Biotek-gründere åpner verktøykasse for farmasigiganter

Nykode-gründer Inger Sandlie er en av forskerne bak et nytt bioteknologiselskap som allerede er i gang med samarbeid med globale farmasiselskaper.

Starter biotekselskap: Fra venstre: Inger Sandlie, Torleif Tollefsrud Gjølberg, Simone Mester og Jan Terje Andersen.
Publisert:

Det nye selskapet heter Authera og er satt opp av professor i biomedisinsk innovasjon Jan Terje Andersen, professor emerita Inger Sandlie og forskerne Simone Mester og Torleif Tollefsrud Gjølberg.

Sandlie er en av gründerne bak børsnoterte Nykode, tidligere Vaccibody, mens Andersen er den forskeren som står bak flest innovasjoner ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

– Gjennom mange år har jeg fra akademisk side samarbeidet med små og store internasjonale selskaper. Nå var tiden inne for å etablere egen virksomhet i Norge, sier Andersen til E24. Han vil fortsette som professor ved siden av arbeidet med Authera.

Les på E24+

Her skapes morgendagens biotekstjerner

Teknologiplattform

Andersen og Sandlie har samarbeidet på ulike måter siden 2002.

Nå skal de gjennom Authera tilby en teknologiplattform som beskrives som en verktøykasse for globale farmasiselskaper og institusjoner som utvikler antistoffer til legemiddelbruk.

Plattformen er basert på gründernes mangeårige forskning på biologiske prosesser og immunforsvaret.

Finansierer seg selv

Forretningsideen handler om å få samarbeidsavtaler med globale aktører som betaler for å få tilgang til selskapets teknologiplattform.

Med dagens modell vil det finansiere seg selv. Til tross for det, sier Andersen at det er stor interesse fra andre investorer, og at de har løpende dialog med disse.

– Partnerne betaler oss up front for en tjeneste, og det samarbeidet vi inngår er med på å betale regningene våre.

Les på E24+

Nå begynner det å bli i overkant mye skepsis innbakt i Nykode-kursen

Allerede fra etableringen av selskapet i mai, har det hatt samarbeidsavtaler i boks.

– Vi har prøvd ut konseptet bak lukkede dører med industrien, og responsen har vært veldig god. Vi er i kontakt med omverdenen og har fått en validering på det vi driver med, noe som motiverer oss enda mer.

Forskerne Simone Mester og Torleif Tollefsrud Gjølberg er hhv. CEO og COO i Authera.

Unge forskere i ledelsen

Med for å lede selskapet er forskerne Simone Mester og Torleif Tollefsrud Gjølberg. Disse har tidligere vært doktorgradsstudenter i laboratoriet til Andersen.

– Uten de, intet selskap, sier Andersen som har merket et tydelig stemningsskifte hos studentene han jobber med.

– Mange motiveres av tanken av at forskning kan tas i bruk, de vil utrette noe utover å produsere vitenskapelige artikler, og flere enn før ser på entreprenørskap som attraktivt, hvor kunnskap kan tas med fra akademia og over i selskapsetablering, og hvor forsker følger.

– Vi er avhengig av å utdanne studenter og forskere som ønsker å ta ballen videre og som er drevet av å være entreprenører basert på akademisk integritet.

Les også

Analytiker om Vaccibody-avtale: – En av de største som er gjort i norsk biotek-historie

Les også

Storinvestorer inn i norsk biotekforskning

Les også

Farmasigigant inn i norsk biotekmygg

Publisert: