STIKKORD: – Kundesentriske ideer, smarte algoritmer og dynamiske nettverk. Stikkordene utgjør min digitale ABC, skriver Björn Ivroth i sin kommentar.

Kommentar: Toppledere bør kunne sin digitale ABC

Vi hører ofte at toppledere i privat og offentlig sektor må tilegne seg digital kompetanse. Da mener vi ikke Excel og mobilapper.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Digital kompetanse dreier seg om noe mer enn å bruke Excel, mobilapper og sosiale medier. Det dreier seg mest av alt om å forstå at konkurransekraft i den digitale verdenen er bygget på andre parametere, som åpner opp helt nye muligheter for verdiskapning og vekst – og så ta den forretningsmessige konsekvensen av det.

Tre stikkord står sentralt slik jeg ser det: Kundesentriske ideer, smarte algoritmer og dynamiske nettverk. Stikkordene utgjør min digitale ABC.

E24 har snakket med sosiale medier-eksperter om digital etikette. Sjekke deres tips her.

Kundesentriske ideer i den digitale verdenen går helt utenpå hva klassiske forretningsmodeller tillater. Har man studert merkantile fag, har man hørt om Fredrick Taylor og Michael Porter. Innenfor tradisjonelle tenkningen kommer underleverandører, produksjon, logistikk, distribusjon og markedsføring i sirlig rekkefølge. Sist i modellen kommer kundebetjening og helt til slutt kunden, som man riktignok lover å sette i sentrum. Hvem ville innenfor dette klassiske rammeverket foreslå å lansere et taxiselskap uten å eie en eneste taxi?

Det har Uber gjort. Jeg skal la de regulatoriske sidene ligge, men bare slå fast at Uber har tatt kundens ståsted for å gjøre taxituren til en bedre opplevelse. Ved å bestille reisen i en app, slipper du å vente i telefonen, forklare hvor bilen skal, du vet hvor mye du skal betale og betaler direkte. Er du misfornøyd, gir du en tilbakemelding i appen som andre kunder kan se.

Les også

Kommentar: Digital intelligens avgjør hvordan du blir oppfattet

Hvorfor ingen har tenkt på dette før? Svaret er nok at man ikke har stått nok på kundenes side og sett hvordan kundeopplevelsen kunne gjøres enklere og bedre. Det er det kundesentriske virksomheter tenker på, uten å se for mye på hva de ellers måtte mangle i resten av verdikjeden.

Uber har nå har en verdivurdering på over 50 milliarder dollar eller over 400 milliarder kroner – omtrent det samme som Statoil. På Manhattan, hvor 80 prosent av New Yorks taxiturer starter, har Uber nå like mange turer som de vanlige taxiene.

Betydningen av smarte algoritmer er det neste vi må forstå. Algoritmer er enkelt forklart serier av koder som en gjør en digital løsning treffsikker. De er selve oppskriften på suksess. Utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av algoritmene i digitale forretningsmodeller har blitt en betydelig konkurransefaktor.

Amazon er et godt eksempel. Amazons kjernealgoritme blir ifølge våre eksperter oppdatert automatisk hvert ellevte sekund. Basert på dine tidligere transaksjoner, søk og klikkatferd vil Amazon hele tiden forsøke å finne produkter du kan, eller kanskje til og med bør, være interessert i. Dersom flere i din kategori begynner å plukke ut en vare, så vil den bli enda kraftigere promotert overfor deg.

Amazon er som en butikk der varene hele tiden bytter plass, synlighet og rekkefølge helt avhengig av hvem som kommer inn i butikken. Pristilbud, pakkerabatter og mulighetene for kryssalg kan utvikles like fleksibelt. Smarte algoritmer muliggjør en helt unik kundebehandling, og vi har bare sett starten på dette. Kombinasjonen av global skala og individuell kundebehandling utfordrer tradisjonell konkurransetenkning og segmenteringsstrategier.

Google, Amazon, Facebook, Uber og Airbnb utnytter til det fulle dynamikken i nettverket. Og det nettverket vi snakker om er ikke et passivt landskap av infrastruktur, slik som jernbaner, veier, koblingsbokser, basestasjoner og kabler. Det er et nett som i sine egenskaper og kontinuerlige utvikling ligger langt utenpå industrialderens fysiske nett for distribusjon av varer og kommunikasjon. Det er et levende, ekspanderende nett av informasjon, partnermuligheter og forretningsmuligheter, og der smarte algoritmer og kundesentriske ideer gjør det mulig å hoppe fra bransje til bransje.

Morgendagens Uber formidler kanskje hjemmehjelp eller jagerfly, for prinsippet – sammenkoblingen av nettverket – og den digitale gjennomføringen er i grunnen det samme. Nettet og nettverkseffekter er kjernen i alle disruptive virksomheter.

Forståelsen av nettverkseffekter, algoritmenes betydning, utviklingen av intelligente systemer og hvilke muligheter og trusler dette representerer for eksisterende virksomheter er etter mitt syn essensielt i digital lederkompetanse. Dernest må bedriftsledere engasjere seg i spørsmål om hva små og store dynamiske nettverk kan bety for utvikling av egne forretningsmodeller og bransjen den opererer i. Det vesentlige er nettverksdynamikk. Alt det som skjer under det vi faktisk ser og som derfor lett fanger vår oppmerksomhet.

Sensorer, smartklokker, 3D-briller og andre kule «gadgets» bare er enkle apparater på toppen av et nett som blir mer levende for hver dag som går, og vi er ennå bare i startfasen. Det i seg selv kan være dyptgripende å erkjenne.

Les også

Skrikende behov for IT-kompetanse

Les også

Digital intelligens avgjør hvordan du blir oppfattet

Les også

Flausene du ikke vil gjøre på sosiale medier

Publisert: