Legger frem statens eierrapport: Verdifall i statlige selskaper

Regjeringen legger frem statens eierrapport. Verdien av eierandelene i statens selskaper var på 906 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, ned fra 974 milliarder kroner på samme tid året før.

  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i regjeringens eierrapport, som beskriver statens eierskap i 74 selskaper med nær 334.000 ansatte til sammen. Rapporten gir en oversikt over nøkkeltallene i selskapene og den økonomiske utviklingen deres.

Per april 2021 var staten for øvrig bare eier i 71 selskaper, etter å ha solgt seg ut av Ambita, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

For første gang inneholder eierrapporten en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp.

– Rapportering på klimagassutslipp er en indikator på hvilke selskaper som er mest risikoutsatt når vi skal omstille oss. Målet er at alle selskapene etter hvert skal rapportere om dette, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun legger frem rapporten på Grand Hotel i Oslo, etterfulgt av Eierskapskonferansen. Tema for konferansen er «Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050».

Slik har verdiutviklingen vært i selskapene hvor staten er eier de siste årene. I kategori 1 og 2 er statens mål høyest mulig avkastning over tid, mens kategori 3 er selskaper hvor statens mål er mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Syv ganger Norges utslipp

De statlige selskapene stod i fjor for utslipp av totalt 355 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er om lag det samme som året før, og tilsvarer syv ganger Norges samlede utslipp i fjor, som var på 50 millioner tonn, ifølge foreløpige tall.

Det meste av utslippene kommer naturlig nok fra Equinor, og er knyttet til utenlandske kunders forbrenning av selskapets olje- og gassprodukter (såkalte «Scope 3»-utslipp). Også Yaras store forbruk av naturgass bidrar til solide utslipp både i Norge og i utlandet.

«Av de oppgitte utslippene på totalt 355 millioner tonn CO2-ekvivalenter kommer 94 prosent fra to selskaper – Equinor med 74 prosent og Yara med 20 prosent», skriver Nybø i forordet til eierskapsrapporten.

Blant selskapene hvor statens mål er høyest mulig avkastning over tid (kategori 1 og 2) rapporterer 22 av 26 selskaper om sine klimagassutslipp. For selskapene hvor statens mål er mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål (kategori 3) rapporterer 19 av 44 selskaper på sine utslipp.

«Målet er at flere selskaper rapporterer om klimagassutslipp, og at åpenhet om dette inspirerer til å redusere utslippene», skriver Nybø.

Les også

Jekket opp 2019-utslippene etter statistikkfeil: Norges klimautslipp falt i coronaåret 2020

Omstillingen: – Tempoet må øke

Debatten om nullutslipp har blusset opp etter en omstridt IEA-rapport i mai. Der kom det et veikart for nullutslipp i 2050 som forutsetter enorme fornybarinvesteringer. Den sådde også tvil om behovet for nye olje- og gassfelt etter 2021, noe som er omstridt siden Norge trolig vil få inn en mengde nye utbyggingsplaner også i 2022.

– Omstillingen vi må gjennom for å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er godt i gang. Norge er godt rustet, men tempoet må øke, sier Nybø.

På Eierskapskonferansen snakker blant andre Kjerstin Braathen i DNB om hvorvidt et mål om netto nullutslipp i 2050 er luftslott eller virkelighet.

Camilla Grieg i Grieg Gruppen, seniorpartner Christer Tryggestad i McKinsey og ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund i Nærings- og fiskeridepartementet snakker om klima og bærekraftig i selskapene hvor staten er eier.

I tillegg holdes det en panelsamtale med næringsminister Iselin Nybø, konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB, konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara og fagansvarlig for klima Lars Erik Mangset i KLP.

Les også

Venter svært mange nye olje- og gassprosjekter i 2022: – Det var dette vi advarte mot

Tirsdag legger næringsminister Iselin Nybø (V) statens eierrapport for 2020.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Iselin Nybø
  2. Nærings- og fiskeridepartementet

Flere artikler

  1. Statens selskapsposter med verdiøkning på 274 mrd.

  2. Næringsministeren: – Staten som eier skal være tøffere på klima

  3. Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking

  4. DNB-toppene i møte med Næringsdepartementet: – De forventer at vi må innfri

  5. DNB skal skaffe 1500 mrd. kroner til det grønne skiftet og bli strengere med kundene