Magnus Reitan overfører store deler av formuen til barna

Reitan-toppen overfører store deler av eierskapet i sitt eget investeringsselskap til barna, som er bosatt i Genève.

Magnus Reitan overfører store deler av formuen til barna i Geneve.
Publisert:

«Vi har sammen planlagt dette generasjonsskiftet lenge, og gjennomfører nå første steg. Det betyr at jeg overfører mesteparten av eierskapet i MVK Capital til mine barn. Jeg beholder kontrollen i investeringsselskapet, mens Kristoffer og Viktoria involveres gjennom styreplass, eierskap og rett til utbytte» skriver Reitan på Linkedin.

Det var Finansavisen som først meldte om saken.

Blir selv i Norge

På Linkedin skriver Reitan at barna nå blir styremedlemmer og medeiere i investeringsselskapet.

«Mitt eierskap i Reitan er gjennom Mvk Capital AS. Min rolle og engasjement i Reitan vil være som før, og endringen vil ikke påvirke Reitan eller Reitan Kapital. Ledelse og styret i Reitan, Reitan Retail, Reitan Eiendom og Reitan Kapital er som før» skriver han.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Magnus Reitan, men blir henvist til meldingen på Linkedin.

Les på E24+

31 milliarder i ligningsformuer flyttet til Sveits på 5 år

Videre står det at begge barna i mange år har oppholdt seg i utlandet og nå er bosatt i Genève.

Ifølge Folkeregisteret er de begge fortsatt bosattsregistrert i Oslo.

Magnus Reitan understreker han at han selv forblir boende i Norge:

«Jeg har ingen planer om å flytte til utlandet. Det har heller ikke min far eller Ole Robert. Reitan er og forblir et norsk selskap, med hovedkontor på Lade Gaard i Trondheim.»

31 milliarder til Sveits

I 2020 hadde Magnus Reitan en inntekt på 166,5 millioner kroner og en formue på 4,6 milliarder kroner.

I september kom nyheten om at Kjell Inge Røkke flytter til Lugano i Sveits. Også investor Tord Ueland Kolstad har nylig meldt flytting til alpelandet.

Det samme gjelder eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay, som i gjor flyttet til Bø i Vesterålen, men som nå tar turen videre til Sveits.

En gjennomgang E24 har gjort, viser at 31 milliarder i ligningsformuer har flyttet til Sveits på fem år.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om