Hurtigruten og LO står sammen: Vil ha strengere lønnsvilkår i norske farvann

LO og Hurtigruten går sammen for å be regjeringen om å jobbe for at skip som er innom flere norske havner må ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Hurtigruten, ved Daniel Skjeldam og Hedda Felin, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik står samlet for å be regjeringen ta en restriktiv linje når de skal prøve å lovfeste norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann
Publisert:

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran varslet i november at regjeringen vil innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann.

Nå ber arbeidstagerorganisasjonen LO og cruiseselskapet Hurtigruten regjeringen om å stille strengere krav til selskaper i norsk farvann.

– En restriktiv linje vil kunne føre til mange flere norske sjøfolk, og det vil kunne føre til mye mer verdiskapning i norsk reiseliv langs kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Fiskeriminister Skjæran og departementet jobber med et lovutkast, som skal ferdigstilles rundt påske.

Men rammene for lovforslaget er ennå ikke klart. Et partssammensatt utvalg foreslo i fjor flere løsninger.

Den mest liberale løsningen åpner for at skip som er innom fire eller færre havner kan få fritak fra kravet om å ha norsk lønn. Den mest restriktive linjen sier at alle skip som er innom flere enn én havn skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Konsernsjef i Hurtigruten Group Daniel Skjeldam, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Hurtigruten Norge-sjef Hedda Felin er enige om at det bør være norske lønns- og arbeidsvilkår for alle aktører som har anløp på flere norske havner.

– Den mest åpne tilnærmingen vil ikke føre til noen forandring, for i snitt er internasjonale cruiseskip innom 4,1 norske havner i dag, sier Skjeldam.

Skjeldam sier at når de internasjonale cruiseskipene er innom så få havner har de høyt ombordsalg, bidrar til masseturisme og tar mye av profitten ut av landet igjen.

Hurtigruten opplyser at den norske virksomheten deres har 34 anløp i havner langs den norske kysten.

Har allerede norske lønninger

En lovendring som krever norsk lønn i norsk farvann vil hovedsakelig ikke ramme Hurtigruten, som allerede har norske vilkår.

I den norske delen av Hurtigrutens virksomhet, som seiler langs den norske kysten, har de alltid hatt norske lønns- og arbeidsvilkår.

– I resten av konsernet har vi internasjonale lønninger som er tariffestet sammen med sjømannsorganisasjonene, men jeg kan love at dersom lovforslaget blir vedtatt vil også øvrige skip i konsernet som seiler i Norge ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal være de første til å innføre det på norskekysten, sier Skjeldam.

Han sier at det i dag er veldig få cruiseselskaper som opererer i Norge som har norsk flagg og norsk besetning.

Konsernsjef i Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam, sier at de vil innføre norske lønninger og vilkår på alle skipene som er innom Norge, dersom et lovforslag om norsk lønn i norsk farvann blir vedtatt.

LO: Bekymret for konkurransen

– Vi har sett gjennom flere år at andelen norske sjøfolk har gått ned, og det handler om konkurransen langs kysten, der en har stått i fare for å bli utkonkurrert, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier at de over lang tid har jobbet for å få norsk lønn- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

– Nå har vi endelig fått en regjering som vil være med på det, og det er veldig bra at Hurtigruten, som den viktige aktøren de er, støtter opp om det, sier Følsvik.

LO-lederen sier de har vært bekymret over konkurransen langt norskekysten, og at de vil ha «mer rettferdig konkurranse».

– De store internasjonale skipene er i konkurranse med all reiselivsaktivitet langs kysten, og de har helt andre lønns- og arbeidsbetingelser. Vi tror at om man får gjennom dette lovforslaget vil det være mange aktører som da vil konkurrere på likere vilkår, sier Hurtigruten-sjef Skjeldam.

– Norge har ikke vært fremst i klassen på å stille krav til cruisenæringen. Mange land har vesentlig strengere krav til internasjonale aktører som seiler langs deres kyst. Norskekysten har vært nesten fri for krav, og slik bør det ikke være.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier de er bekymret for konkurransen langs kysten og ber om «mer rettferdig konkurranse».

Skjæran: – Positivt

– Dette er veldig positive signaler fra Hurtigruten, norske lønninger vil fremme et mer rettferdig arbeidsliv. Jeg mener det er viktig for både sjøfolkene og rederiene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av skipets flagg, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)

– Jeg tar med meg innspillet i prosessen vi allerede har satt i gang. Vi planlegger å sende et lovutkast på høring rundt påske, og har mål om å komme i havn i løpet av året.

Publisert: