Fagorganiserte Elkjøp-ansatte får ikke månedsbonus

Ledelsen bruker bonus som virkemiddel for å hindre fagorganisering, mener flere ansatte. Elkjøp avfeier anklagene.

FÅR IKKE MÅNEDSBONUS: Elkjøp Megastore Slependen er blant elleve varehus der ansatte har fagorganisert seg.
Publisert: Publisert:

Blant elektronikkjedens 150 varehus over hele Norge, er det et knippe som skiller seg ut.

Ved 11 varehus har Elkjøp-ansatte valgt å fagorganisere seg med tariffavtaler.

Det har gitt dem ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening.

Men det gjør samtidig at de ikke lenger får ta del i kjedens månedlige bonusordning.

Månedsbonusen er forbeholdt ansatte uten tariffavtale, bekrefter Elkjøp til E24.

– Vi opplever at Elkjøp ikke ønsker at de ansatte skal organisere seg, og at tapet av bonus brukes som et pressmiddel for å nå målet, sier nestleder Lena Reitan i LO-fagforbundet Handel og Kontor.

E24 har snakket med tre ansatte ved ulike varehus som også mener at ledelsen bruker bonus som virkemiddel for å hindre fagorganisering. Ingen av dem vil stå frem med navn på grunn av arbeidsforholdet sitt.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt vår journalist på karl.wig@e24.no eller kryptert melding via WhatsApp til +4798609086.

Skal ha lovet bonus-retur ved avtale-exit

– Ansatte har mistet bonus ved alle Elkjøp-varehusene som har inngått tariffavtaler. Disse avtalene legger opp til at bonusene kan videreføres, men dette er noe Elkjøp ikke har ønsket, sier Reitan.

– Dere mener Elkjøp fratar ansatte bonus for å gjøre fagorganisering mindre attraktivt?

– Ja, det er vårt inntrykk. Vi har også fått tilbakemeldinger om at mellomledere i Elkjøp-varehus prøver å overtale ansatte til å avslutte tariffavtalene, ved å si at de da vil få bonusene tilbake.

REAGERER: Nestleder Lena Reitan i LO Handel og Kontor mener Elkjøp legger press på ansatte som har organisert seg, blant annet med å lokke med retur av månedsbonusene dersom de ansatte går ut av tariffavtalene.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, svarer Kristian Willanger, senior kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp Nordic, som er forelagt alle påstander.

Han skriver i en e-post at Elkjøp «oppfordrer til organisasjonsfrihet».

– I Elkjøp respekterer vi våre ansattes ønsker og behov for å fagorganisere seg fullt ut. Alle ansatte står derfor samlet fritt til å velge om de vil organisere seg og hvilken lønnsmodell de ønsker, skriver Willanger.

Les også

Elkjøp korrigerte gladnyhet: Varslet ansatte om at det ikke kommer noen ny bonusutbetaling

Forvirring etter bonus-gladnyhet

Det har hersket forvirring rundt Elkjøps bonusutbetalinger denne sommeren, etter at kjeden i juli gikk høyt ut offentlig og sa at «alle ansatte» i Norden vil få utbetalt 300 millioner i samlede bonuser som takk for innsatsen de har lagt ned under pandemien.

Det var ikke riktig.

Etter at butikkansatte begynte å spørre om når pengene var på vei, la elektronikkjeden ut en intern melding om at «det ikke kommer noen bonusutbetaling», ettersom det i realiteten var snakk om penger som allerede er utbetalt gjennom ansattes «ordinære bonusordning».

Senere kunne E24 fortelle at pengedrysset også omfattet ledelsen, mens flere ansatte ikke fikk noen bonus.

Les også

Flere Elkjøp-ansatte fikk ikke bonus

I den artikkelen oppga Elkjøp at det dreide seg om et «lite fåtall av våre varehus der de ansatte har valgt en ordning med kun fastlønn» – uten å nevne fagorganisering.

Elkjøp: «God og jevnlig dialog»

Ifølge Handel og Kontor har elektronikkjeden hele veien satt foten ned for at ansatte kan beholde månedsbonusen hvis de fagorganiserer seg.

