Nordmann dømt for grov korrupsjon – mottok bestikkelser fra britisk selskap

Den norske innkjøpssjefen mottok til sammen over 4,5 millioner kroner fra den britiske leverandøren. Tingretten mener det dreier seg om «bestikkelser».

DØMT: En mann i 60-årene er i Gjøvik tingrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder for grov korrupsjon.

Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:

En mann i 60-årene er i Gjøvik tingrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder for grov korrupsjon.

Dommen ble avsagt tirsdag i forrige uke, og konkluderte også med at mannen må tåle inndragning av tre millioner kroner.

Bakgrunnen er at han som ansvarlig for innkjøp i tre forskjellige norske selskaper, har mottatt til sammen over 4,5 millioner kroner fra en britisk leverandør som blant annet tilbyr varer til oljenæringen.

De første årene rapporterte mannen bestikkelsene, som lønnsinntekt, til skattemyndighetene.

Den innbetalte skatten slipper han nå å betale tilbake, ifølge dommen.

Uforbeholden tilståelse

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim kaller saken alvorlig, fordi det gjelder bestikkelser betalt over lang tid, og fordi det samlet sett dreier seg om et stort beløp.

– Domfelte tilsto veldig raskt etter at etterforskningen startet, noe som har lettet etterforskningen og gjort at vi kunne avslutte raskt. Derfor har han fått en betydelig strafferabatt i tingretten. Det mener vi er et viktig signal, at det lønner seg å erkjenne straffbare forhold, sier Djupesland.

Ifølge Gjøvik tingrett ble mannen gitt fradrag på straffen med omtrent én tredjedel fordi han avga en uforbeholden tilståelse.

Som utgangspunkt fant retten at straffen burde ligge på omtrent fire års ubetinget fengsel, heter det i dommen.

Les også

Varsler kamp mot korrupsjon

Oppdaget ved virksomhetsoverdragelse

Det var Økokrims britiske søsterorganisasjon Serious Fraud Office (SFO) som kontaktet norske myndigheter da de begynte å nøste i saken på britisk side, forteller Djupesland. SFO hadde avdekket at det var gått betalinger til Norge som kunne knyttes til domfelte.

– De kontaktet Økokrim og vi hadde en samordnet aksjon hvor vi ransaket og gjennomførte avhør i Norge. Etterforskere fra SFO var også til stede. Denne saken illustrerer det vi erfarer oftere og oftere, at det internasjonale samarbeidet er viktig for å avdekke slike saker, sier Djupesland videre.

Hun legger til at det er flere og flere saker hvor Økokrims utenlandske kolleger kontakter dem på denne måten.

– Nå holder de fortsatt på med etterforskningen i London. Etter det jeg er kjent med, ble betalingene avdekket etter en virksomhetsoverdragelse der borte. De nye eierne gjennomgikk selskapet de skulle kjøpe, og fant disse betalingene. Så de har ønsket å rydde opp.

Fortsatt etterforskning i Storbritannia

Det er gjennomført avhør i Storbritannia, opplyser Djupesland, men hun kan ikke uttale seg om hva som er fremkommet i disse avhørene.

Etter det Økokrim er kjent med, er det ingen indikasjoner på at andre norske selskaper eller personer er implisert i saken.

– Som det fremgår av dommen, så var det den domfelte nordmannen som var den aktive part. Han ba om å få disse pengene, som da utgjør bestikkelser. Hvorvidt dette britiske selskapet har betalt bestikkelser til andre land eller virksomheter har jeg ikke opplysninger om, sier hun.

Har vedtatt dommen

Mannens forsvarer, advokat Ketil Myhre i Lohne Krokeide AS, sier til E24 at hans klient har vedtatt dommen og nå er innstilt på å sone straffen og bli ferdig med saken.

– Det jeg kan si om dette er at da avtalen ble inngått i sin tid, så ikke min klient på det som straffbart. Det har startet som noe smått, og utviklet seg på et senere tidspunkt, slik at saken fikk en annen karakter, sier Myhre.

Myhre legger til at det eneste man var uenige om i tingretten, var hvilket utgangspunkt man skulle ha som straff før det ble gitt strafferabatt.

– Økokrim mente at man burde ta utgangspunkt i fire år, mens jeg mente det var riktig med tre år og seks måneder. Tingretten valgte å legge Økokrims utgangspunkt til grunn, og min klient har ikke funnet noen grunn til å bringe dette inn for lagmannsretten. Han vil bare bli ferdig med det, sier Myhre.

Her kan du lese mer om

  1. Korrupsjon

Flere artikler

  1. Næringslivsleder dømt til fem års fengsel for korrupsjon

  2. Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør

  3. Betalt innhold

    Korrupsjons-Norge: Dette er de store skandalene

  4. Annonsørinnhold

  5. Tidligere Yara-direktør saksøkte staten – får ingenting

  6. To dømt for korrupsjon etter bestikkelser for håndverksoppdrag verdt 400.000 kroner