Folkefinansiering: Store forskjeller i andelen misligholdte lån

Monio varsler «negativ trend» i andelen lån som blir misligholdt. E24s utregning viser at selskapet har nær doblet volumet av nye misligholdte lån sammenlignet med årsslutt i fjor.

Monio-sjef Marius Dybdahl leder selskapet med størst andel misligholdte lån, ifølge E24s oversikt.
Publisert:

E24 har bedt alle de store folkefinansieringsplattformenefolkefinansieringsplattformeneFolkefinansiering går ut på at privatpersoner kan investere, låne ut eller gi bort penger til selskaper, prosjekter eller personer om oppdaterte tall for misligholdte lån.

I informasjonen fra selskapene kommer det frem at det er store forskjeller i andelen utestående lån som ikke er betalt til tiden.

Plattformene gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper. De aller fleste av disse selskapene opererer i eiendomsmarkedet.

Oblinor forteller E24 at de ikke har noen misligholdte lån per 1. april, Fundingpartner, som er den desidert største låneformidleren, rapporterer at 0,5 prosent av lånevolumet er misligholdt og Kameo rapporterer om mislighold på 5,1 prosent.

Monio har ikke ønsket å dele tall per 1. april, men forteller at 5,2 prosent av lånevolumet var misligholdt ved årsslutt i fjor.

– Mislighold kan oppstå med en skjevfordeling mellom måneder og kvartaler. Når man skal sammenligne ulike selskapers volum på mislighold, er det derfor mest naturlig å sammenligne for ett helt regnskapsår, skriver daglig leder Marius Dybdahl i en e-post til E24.

– Negativ trend

I flere saker har E24 belyst prosjekter som har fått finansiering gjennom Monio, men som siden har støtt på store utfordringer og mislighold.

Når et lån blir misligholdt vil plattformene starte prosessen med å kreve inn lånet og realisere pantet. Hvorvidt långivere vil tape sparepengene vil derfor avhenge av faktorer som salgsverdien til pantet.

Daglig leder Marius Dybdahl i Monio sier de har gjennomført flere endringer etter E24s avsløringer.

Monio har høyest misligholdsrate blant de fire største aktørene i det norske markedet. Av 368 millioner kroner i utestående lån ved årsslutt i fjor, var 19,5 millioner kroner misligholdt.

Dybdahl erkjenner at andelen misligholdte lån er for høyt, og at tallet er økende.

– Vi ser også en negativ trend inn i 2023, som har ført til flere endringer i Monio, skriver Dybdahl.

Misligholdet nær doblet

E24 har vært i kontakt med långivere som mottar løpende informasjon fra Monio om mislighold.

Basert på denne informasjonen er lån på minst 56,2 millioner kroner misligholdt i 2022 og hittil i 2023.

Det betyr også at tallet på nye misligholdte lån hos Monio har nær doblet seg bare siden årsslutt i fjor.

I tillegg er omfanget av misligholdte lån i Monio mer enn tre ganger større enn det samlede nivået i de tre største konkurrentene til sammen.

Monio har fått tilsendt E24s beregning, og har valgt å ikke kommentere tallene direkte.

Men Dybdahl påpeker at siden Monio opererer med kortere frist før et lån blir misligholdt enn konkurrentene, blir det vanskelig å sammenligne volum for mislighold på et gitt tidspunkt.

På denne tomten opplyste Monio i låneannonsen at det skulle stå en hytte under oppføring. Nå kan långivere tape millioner.

Han mener mislighold ikke er det samme som tapte penger for långiverne.

– Dette gjelder ikke bare for Monio, men for alle plattformene. Hva som reelt sett tapes avhenger av sikkerheten investorene har i lånene. Alle Monios lån har sikkerhet i fast eiendom, skriver Dybdahl

Tidligere har Monios eier Sparebank 1 SR-Bank varslet at de har hyrt inn ekstern hjelp for å gjennomgå Monios rutiner etter E24s avsløringer.

Banken har ikke ønsket å si hvem har hyrt inn.

– Hva slags endringer har dere gjennomført som følge av misligholdstallene?

– Vi har gjennomgått våre rutiner for ytterligere å forbedre disse, styrke vår internkontroll og systemer for risikostyring, skriver Dybdahl.

– Viktig med strenge prosedyrer

Blant de fire største folkefinansieringsplattformene som opererer i Norge har Oblinor og Kameo lavest misligholdstall.

I slutten av mars hadde Oblinor 208 millioner kroner utestående i lån formidlet på plattformen.

– Mislighold av lån kan ha et nærmest uendelig antall grunner eller årsaker. Vi tror imidlertid ikke at flaks er den avgjørende faktorenes suksess, skriver daglig leder Kristian Gjerde Løkken i Oblinor i en e-post til E24.

Han mener en ting er spesielt viktig for å unngå mislighold av lån.

– Når det gjelder nivået på misligholdte lån, mener vi at det er viktig med strenge prosedyrer for godkjenning av lån og kontinuerlig arbeid for å minimere risiko, skriver Løkken.

Fundingpartner var den klart største tilbyderen av lån gjennom folkefinansiering i starten av april. Her med administrerende direktør Geir Atle Bore og Norgessjef Jørund Gjesvik.

Forventer at tapstallene vil øke

FundingPartner er den klart største aktøren på folkefinansiering i Norge.

Av totalt utestående lån på 902 millioner kroner i slutten av mars, var kun 4,5 millioner av disse ansett som misligholdt.

– Nå går vi inn i det som sannsynligvis er en resesjon, og da forventer vi at tapstallene vil øke noe, skriver norgessjef Jørund Gjesvik til E24.

Gjesvik mener Fundingpartner tar tapsrisikoen på alvor.

Hva gjør dere for å forhindre at lån går til mislighold?

– Det viktigste er å gjøre grundige undersøkelser i forkant av at man formidler et lån. Her er vår viktigste styrke at vi har et dyktig analytiker-team med bakgrunn fra blant annet Danske Bank, Swedbank, Nordea og Pareto, skriver Gjesvik.

Schibsted eier 10 prosent av aksjene i Fundingpartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

I etterkant av publisering har Kameo tatt kontakt og opplyst at de misforstod spørsmålene som E24 stilte dem. Misligholdstallet på 12,8 millioner kroner var samlet fra oppstarten i 2017, og ikke for de utestående lånene per 01.04.2023. Det riktige er at selskapet har null mislighold på utestående lån på denne datoen. Saken er oppdatert for å gjenspeile dette.

Publisert: