Seksdoblet resultat fra Lyse – men bare svak økning i utbyttet

Lyse-konsernet hadde et årsresultat etter skatt på 2137 millioner kroner i 2021, opp fra 354 millioner kroner året før. Utbyttet til eierkommunene øker likevel «bare» med 20 millioner kroner, til 650 millioner kroner.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse
Publisert:

Lyse fikk enorme inntekter på kraftproduksjonen sin i fjor. Driftsresultatet for energivirksomheten er på 4979 millioner kroner, altså svært nær fem milliarder kroner. Det er 4,7 milliarder kroner mer enn året før – en økning på 1.554 prosent.

Hydro og Lyse etablerte et felles kraftselskapet i slutten av 2020, Lyse Kraft DA, og dermed kom Hydro sitt Røldal Suldal Kraft-anlegg inn i Lyse sin portefølje. Dette, og de høye kraftprisene, forklarer det svært høye resultatet.

Som deleier (25 prosent) får Hydro over 700 millioner kroner av årsresultatet til kraftselskapet, mens de 14 eierkommunene sin andel er 1357 millioner kroner. Denne andelen var 290 millioner kroner året før.

Skyhøye kraftpriser viser igjen i regnskapet til Lyse.

Selv med skyhøye inntekter fra kraftproduksjonen og et høyt samlet årsresultat, økes altså Lyse-utbyttet til kommunene beskjedent, fra 630 millioner kroner til 650 millioner kroner. Selskapet forklarer dette med at en vil holde igjen utbyttene i gode år for å ha penger tilgjengelig i år med lavere inntjening.

«Solid drift»

– Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet bidrar også positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Snart en milliard i tele

Lyse melder også at televirksomheten fortsetter veksten. Virksomheten hadde ved årets utløp 784.918 Altibox-kunder på egen og partneres fiber.

Driftsresultatet for televirksomheten i 2021 var på 957 millioner, opp med 399 millioner sammenlignet med 2020.

Svakere elnett-drift

Elnett-virksomheten hadde et driftsresultat på 165 millioner i 2021, en nedgang på 140 millioner fra året før.

Økte kostnader til net-tap på grunn av høy strømpris er hovedforklaringen på nedgangen i resultat. Virksomheten har god underliggende drift og en stabil driftssituasjon i 2021, skriver Lyse.

Mye skatt

Lyse-konsernet bidrag i 2021 stort til fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

Lyse-konsernets totale økonomiske bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2021 er på 3,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,2 milliarder kroner fra året før.

Mer vannkraft

I tillegg til at kraftprisene var rekordhøye i 2021, økte Lyse sin vannkraftproduksjon med hele 76 prosent i 2021. Vannkraftproduksjonen endte på 10,4 TWh (milliarder kilowattimer) mot 6,0 TWh i 2020.

Gjennomsnittlig spotpris i Lyse sitt prisområde ble 76,2 øre/kWh for 2021, ot 9,8 øre/kWh for 2020.

Publisert: