Nytt selskap handler eiendommer for 4,5 mrd i Stavanger

Nyetablerte SVG Property AS kjøper sentrale næringseiendommer i Stavanger for 4,5 milliarder kroner. Bak står blant andre Camar Eiendom AS, Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring AS.

Det fleste og mest verdifulle eiendommene i SVG Property sin portefølje ligger i Jåttåvågen utenfor Stavanger sentrum. Aker BP, Aker Solutions, Wintershall, Hitecvision og Hitecvision-selskapet Sval er blant selskapene som holder til her.
Publisert:

Flere meget sentrale eiendommer i Stavanger inngår i eiendomstransaksjonen til det helt ferske selskapet SVG Property AS. Det gjelder Ankerbygget midt i sentrum, Herbarium (kjøpesenter og kontorbygg) og flere større kontorbygg som i dag eies av Hinna Park Eiendom.

– Vi etablerer nå det største og mest attraktive utleieselskapet for kontormarkedet i Stavanger-regionen. Vi har dessuten store ambisjoner om videre vekst, sier Øyvind Mikalsen til Aftenbladet/E24. Han er daglig leder i Camar Eiendom AS, eiendomsselskapet til milliardærbrødrene John Arild og Ole Ertvaag.

Ifølge Mikalsen skal SVG Property gjennomføre flere strategiske oppkjøp i tiden som kommer, og dessuten utvikle eiendommene i porteføljen videre.

Øyvind Mikalsen er daglig leder i Camar Eiendom AS som nå blir en av hovedeierne i et nytt stort eiendomsselskap i Stavanger-regionen.

Tre største

Partene ønsker ikke å opplyse hvor store aksjeposter de ulike eierne skal ha i det nye selskapet. Men Aftenbladet/E24 erfarer at det er Camar Eiendom AS, Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring AS som blir de tre største.

Også fire andre investorer går inn på eiersiden i SVG Property AS, se fakta.

Størst brutto eiendomsverdi ligger i dag i Hinna Park Eiendom AS. Selskapet eies med en halvpart hver av Camar Eiendom og Entra ASA.

Ankerbygget er et av de viktigste signalbyggene i Stavanger sentrum, plassert like ved Torget og Vågen. Ankerkvartalet selges nå av et fond under forvaltning av Union Eiendomskapital AS.

Byggene

Eiendommene som inngår i transaksjonen er ærverdige Ankerkvartalet på Torget i Stavanger, kjøpesenteret Herbarium og flere attraktive kontorbygg som i dag eies av Hinna Park Eiendom.

Hinna Park Eiendom har flere store og relativt nye kontorbygg i Jåttavågen på Hinna, og dessuten store planer om nye utbygginger.

De fire største byggene på Hinna er kjent som Fjordpiren, Kanalpiren, Bygg C og Troll.

Porteføljen inneholder i tillegg ca. 75.000 kvadratmeter «utviklingspotensiale» altså planlagte nybygg. Det inkluderer to tomter på Hinna, tilbygg på Ankerkvartalet og utvikling av Nytorget 1.

Totalt har porteføljen et utleibart areal på ca. 113.000 kvadratmeter. Forventete leieinntekter i 2022 er over 200 millioner kroner.

Totalt dreier det seg om over 100 leieforhold og en snitt gjenværende leietid på mellom seks og sju år.

Kjøpesenter- og kontorbygget Herbarium ble sist omsatt sommeren 2020, da Øgreid Eiendom solgte det restaurerte bygget for rundt 900 millioner kroner til Oslo Pensjonsforsikring AS. Øgreid-familien har tidligere også eid Ankerbygget, men solgte i 2017.

Ifølge Øyvind Mikalsen i Camar Eiendom er det for tidlig å si hvordan det nye selskapet skal organiseres.

– Men SVG Property skal ha en egen administrasjon, og hovedkontoret skal ligger her i Stavanger. Vi skal bygge opp et selskap med lang tidshorisont. Det er ikke planen å selge disse eiendommene med det første, sier Mikalsen.

Transaksjonen finansieres delvis gjennom egenkapital-tilførsel fra eierne og delvis med lån i Handelsbanken og hos Nordea.

– Vi har fått til en robust og fornuftig finansiering, sier Mikalsen, som ikke ønsker å gå i detaljer.

Vanlig belåningsgrad i eiendomstransaksjoner som dette er et sted mellom 50 og 65 prosent. Det betyr at selskapet trolig starter med en lånegjeld på mellom 2,3 og 2,9 milliarder kroner.

Den gamle politistasjonen i Stavanger lå på Nytorget 1. Nå blir SVG Property ny eier og denne illustrasjonen viser hva som skal bygges etter at det gamle bygget er revet. Stavanger Aftenblad er blant aktuelle leietakere.
Publisert: