TA-tiltalt taus om sine «hemmelige hjelpere»

OSLO TINGRETT (E24): Selv på oppfordring fra dommeren vil ikke Per Sten Andersen svare på hvem de to faste rådgiverne hans var. Han mener han ikke husker navnene deres.

NAVNLØSE RÅDGIVERE: Bedrageritiltalte Per Sten Andersen ville ikke svare hverken aktor eller dommeren i Oslo tingrett da de spurte hvem de to faste rådgiverne hans var i TA Invest. Arkivbilde fra en tidligere rettsak.
Publisert:

Etter en runde med spørsmål rundt eiendommene til aksjeklubben TA Invest, presser aktor Christian Stenberg onsdag ettermiddag den bedrageritiltalte Per Sten Andersen på hvilken kjennskap han hadde til aksjeinvesteringene i TA Invest.

Andersen har både i avhør og i Oslo tingrett hevdet at han helt frem til kollapsen i TA Invest trodde det fantes verdipapirer for flere hundre millioner kroner i klubben.

Isteden viste det seg at pengene var sporløst borte. Da klubben kollapset, var kravene i boet på over 500 millioner kroner, inkludert den fiktive avkastningen.

Per Sten Andersen og den tidligere samboeren Eva-Karin Haugen er i Oslo tingrett tiltalt for grovt bedrageri og en rekke andre lovbrudd etter kollapsen i TA Invest.

Les også

- Du er mattelærer. Hvordan trodde du dette skulle gå rundt?

Aksjeklubben som ble startet i 1996 viste seg å være et pyramidespill, og flere hundre medlemmer tapte enorme millionbeløp (sjekk faktaboksen i bunnen av saken for å lese om TA Invest og millionkollapsen).

Navnløse rådgivere

Per Sten Andersen har forklart at han stod for medlemskontakten i klubben, mens hans tidligere samboer Eva Karin Haugen stod for all aksjehandel.

Ifølge Andersen var hun også den som hadde kontroll og oversikt over verdipapirene. Eva-Karin Haugen hadde frem til 2004 jobbet ved flere av de største meglerhusene i Oslo.

Gjennom 2008 og inn i vinteren 2009 måtte Per Sten Andersen svare stadig mer aggressive medlemmer, som ville ta penger ut av klubben.

I et langt brev til et av medlemmenes advokater i februar 2009, som aktor lese opp i retten onsdag, skrev Andersen at han hadde vært i kontakt med klubbens «to faste rådgivere». De hadde forsikret ham om at det snart var mulig å gjennomføre et salg av rentepapirer.

Dette skulle frigjøre kontanter, som kunne brukes til å betale ut til medlemmene.

Les også

TA Invest-saken: Aktor presser på avvik i forklaringene

I realiteten mener aktor det ikke fantes noen verdipapirer i klubben på dette tidspunktet. Stenberg spurte derfor Andersen - gjentatte ganger og på ulike måter - om hvem disse rådgiverne var.

Andersen svarte at han ikke ønsket å opplyse om det.

Det fikk rettens formann til å reagere. Heller ikke tingrettdommer Morten Bjone kunne forstå hvorfor det skulle være et problem for Andersen å opplyse om hvem disse personene var.

- De kunne jo føres som vitner, sa dommeren.

Andersens advokat Christian Hjort brøt inn og spurte Andersen om det var så at han ikke ville si navnene, eller om det var slik at han ikke husker dem.

- Jeg husker dem ikke, svarte Andersen da.

Jobbet mot børs

I brevet som ble lest opp, skrev Andersen at han var sliten etter å ha jobbet mot børsen fra klokken 08.00 til USA-børsens stengetid 22.20. Han ba derfor mottakeren se bort fra skrivefeil og dårlige formuleringer.

Les også

TA Invest-tiltalt skylder på eksen: - Jeg trodde tallene var reelle

Aktor fulgte opp med å spørre om det var slik at at Andersen selv også handle aksjer.

- Nei, jeg beklager å ha formulert meg litt klønete der. Jeg tenkte på at klubben drev handel gjennom hele dagen, og at jeg var en del av klubben, svarte Andersen.

Ved frokostbordet?

Aktor ba Andersen fortelle om hvordan han ble orientert om investeringene i klubben.

Også på dette spørsmålet var Andersen så uklar at dommer Bjone måtte gripe inn.

- Spørsmålet er enkelt, hvordan fortalte Eva-Karin Haugen deg om de investeringene Aksjeklubben TA Invest gjorde?

- Det skjedde nok stort sett muntlig, svarte Andersen.

- Eva-Karin fortalte jevnlig hva det var investert i. Men akkurat hvordan det ble kommunisert, det husker jeg ikke, la han til.

Les også

Ekspert-rapport om TA Invest: 21 millioner gikk til privat forbruk

Aktor plukket frem nok et brev til medlemmene, denne gangen fra januar 2006.

Her skrev Per Sten Andersen at en god del penger var plassert i rentepapirer, med løpetid på mellom 1 og 12 måneder. Det skulle være en forklaring på hvorfor en del medlemmer måtte vente på å få ut penger fra klubben.

- Mener du at Eva Karin Haugen allerede på det tidspunktet løy for deg?

- Nei, jeg trodde ikke Eva Karin løy, svarte Andersen.

- Men mener du idag at Eva Karin Haugen løy?

- Jeg vet nå at i alle fall de rentepapirene som forfalt i mars 2009, ikke fantes. Så enten må hun ha fortalt noe feil, eller så har jeg misforstått noe. Det har dessverre vist seg at ikke alt hun sa var riktig, sa Andersen.

Publisert:

Her kan du lese mer om