Stanger mot Skatt Øst

Hans Norum har kjempet mot skatteetaten siden 1994.

- Skatteetaten har ødelagt livet mitt, og så gidder de ikke engang svare. De forstår ikke hvordan de ødelegger mennesker som kunne vært produktive samfunnsborgere i mange år til, sukker Hans Norum oppgitt.
Publisert:

Nesten åtte måneder etter at Aftenposten slo opp den urimelige skjønnsligningen av Hans Norum, og skatteetaten inviterte til dialog, står saken like fast.

Hans Norum ble skjønnslignet til trygd og uførhet. Etter alt å dømme ble det gjort en grov feil på ligningskontoret i Råde for ligningsåret 1994. Feilen førte til at Norums inntekt ble urettmessig oppjustert år etter år.

Skattegjelden tok til slutt knekken både på yrkeslivet og helsen til Norum, etter at kemneren slo ham personlig konkurs. Han har kjempet mot den urettmessige ligningen i alle år, men ligningsetaten var ikke interessert å høre hans versjon. Personer som åpenbart var inhabile, avviste klagen og holdt tilbake viktig dokumentasjon til Norums fordel i en rettssak.

Siden dekket ligningskontoret seg bak foreldelse.

Til Stortinget.
Da Aftenposten omtalte Norums kamp mot byråkratiet 28. september 2008, var det mange som reagerte. Norums sak kom opp i Stortingets spørretime. Både finansminister Kristin Halvorsen og direktør Øivind Strømme i Skattedirektoratet forsikret om at det var praksis for å ta opp saker som var mer enn 10 år gamle i spesielle tilfeller. Strømme lovet å ikke være formalistisk, og sa at han antok at Norums sak var en slik.
Det var dialog med Skatt Øst utover høsten. Men da Norum langt ut i januar ikke hadde hørt noe siden første halvdel av desember, kontaktet han Aftenposten, som spurte Skatt Øst om fremdriften. Først da innkalte Skatt Østs seniorrådgiver Bente Groven Syversen til nytt møte, der kravet om oppunder 7 millioner kroner i tilbakebetaling til Norum ble reist.

Dør på gløtt.
Skatt Øst åpnet døren på gløtt for revurdering av skjønnsligningen fra over 10 år tilbake, og ba om ytterligere dokumentasjon på at det har vært klaget på ligningen helt tilbake til 1994. I et nytt møte 20. mars hadde Norums trofaste støttespiller, revisor Bjørn R. Klock, med seg slik dokumentasjon.

Døren smelt igjen.
Skuffelsen over dette møtet var desto større, da Klock fikk muntlig beskjed om at Skatt Øst ikke ville snakke om det som var mer enn 10 år gammelt. Klock mener det er svært viktig å gå helt tilbake til 1994, fordi Hans Norum allerede har betalt inn 1 million kroner i tilleggsskatt, og store deler av dette beløpet er urettmessig tilleggsskatt for årene 1994–1997. Det er selve årsaken til Norums tragedie.
– Jeg er mer desillusjonert over skatteetaten enn noen gang, sier Hans Norum.
Advokat Jørn Uggerud, en annen av Norums støttespillere, sendte 5. mars et brev til Skatt Øst med argumenter for å ta opp de gamle ligningene. 30. mars purrer Uggerud på svar.
Men Skatt Øst lar ikke høre fra seg. Revisor Bjørn R. Klock sendte et brev 1. februar som ennå ikke er besvart.
Skatt Øst har ikke engang bekreftet å ha mottatt brevene, noe de etter forvaltningsloven plikter å gjøre innen en måned.
– Det er helt uhørt. Når de skriver til oss, krever de svar innen en uke, av og til noen dager, sier Klock.
– Skatteetaten har ødelagt livet mitt, og så gidder de ikke engang svare. Det er arrogant, det, sukker Hans Norum oppgitt.
Svaret: - Sånt skjer

Seniorrådgiver Bente Groven Syversen i Skatt Øst sier det er beklagelig at det tar så lang tid, men sier "sånt skjer" og at Skatt Øst har svært mange saker å styre med.

–Vi behandler saken, men har ikke mulighet til å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten.

–Selv ikke når skatteyter har levert skriftlig fullmakt om at journalisten kan få alle opplysninger i hans sak?

–Nei, det er, som i sosial- og trygdeetaten, vår policy ikke å gi slik informasjon uansett.

–Har dere konkludert i saken?

–Det kan jeg ikke kommentere, men det vil bli besvart overfor skatteyter.

–Skatt Øst har ikke svart på viktige brev fra skatteyters side sendt 1. februar og 5. mars, til tross for flere purringer. Skatteyter har ikke hørt noe fra Skatt Øst siden det siste møtet 20. mars, er ikke det urimelig lenge?

–Nå er det påsken imellom, så det er ikke så lang tid. Det er beklagelig at det tar så lang tid. Men sånt skjer, og vi har svært mange saker å behandle.

–Men dette er jo en veldig spesiell sak der skatteyter har hatt store belastninger. Det bekymrer deg ikke?

–Jo, generelt sett er det uheldig.

Bente Groven Syversen vil ikke si noe om den videre fremdriften i saken, utover at "et svar er under utarbeidelse".

–Hvorfor er det så viktig for dere ikke å gå mer enn 10 år tilbake?

–Vi har ikke mulighet til det etter ligningslovens § 9-6.

–Men det finnes rettspraksis på det i spesielle tilfeller?

–Den generelle tolkning er at hvis klageren ikke har fått svar på en klage, såkalt fristavbrytende klage, så kan det gås lenger tilbake.

–Og det mener dere ikke har skjedd her?

–Det kan jeg ikke kommentere.

–Men når en åpenbart inhabil person, som i Norums tilfelle ligningsfunksjonæren bak den feilaktige ligningen selv, svarer på klagen, regnes det som adekvat svar?

–Det kan jeg ikke svare på.

–Ikke på generelt grunnlag heller?

–Nei, det er ikke riktig av meg.

PS. Umiddelbart etter at Groven Syversen ble kontaktet av Aftenposten forrige uke, lot hun høre fra seg overfor Hans Norum, etter to måneders taushet.

Les også:

Les flere E24-nyheter

Publisert: