Norgesgruppen fikk langt lavere innkjøpspriser over flere år

En fersk rapport fra Konkurransetilsynet viser at de høye innkjøpsforskjellene i dagligvarebransjen ikke var et engangstilfelle.

Konkurransedirektør Lars Sørgard (tv) og Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare, på fjorårets pressekonferanse om innkjøpsforskjeller i dagligvarebransjen.
Publisert:

Rapporten viser forskjeller i innkjøpspriser dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema fikk fra noen av landets største leverandører i 2018 og 2019.

Konkurransetilsynet sier rapporten bekrefter funnene man la frem fra 2017.

– Kartleggingen er av innkjøpspriser fra 2018 og 2019, og er således basert på tall fra før offentliggjøring av forskjeller i innkjøpspriser i fjor. Kartleggingen viser at resultatene vi da presenterte, ikke var et engangstilfelle, sier leder for Prosjekt Dagligvare Sigurd Birkeland.

– I fjor var dere overrasket over funnene, var dere det i år også?

– Nei, vi var ikke overrasket over årets resultater, men det var veldig nyttig å lære at det vi fant i fjor viser seg å stemme også i denne rapporten, og at metoden vi brukte fungerer, sier Birkeland.

Resultatene tilsynet legger frem torsdag morgen viser at forskjellene i innkjøpspriser varierer noe fra år til år for den enkelte leverandør.

Birkeland påpeker til E24 at innkjøpspriser er ikke nødvendigvis i strid med konkurranseloven,. men at prisdiskriminering som begrenser konkurransen til skade for forbrukerne kan være i strid med konkurranseloven.

Tallene skulle egentlig ha blitt lagt frem tidligere i høst, men har blitt utsatt på grunn av coronakrisen.

– Er Norgesgruppen virkelig best til å forhandle?

Nå skal Konkurransetilsynet jobber videre med bransjen for å forsøke å finne årsaken til de store innkjøpsforskjellene.

Tilsynet vil bruke rapporter bestilt på tematikken og innhente data fra leverandørene i denne jobben, opplyser Birkeland.

– I tiden som kommer vil vi undersøke årsakene til hvorfor forskjellene er store. Er det virkelig ferdighetene til Norgesgruppen som gjør at de får bedre innkjøpspriser? Eller er det slik at utsidealternativer har noe å si for hvem som får de beste prisene.

Noe av kritikken fra den ene siden i bransjen har vært at bildet viser kun noen få leverandører. Birkeland sier det kan være aktuelt å se på flere aktører.

– Vi har vurdert å ta inn flere leverandører, men vi fant det hensiktsmessig å bruke de samme aktørene som i fjor i årets rapport. Men disse 16 leverandørene er ikke hugget i stein, sier Birkeland.

Tilsynet ble overrasket

Da tilsvarende tall ble lagt i frem i fjor, den gangen for 2017, uttalte Konkurransetilsynet at man var overrasket over de store forskjellene i innkjøpspriser.

Forskjellene var så store at tilsynet mente det var mulig at dette kunne skade konkurransen og dermed tilbudet til forbrukeren.

Den gangen viste oversikten at den største aktøren, Norgesgruppen, generelt fikk langt bedre priser enn konkurrentene i Coop og Rema, og i tilfeller opp til 15 prosent lavere innkjøpspriser.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier han er lite overrasket over funnene i den ferske rapporten.

– Hadde vi hatt rettferdige betingelser hadde prisene i Norge vært mye lavere. Det kan vi garantere, og det kan du se på marginen.

Norgesgruppen sier til E24 at man ikke avviser rapportens funn, men mener Konkuransetilsynet ikke gir «et fullstendig bilde» av innkjøpsprisene, fordi tilsynet kun har «sett på en håndfull av våre godt over 1000 leverandører».

Les også

– Norgesgruppen får nesten alltid bedre betingelser

Styrker beslutningen om etterforskning

Samtidig som Konkurransetilsynets spesialgruppe kalt «prosjekt dagligvare» følger dagligvarebransjen tett, jobber tilsynet også med etterforskningsarbeid etter at det ble gjennomført razzia mot Norgesgruppen, Lilleborg (Orkla), Mondelez (Freia).

Bakgrunnen var mistanke om brudd på konkurranseloven.

– Styrker dette KTs etterforskning?

– Rapporten viser at kartleggingen vi gjorde i fjor var fornuftig. Dette er separate prosesser, men det styrker metoden og det vi la frem i fjor, og dermed også beslutningen, sier Birkeland som ikke vil kommentere etterforskningen i seg selv.

Det har sjeldent vært så mye vilje til å gjøre noe med konkurransen dagligvaremarkedet som akkurat nå. Samtidig som tilsynets ulike prosesser pågår, skal en stortingsmelding snart gjennom næringskomiteen på Stortinget, hvor flere inngripende tiltak er foreslått.

I tillegg har man opprettet et nytt dagligvaretilsyn.

Saken oppdateres.

Publisert:
Gå til e24.no