Forventer at rentehevinger snart slår inn i boligmarkedet: – Folk vil holde litt mer tilbake

Sjeføkonom i Prognosesenteret anslår at effektene av rentehevingene til Norges Bank vil først være tydelig i boligtallene for april. Samtidig påpeker sjeføkonom Kjersti Haugland at det har vært vanskelig spå markedsbevegelsene etter ny lovgivning.

Nerja Macic tror boligprisene vil få en betydelig svakere vekst i april sammenlignet med tall fra første kvartal.
Publisert:

Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene steg nominelt med 1,1 prosent i Norge i mars.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent samme måned.

– Vi hadde et anslag på 0,3 prosent. Det er med andre ord langt over det vi trodde på forhånd, forteller sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

Til sammenligning hadde Handelsbanken spådd en økning på 0,5 prosent, mens Norges Bank forventet en oppgang på 0,4 prosent i mars.

– Det har vært ekstra krevende etter nyttår å måle hvor sterke effekter den nye avhendingsloven ville ha på boligmarkedet, og hvor lenge effektene skulle vare, opplyser Haugland.

Les også

Boligprisene steg 1,1 prosent i mars

– Det stopper opp

Den nye avhendingsloven trådte i kraft i januar, og stiller strengere krav til boligselgere.

Forskriften skal sammen med tidligere vedtatte endringer i avhendingsloven, regulere kjøp og salg av bolig, samt gjøre bolighandel tryggere.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, tror den nye avhendingsloven som trådde i kraft i januar har gjort det vanskelig å få solgt boliger, noe som reflekteres i det sterke kvartalet.

– Man ser fortsatt sterke effekter av den nye loven, noe som har gjort det vanskelig å få lagt ut boligene til salgs, påpeker Haugland.

– Det stopper opp. Får man ikke solgt – får man heller ikke kjøpt.

Sjeføkonomen understreker at hun «både tror og håper» at markedet vil dempe seg i april.

– Det er ingen som er tjent med at boligprisene stiger så kraftig, spesielt når det er så få som kjøper, sier hun.

Les også

«Reguleringskrøll» får skylden for boligpris-rekord

Forventer at folk vil holde mer tilbake

– De sesongjusterte tallene var mer enn det jeg hadde forventet, forteller sjeføkonom i prognosesenteret, Nejra Macic.

– Meglere har meldt den siste tiden om at boligsalget har roet seg veldig ned, men jeg antar at det er et skille i mars der salget startet veldig sterkt, før det begynte å dabbe av.

Sjeføkonom i prognosesenteret, Nerja Macic.

Macic legger til at hun har selv observert en økning i antall boligannonser på markedsplassen Finn.no de siste to ukene.

– Etter rentemøtet i Norges Bank, og etter at rentebanen ble oppjustert, kan man forvente at folk vil holde litt mer tilbake under budrundene, sier sjeføkonomen til E24.

Hun tror derimot ikke at dette er noe man ser i mars-tallene.

– Det vil nok ta litt tid før folk begynner å ta det inn over seg. Derfor forventer jeg at det vil være mer tydelig i tallene for april, som jeg tror vil se en betydelig svakere vekst enn det man har sett så langt i år, sier Macic.

Les også

Prisene på Obos-boliger falt i mars

Renteøkninger kan dempe boligprisene

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, påpeker i likhet med sjeføkonomene Haugland og Macic at tallene var sterkere enn det som var ventet.

Handelsbanken hadde tidligere spådd en økning på 0,5 prosent i de sesongjusterte tallene.

– Det betyr jo at man så en sterk utvikling i første kvartal, og et strammere marked enn det man trodde i utgangspunktet, sier Hov til E24.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Norges Bank varslet i slutten av mars at de hever styringsrenten til 0,75 prosent.

Samtidig varslet de at man ville nå en rentetopp på 2,50 i slutten av 2023, som tilsvarer ytterligere tre rentehevinger i år, og fire i 2023.

– Renteøkningene kommer til å dempe boligprisveksten etter hvert, og slik det ser ut nå med et sterkt kvartal, kan det hende at Norges Bank vil bruke boligprisene som et argument for å oppjustere rentebanen. Men det er basert isolert på dette forholdet, understreker Hov.

Les også

– Det blir dyrere med boliglån

– Norges Bank ønsker å gå forsiktig frem

– Jeg tror ikke Norges Bank kommer til å bruke høye boligpriser som et argument for å heve rentebanen ytterligere, kommenterer Haugland.

– Da de varslet at de skulle sette opp styringsrenten hadde de allerede gode argumenter inne for å sette opp styringsrenten fire ganger i år.

I meldingen publisert av Norges Bank i slutten av mars skrev de blant annet at aktiviteten i norsk økonomi hadde økt siden smitteverntiltakene ble fjernet i vinter.

Samtidig argumenterte de for at sysselsettingen hadde steget videre, og at kapasitetsutnyttingen i økonomien så ut til å være over et normalt nivå.

– Norges Bank uttalte også at de ønsker å gå forsiktig frem for å se på effektene i etterspørselen til husholdningene, understreker Haugland.

Les også

Ny bunnrekord for antall sekundærboliger i Norge

Publisert:
Gå til e24.no