Elkjøp har ikke svart på om dette stemmer, og har heller ikke besvart E24s spørsmål om hvorfor de fagorganiserte ikke får månedsbonus – ut over å fastslå at «per i dag er det ingen fastsatt bonusordning i den gjeldende tariffavtalen fra Handel og Kontor, som er den ordningen våre organiserte varehus følger».

Selv om månedsbonusen uteblir, kan de organiserte likevel oppnå en separat årsbonus, forutsatt at visse krav oppfylles. Her inngår personlige resultater, og «dels andre parametre, blant annet resultatene til varehuset», opplyser Elkjøp.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra ansatte og tillitsvalgte på fraværet av bonuser for fagorganiserte?

– Vi har en god og jevnlig dialog med vårt tillitsvalgtapparat, med representanter fra alle varehus, hvor de tillitsvalgte kommer med tilbakemeldinger og fremmer ulike typer krav i årlige forhandlinger, som kommer alle ansatte til gode. Her diskuteres naturlig nok også bonusordninger og lønnsmodeller, svarer Willanger.

– KJENNER OSS IKKE IGJEN: Elkjøp-talsperson Kristian Willanger stiller seg uforstående til anklagene fra HK-nestlederen, og sier de har full respekt for ansatte som vil fagorganiseres.

Elkjøp ba om organiserings-flertall

Handel og Kontor sier det har vært gjennomgående vanskelig få tariffavtaler på plass i elektronikkjeden.

Reitan beskriver en tydelig motstand fra Elkjøp-ledelsen, som hun mener utviser gammeldagse og dels «amerikaniserte» holdninger til fagorganisering:

– For eksempel har de ikke villet inngå tariffavtaler med mindre halvparten av de ansatte ønsker å fagorganisere seg. Men det finnes jo ingen regel for dette i Norge, påpeker Reitan.

Elkjøp bekrefter opplysningene. Ettersom ansatte kan ha delte meninger om hvorvidt fagorganisering vil være best, så har ledelsen ønsket «en demokratisk praksis hvor minst halvparten av de ansatte ved et varehus bør være enige», opplyser Willanger.

Oppslutningen har like fullt vært lavere enn dette ved flere varehus som har fagorganisert seg, presiserer han.

Beskriver «én-til-én-samtaler»

Reitan i Handel og Kontor sier det ikke er tapet av månedsbonusene i seg selv de reagerer mest på, men presset de mener ansatte utsettes for.

Hun sier de har blitt fortalt om konkrete tilfeller der Elkjøp-ansatte har blitt innkalt til én-til-én-samtaler med ledelsen, og forsøkt overtalt til utmelding – til fordel for innmelding i en annen fagforening som står utenfor LO.

– Etter hva vi forstår ble de ansatte lovet lavere medlemskontingent, men også at de da ville få bonusene tilbake. Dette opplever vi som «splitt og hersk», sier Reitan.

Når E24 spør om disse påstandene stemmer, svarer Willanger i Elkjøp:

– Vi jobber for at ansatte skal føle seg trygge på at de fritt kan velge den ordningen som passer dem best, uten press eller føringer fra hverken Elkjøp eller fagorganisasjoner.

– Det stemmer at det er utstrakt konkurranse blant ulike fagforeninger om hvem som skal få organisere de ansatte, så også i Elkjøp. Vi legger oss ikke opp i hvor våre ansatte ønsker å organisere seg, eller hva de ulike organisasjonene kan tilby de ansatte om de velger å organisere seg hos dem. Handel og Kontor opererer også med premierte vervekampanjer, og derfor synes vi det er litt rart at de reagerer så sterkt fordi andre arbeidstagerorganisasjoner gjør det samme.

– Ansatte velger ordning

Willanger utbroderer ikke hvilke krav Elkjøp selv har fremmet i tarifforhandlinger, men påpeker at tariffavtalen gir de organiserte ansatte ulempetillegg – mens de uorganiserte i stedet har «en variabel månedsbonus basert på den ansatte- og varehusets resultater».

– Det er de ansatte ved hvert enkelt varehus som velger hvilken ordning de ønsker å følge, poengterer Willanger.

Kjeden opplyser at de 300 bonus-millionene for fjoråret er et totalbeløp, og at det foruten månedsbonus til uorganiserte, inkluderer årsbonus til «de fagorganiserte ansatte som har oppnådd dette».

Elkjøp har ikke svart på hvordan pengene konkret fordeler seg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om