Advokatstrid om Shell-sparking

Tidligere hovedverneombud ved Shells anlegg i Nyhamna fikk sparken våren 2015. Nå er Shells advokat i saken klaget inn for advokatforeningen.

KRANGEL: Som E24 har skrevet har det vært beskyldninger om dårlig arbeidsmiljø og konflikt mellom ledelse og verneombud på ilandføringsanlegget for Ormen Lange-feltet på Nyhamna i Aukra i Møre og Romsdal.
 • Eirik Amb Nysveen
Publisert: Publisert:

Rapporter om mobbing og trakassering av ansatte på Shells anlegg på Nyhamna høsten 2014, gjorde at selskapet leide inn en advokat for å gjennomføre en uavhengig gransking av forholdene.

Granskningsrapporten kom i stand blant annet på bakgrunn av informasjon gitt av hovedverneombud Runar Kjørsvik - som mener han varslet om en fryktkultur.

Det oppsto en konflikt mellom Kjørsvik og ledelsen i etterkant av varslingene, og hovedverneombudet ble oppsagt våren 2015.

Shell benyttet den samme advokaten som de leide inn til å utføre granskningen, når de skulle i forhandlinger med Kjørsvik om oppsigelse.

Samme advokat ble også oppført som Shells prosessfullmektig da selskapet ble stevnet av Kjørsvik samme år.

Klaget inn

Høyesterettsadvokat Bent Endresen har nå på vegne av Kjørsvik klaget advokaten inn for Advokatforeningen.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Endresen til E24.

E24 har valgt å ikke navngi advokaten som er meldt inn til Advokatforeningen - ettersom saken ikke er ferdigbehandlet.

Endresen vil ikke gi ytterligere kommentar til E24, men viser til klagen han har sendt inn til foreningen.

Les også

Varsler om fryktkultur på Shell-anlegg: – De er alvorlig redde for jobbene sine

I klagen heter det at Shells advokat brøt med etiske regler da han, etter først å ha blitt leid inn til å utføre en privat gransking for Shell senere påtok seg advokatoppdrag for samme selskap. Et oppdrag som gikk ut på å forhandle om en ansatts oppsigelse i samme sakskompleks - og med bakgrunn i den forutgående granskningen advokaten selv hadde ledet.

Hovedvernombud Kjørsvik anser seg selv som varsler i saken - og mottok i januar Zola-prisen, for å ha kjempet for varslervernet i norsk arbeidsliv.

Mandatet

Den nå innklagde advokaten ble sammen med en psykolog hyret inn for å gjennomføre en såkalt «faktaundersøkelse» for å avdekke om det foregikk trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

I denne faktaundersøkelsen blir både Kjørsvik og fagforeningen Safe sterkt kritisert for sin opptreden, samtidig som ledelsen i Shell frifinnes.

I klagen til Advokatforeningen kommer det frem at undersøkelsen inneholder vurderinger og konklusjoner, og går utover faktainnhenting, og at den faller innenfor advokatforeningens retningslinjer for private granskinger.

I retningslinjene fra advokatforeningen for private granskinger fremgår det at «det tilligger oppdragsgiver å fastsette mandatet for granskingen og rammene for granskingsutvalgets arbeid».

Til tross for dette er store deler av mandatet skrevet i jeg-form.

Advokaten vil ikke kommentere dette overfor E24.

I arbeidstilsynets anbefalinger for hvordan en faktaundersøkelse skal utføres står det at rammene for faktaundersøkelsen må være nedfelt i bedriftens internkontrollsystem og utarbeidet i samarbeid mellom virksomheten og de ansattes organisasjoner.

Da E24 spurte Shell i midten av januar hvem som utformet mandatet til faktaundersøkelsen svarte Shell at det var de som «satte» mandatet for undersøkelsen.

Jeg-form

Etter å ha konfrontert Shell med at mandatet er skrevet i jeg-form kom kommunikasjonssjefen for Draugen- og Ormen Lange-feltet med en utdypende forklaring.

– Det skriftlige mandatet ble foreslått av advokaten, og godkjent av Shell. Deretter ble vernetjeneste og fagforening informert, skriver kommunikasjonssjef i Shell, Kitty Eide i en epost til E24.

– Bakgrunnen for faktaundersøkelsen var at det hadde blitt laget en rapport fra Safe, som vi ikke hadde forhåndskunnskap om. Shell mente denne rapporten utløste en plikt for oss som arbeidsgiver til å undersøke, skriver Eide.

– Var rammene for faktaundersøkelsen nedfelt i Shells internkontrollsystem før høsten 2014, og utarbeidet mellom Shell og ansattes organisasjoner?

– Nei. Vi tok utgangspunkt i en metode som var anbefalt av Arbeidstilsynet, skriver hun.

Shell presiserer overfor E24 at de har «overordnede retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering».

Overraskende møte med gransker

I forkant av oppsigelsen ble det avholdt et drøftingsmøte. I dette møtet pekte Shell på «Shells faktagrunnlag» som begrunnelse for oppsigelsen. Faktagrunnlaget som Shell la til grunn var «faktaundersøkelsen» utarbeidet av advokaten.

Da Kjørsvik ikke var fornøyd med forholdet, valgte han å stevne Shell for retten i midten av august 2015. Da var advokaten oppført som én av to prosessfullmektiger i saken.

Saken ble løst ved forlik, og arbeidsforholdet opphørte.

Over en periode på cirka ett år hadde advokaten fungert som uavhengig gransker i en personalsak, der hans konklusjoner ble lagt til grunn for oppsigelse.

Senere fungerte han som Shells advokat i forhandlinger i etterkant av oppsigelse, og da Shell ble stevnet for retten sto han oppført som én av to prosessfullmektige i saken.

På begge sider av bordet

Ifølge klagen som er sendt inn til Advokatforeningen hevdes det at advokaten har mottatt opplysninger som en nøytral og uavhengig gransker, og i den påfølgende oppsigelsessaken bruker han samme informasjon til å hjelpe Shell å avskjedige Kjørsvik.

I klagen til advokatforeningen gjøres det klart at advokaten har hatt tilgang på en rekke opplysninger som ikke fremkommer av granskingsrapporten, men som han har tilgang til under senere prosessoppdrag i oppsigelsessaken.

– Hans prosessoppdrag blir dermed etisk uakseptabelt, skriver Endresen i klagen.

Advokaten som nå er klaget inn til Advokatforeningen ønsker ikke å kommentere klagen til E24.

– Jeg har ikke lyst til å diskutere dette før det har vært oppe hos tilsynsrådet, sier han til E24.

Heller ikke Shell ønsker å ta stilling til hvorfor de benyttet den samme advokaten.

– Vi ser det blir stilt spørsmål ved at vi brukte samme advokat i et nytt engasjement etter at det første ble avsluttet. Dette er spørsmål som Advokatforeningen – og ikke vi- nå skal ta stilling til, skriver Kitty Eide i en epost til E24.

Les også

Shell krever en halv milliard av staten

Les også

50.000 varslede permitteringer og oppsigelser i fjor

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Shell
 2. Oppsigelse
 3. Arbeidsliv
 4. Arbeidsmiljøloven

Flere artikler

 1. – Krenkelsene Shell påførte Kjørsvik, gjorde ham psykisk syk

 2. Varsler om fryktkultur på Shell-anlegg:
  – De er alvorlig redde for jobbene sine

 3. Betalt innhold

  Shell-varsler i strupen på oljefagforening

 4. Rolls-Royce fryser lønningene til 8.000 mellomledere

 5. Shell krever en halv milliard av staten