Tidligere eiendomstopp: Prisveksten for småboliger vil bare fortsette

Tidligere eiendomstopp mener prisene på småboliger i Oslo kommer til å fortsette å skyte oppover. Boligforsker ved NTNU sier at skylden ligger hos Byrådslederen.

Baard Schumann var tidligere konsernsjef for eiendomsselskapet Nordr, og skal starte i ny jobb i oktober.
Publisert:

Baard Schumann, er ikke overrasket at prisene på småboliger stiger, og forventer at prisene skal stige mye mer.

– Jeg forventer at om fire til fem år er kvadratmeterprisen på leiligheter mellom 14 til 20 kvadratmeter på 300.000 kroner.

Han peker på at det er disse små leilighetene nyutdannede og førstegangskjøpere har råd til, og at det medfører at mange kniver om de samme boligene. Bystyret i Oslo vedtok i 2007 leilighetsnormen, som forbyr bygging av nye ettromsleiligheter og boliger på under 40 kvadratmeter.

– Politikerne synes det er for dårlig å bo i små leiligheter, men jeg mener det er må være ålreit å bo i en liten leilighet som første bolig, sier Schumann.

Det er utformingen av boligen som har mye å si, mener han, og at det er ikke vanskelig å bygge smått med gode og kompakte løsninger.

Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, og mener det ikke er usannsynlig at Schuman har rett.

Både Schumann og Oust er enig i at politikken knyttet til mindre leiligheter må endres, i allefall i en avgrenset periode.

– Jeg har ikke troen på å bare bygge mindre leiligheter, men det burde bli lov å bygge flere små leiligheter, for å øke tilbudet på disse, sier Schumann og får støtte Oust.

Les også

Ga 3,2 millioner for 14 kvadratmeter

Boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU, Are Oust.

Peker mot byrådet

Are Oust vender blikket mot Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, for å legge skylden for de høye prisene på småboligene.

– Raymond Johansen gjør ikke jobben sin.

Oust sier det er byrådet som har mest makt over boligutbygging i Oslo, og at politikken så langt har ført til høyere boligprisene, snarere enn å redusere dem.

– Småhusplanen er et typisk grep som de gjør, som presser boligprisene opp, sier Oust med henvisning til den vedtatte byggestoppen i enkelte deler av Oslo.

Han peker også på at leilighetsnormen i Oslo har for høy begrensning på kvadratmeterkravet.

– 35 kvadratmeter blir for høyt for en sykepleiers inntekt for eksempel, så det er ikke holdbart. Det finnes nok et minstemål, men det hadde forhåpentligvis markedet fikset av seg selv.

Han sier det har blitt gjort forskning som viser at kommunepolitikere kan gjøre en stor forskjell på boligprisene.

– Men de bryr seg ikke om at boligprisene stiger, sier han.

Les også

Overrasket over boligmarkedet: – Det er unormalt

Utvider klasseskille

Baard Schumann mener unge og førstegangskjøpere kommer til å bli nødt til å benytte «familiebanken» for å komme seg på boligmarkedet, og at det vil presse boligprisene oppover.

Oust bemerker at det er allerede mange som trenger hjelp av foreldre til å kjøpe bolig, og at det tallet kommer til å stige.

Begge ser på økte boligpriser i Oslo som største bidragsyter på å utvide klasseskille i Oslo.

Schumann er ikke særlig bekymret for hverken rentehevinger eller inflasjonen som demper for boligprisene.

– Rentehevinger kommer til å slå inn på boligprisene så klart, og kommer til å dempe boligprisveksten, men jeg tror det vil dempes mer på landsbasis enn i Oslo. Det er fordi det er et markedet hvor det bygges lite og mange av kjøperne er så kapitalsterke at de vil opprettholde en høy kjøpekraft, sier Schumann.

Han tror for øvrig at renten bare vil påvirke boligmarkedet i en kort periode, fordi enkelte blir usikre og setter seg på gjerdet.

Oust tror kombinasjonen av høy inflasjon og rentehevinger kun vil sørge for mindre utslag i boligmarkedet.

Les på E24+

Maria (29) venter med boligkjøp: – Håper markedet skal roe seg

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang, er ikke enig med Schumann og Oust

– Forenklende og misvisende

E24 har snakket med Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutviklingsavdelingen i Oslo Kommune. Han er ikke enig i uttalelsene til Schumann og Oust.

– Jeg mener det de sier er forenklende og at det er misvisende å gi leilighetsnormen skylden for høye boligpriser i Oslo.

Han mener det er flere faktorer som forklarer hvorfor boligprisene er høye, men peker på renten og skattesystemet som hovedårsaker.

– Vi har nylig hatt et år hvor det ble bygget flere boliger enn befolkningsveksten i Oslo ga behov for, men selv da falt ikke prisene. De gikk faktisk i været med over 10 prosent, sier han og henviser til perioden under pandemien da renten ble satt ned.

Reinvang mener denne prisoppgangen viser hvor tungt faktorer som rente og skattefradrag på boliglån slår inn på boligprisutviklingen i hovedstaden.

– Boligproduksjon er en del av bildet, men å fjerne leilighetsnormen vil ikke forandre bildet noe særlig.

Leilighetsnormen er laget for at det skal være variasjon i leilighetstyper i forskjellige bydeler, og kan bli brukt i ytre bydeler, men kun hvis det er behov for det.

– Vi ønsker ikke å fjerne leilighetsnormen, vi mener den er god, og at den trengs i de fire bydelen i sentrum hvor den gjelder, sier Reinvang

Han understreker at små leiligheter i sentrum er attraktive investeringsobjekter, og at det ikke er der, «hvor prisene er dyrest», man hjelper førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

– Vi er åpne for å teste ut prosjekter med flere små leiligheter og deleløsninger i ytre by, hvor prisene er langt lavere, og hvor dette således kan være kjærkomment for folk som kjemper for å komme inn på boligmarkedet.

Ulikhetsmaskin

Byrådssekretæren er for det meste ikke enig i det Schumann og Oust sier, men mener det stemmer at boligmarkedet skaper klasseskille.

– Jeg mener boligmarkedet har blitt en slags ulikhetsmaskin, hvor de som kan komme inn på boligmarkedet får mange flere fordeler enn de som ikke har mulighet, særlig på grunn av skattesystemet som i realiteten subsidierer de som eier egen bolig. 

Han hevder at unge med foreldre som kan hjelpe dem inn i markedet, får «en subsidiert velstandsøkning når boligmarkedet vokser», mens de som ikke kommer inn «sakker akterut».

På kommentaren om at skylden for høye boligprisen ligger på Raymond Johansen, svarer han:

– Jeg synes det er tullete.

– Boligmarkedet er komplekst og tunge drivere byrådet ikke har kontroll på spiller avgjørende inn, sier Reinvang.

Han sier videre at byrådet siden 2015 har sørget for at det er bygget like mange nye boliger i Oslo som befolkningsveksten har gitt behov for.

– For øvrig er vi et mindretallsbyråd og er avhengig av opposisjonen for å få vedtatt nye prosjekter. Erfaringen de senere årene er gjennomgående at opposisjonen er mer skeptiske til nye prosjekter enn byrådet er. 

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om