Staten slo Egge gård konkurs: – Maktarroganse

Egge gård ble slått konkurs to uker før de kunne vært reddet. Det får juridisk rådgiver Tor Jacob Aabelvik i SMB Norge til å steile.

Marius Egge sa til E24 i går at konkursen er veldig trist og en stor personlig belastning for han.
Publisert:

– Det er misbruk at konkursinstituttet, og det er misbruk av Skatteetatens makt, sier han.

Mandag ble det åpnet konkurs i Egge gård AS ved Buskerud tingrett, viser en kjennelse fra Brønnøysundregistrene. Det er Skatteetaten som har slått selskapet konkurs.

Selskapet har et krav fra Skatteetaten på 627.000 kroner, opplyser bostyrer Nils Holger Koefoed.

Egge Gård AS var i en rekonstruksjonsprosess som ville blitt rettskraftig om under 14 dager. Tor Jacob Aabelvik er juridisk skatt- og avgiftsrådgiver for SMB Norge og har bistått Egge gård juridisk. Han beskylder altså Skatteetaten for maktmisbruk.

– Her føler jeg at skatteetaten tar en innersving fordi de er satt på tribunen gjennom rekonstruksjonen. Det liker de ikke. Ingen normal kreditor lar være å vente 14 dager på en kommende pengestrøm, sier Aabelvik.

Se svar fra Skatteetaten lenger ned i saken.

Les også

Egge gård konkurs: – Veldig trist

Pandemi til besvær

Egge gård leverer til hoteller, restauranter, taxfree-kjeden Heinemann og dagligvarebutikker. Selskapet har dermed blitt hardt rammet av pandemiinnstrammingene.

De har ikke fått inn sesongarbeiderne som pleier å plukke frukt og bær, taxfree-salget har vært sterkt redusert, og hoteller og restauranter har periodevis vært stengt.

11. mai 2020 trådte et nytt regelverk i kraft. Det skulle gi selskaper som fikk problemer som følge av pandemien mulighet til å søke om rekonstruksjon. En form for konkursbeskyttelse.

Egge gård gikk inn i forhandlinger om rekonstruksjon i januar i år.

Tor Jacob Aabelvik er juridisk skatt- og avgiftsrådgiver for SMB Norge. Han reagerer sterkt på hvordan Skatteetaten har opptrådt.

At Skatteetaten slo Egge Gård konkurs 14 dager før kjennelsen om rekonstruksjon ville blitt gyldig mener Aabelvik at er problematisk.

– Det undergraver hele rekonstruksjonsinstituttet som et regelverk, sier han.

Ifølge advokaten til Marius Egge, Svein Duesund, er det sannsynlig at Egge Gård ville unngått konkurs dersom de hadde fått mer tid.

– Det er på det rene at en stor del av inntektene kommer opp mot jul når eplene presses. Det selges både eplemost og alkoholholdige varer på høsten, sier han.

– Er det tilfeldig at Skatteetaten slår Egge Gård AS konkurs kun to uker før rekonstruksjonen ville blitt rettskraftig?

– Ja, det tror jeg, de bare går til aksjon med en gang noe er forfalt og kjører helt maskinmessig, sier Duesund.

Svar fra Skatteetaten

E24 har lagt frem kritikken for Skatteetaten. I et e-post-svar skriver divisjonsdirektør divisjon innkreving Cecilie Solum følgende:

«Skatteetaten kan ikke kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten, men på generelt grunnlag kan vi si dette om rekonstruksjonsvirkemiddelet:

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) trådte i kraft 11. mai 2020. Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.

Et viktig premiss for en vellykket rekonstruksjon, er at man ikke opparbeider seg ny gjeld mens man forhandler. Dersom dette skjer, vil kreditor kunne iverksette tiltak for å få inn gjeld, som konkursbegjæring.»

Det er uklart hvor mye av gjelden til Egge Gård AS som ble tatt opp mens rekonstruksjonen pågikk, men Duesund sier det hovedsakelig dreier seg om nye skattekrav.

– Nå har ikke jeg full oversikt over det, men det tror jeg ikke er mye. I og med at han er under rekonstruksjon så har det ikke vært mulig å ta opp noe særlig gjeld. Det er ikke mange som ville gitt han kreditt, for å si det sånn, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om