Ble beordret til å opprette karantenehotell: 70.000 hotellnetter ble aldri brukt

På grunn av høyt press på Gardermoen ble Asker, Bærum og Lillestrøm kommune beordret til å opprette karantenehotell i fjor sommer. Det kostet staten over 112 millioner kroner, og nesten ingen av nettene ble brukt.

Thon Hotel Vettre var ett av hotellene som ble brukt som karantenehotell av Asker kommune. E24 fikk ikke tillatelse til å ta bilde av innsiden.
Publisert: Publisert:

I slutten av mai 2021 varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken at karantenehotellene i Oslo, Ullensaker og Sarpsborg var nær full kapasitet.

De beordret Lillestrøm kommune til å opprette karantenehoteller, med ønske om at kommunen holdt av minst 200 rom, men helst opp til 1.000 rom.

Statsforvalteren ba om at kommunen gjerne måtte leie hele hoteller, og at avtalen burde vare utover høsten.

Asker og Bærum fikk også ordre om å skaffe hotellrom noen dager senere.

De tre kommunene kjøpte til sammen over 73.000 netter på hotell etter dette. Men bare 2.700 av disse nettene ble brukt. Over 96 prosent av hotellnettene sto ubrukte.

Prislappen for de tre kommunene ble på over 112 millioner kroner, ifølge direktoratets oversikt. Alle kommunenes utgifter ble refundert av staten.

– Vi så at Ullensaker kommune ikke klarte å etablere alle plassene det var behov for. Vi så også at flere og flere reiste, og ønsket å komme inn til landet og flere hadde behov for karantenehotell. Det var behov for flere plasser.

Elisabeth Longva er beredskapsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det sier Elisabeth Longva, beredskapsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til E24. DSB hadde ansvaret for å etablere og drive karantenehotellordningen.

– Så viser det seg at alle rommene som sto der ikke var behov for, gitt alle endringene i omverdenen rundt oss. Om dette er for mye eller for lite må andre enn oss vurdere.

TIPS OSS: Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017.

Disponerte færre enn ønsket

Lillestrøm kommune opplyser til E24 at de disponerte 176 rom, alle rommene på Quality Hotel Olavsgaard. Dette er færre rom enn Statsforvalteren opprinnelig ba Lillestrøm om å skaffe.

Totalt ble bare 1.360 av kommunens kjøpte hotellnetter brukt, ifølge kommunens innsendte rapporteringsskjemaer som E24 har fått innsyn i.

– Vi har gjennom hele pandemien forholdt oss til gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale og regionale myndigheter, også i forbindelse med karantenehotell, skriver Andreas Dalene i kommunikasjonsavdelingen i Lillestrøm kommune til E24.

– Vi har sett at det i det store og hele har vært fornuftig å ha rask tilgang på god infrastruktur med mulighet for å raskt kunne skalere kapasiteten.

En oversikt over overføringene fra kommunen til hotellene, viser at Quality Hotel Olavsgaard fikk 36 millioner kroner for å være karantenehotell.

Les også

Staten brukte to milliarder kroner på karantenehotell: Flesteparten av rommene sto tomme

Leide et helt hotell

Asker kommune kjøpte karantenehotell fra to hoteller, Scandic Hotel Asker og Thon Hotel Vettre. De leide hele Scandic-hotellet, og en ving av Thon-hotellet.

I perioden mellom juni og oktober 2021 var ble 12.800 netter aldri brukt.

– Vi måtte booke hotellene for en stund, for det var ikke interessant for hotellene dersom det var kortere perioder. Så vi inngikk en avtaleperiode på noen måneder, sier Lars Joakim Tveit, organisasjonsdirektør og ansvarlig for karantenehotellordningen i Asker.

LEIDE HELE: Asker kommune holdt av alle hotellrommene på hele Scandic Asker i flere måneder. Bare 152 av 12.800 netter i Asker kommune ble noen gang brukt.

Han sier at de spurte alle fire hotellene i Asker, men at det kun var Scandic Hotel Asker og Thon Hotel Vettre som hadde muligheten.

Scandic Hotel Asker fikk mer enn 20 millioner kroner fra kommunen for å stille hele hotellet til disposisjon.

Dette inkluderer blant annet hotellrom, mat og drikke og vakthold.

Bærum: 32.000 ubrukte hotellnetter

Bærum kommune viser til Statsforvalteren i Oslo og Viken for kommentar, som igjen viser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I kommunen ble 32.050 hotellnetter aldri tatt i bruk.

TOMME GANGER: Thon Hotel Oslofjord var et av to karantenehotell i Bærum kommune i sommeren og høsten i fjor. Selv om kapasiteten var høy, var det få som endte opp med å trenge alle rommene.

– I den perioden var det stort behov for karantenehotell, sier Elisabeth Longva, beredskapsdirektør i DSB om hvorfor kommunene ble pålagt å kjøpe hotellrom.

Longva har uttalt til E24 at de alltid har prøvd å balansere mellom beredskapsbehov og pengebruk, men at beredskap koster.

– I Asker, Bærum og Lillestrøm sto 96 prosent av rommene ubrukte. Er dette et rimelig nivå?

– Dette må noen andre enn oss vurdere, men vi sto i en beredskapssituasjon der vi så at kapasiteten på hotellrom i Ullensaker ikke var god nok. Da iverksatte vi en del tiltak, og noen kommuner måtte pålegges dette, sier Longva.

Mange av rommene ble ikke brukt

E24 kunne på søndag fortelle at karantenehotellordningen, som har kostet over 2,1 milliarder kroner, i flere tilfeller besto av å kjøpe og holde av tomme hotellrom i flere måneder.

Utgiftene er ikke bare knyttet til kjøp av hotellrom, men også transport, vakthold, mat, tolk og lønn til kommuneansatte som jobbet med ordningene.

Over halvparten av hotellnettene som staten kjøpte sto ubrukte.

E24 har søkt innsyn i kostnadene og refusjonskravene hos alle kommunene i Norge som har opprettet karantenehotell.

Regjeringen innførte en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020, for å begrense importsmitte, som varte frem til januar i år.

Det var kommunene som fikk ansvar for å anskaffe og koordinere karantenehotellene i sin kommune. Staten tok regningen, og refunderte alle utgiftene kommunene hadde.

Publisert: