så blir det opp til domstolen å vurdere omfanget.

– Klar over at han har trådt feil

Sjølie, som har mistet sin advokatbevilling, forsvares av Vegard Aaløkken.

– Han erkjenner de faktiske forhold, og i det store og det hele erkjenner han straffskyld etter tiltalen. Han har samarbeidet med politiet og svart på de spørsmålene han har fått. Nå ser han frem til å bli ferdig med saken, sier Aaløkken.

Han opplyser at politiet blant annet har gjennomført ransaking på advokatkontoret og tiltaltes bopel.

– Det er gjennomført ransaking på advokatkontoret og på bopel.

– Førstestatsadvokaten sier at det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi de mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som advokat. Hva tenker tiltalte om dette?

– Han ser jo det at det er et poeng i strafferettslig sammenheng. Han er klar over at han har trådt feil og vil ta konsekvensene av det, svarer forsvareren.

Forsvareren understreker at det er snakk om et såkalt «rullerende underslag».

– Det er voldsomme størrelser når man summerer, men nettototalen er på rundt 35 millioner. Han har tatt penger der det har vært penger tilgjengelig, og gjort opp et gammelt underslag med et nytt underslag.

– Det er mange av de underslagene som er gjort opp for nå. Men så er det de som er sist ute som lider tap, sier advokat Aaløkken.

Mottok anmeldelse i 2019

Høsten 2019 mottok politiet en anmeldelse fra Finanstilsynet som hadde avdekket forhold som det var grunnlag for at politiet etterforsket nærmere.

Økokrim har i forbindelse med etterforskningen hatt et tett samarbeid med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og oppnevnt forvalter av advokatvirksomheten. De skriver at det har vært en komplisert sak å etterforske.

– Samarbeidet med Tilsynsrådet og forvalteren her har ført til at vi har avdekket omfanget av disse forholdene, som igjen har ført til det høye beløpet, forklarer Kavlie til VG.

Strafferammen for både grove underslag og for grove bedragerier er 6 års fengsel. Kavlie bekrefter at de har gjort både beslag og avhør i saken, men vil ikke si noe mer om innholdet i dette. Han bekrefter også at en god del av pengene nå har kommet til rette.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om