Jool Markets i retten for å få utvide driften

Investeringsbanken fikk konsesjonen inndratt av Finanstilsynet i mars, men venter nå på at klagen skal avgjøres i departementet.

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:

Finanstilsynet trakk Jool Markets' konsesjon til å yte investeringstjenester i Norge i mars. Konsesjonen ble trukket etter et stedig tilsyn gjennomført i desember 2017.

Finanstilsynet mente blant annet at Jool Markets har akseptert og lagt til rette for at underagenter har gitt ulovlige investeringsråd til kunder.

«Finanstilsynet har (...) vist at Foretaket har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om kundetesting», skrev tilsynet i sin endelige rapport om selskapet.

De konkluderer samtidig med at Jool Markets hadde etablert en praksis med å oppfrodre kunder med lav eller middels risikovillighet til å endre dette til høy risikovillighet, slik at salg av produkter med høy risiko kunne gjennomføres.

Jool Markets varslet samtidig i en pressemelding at de ville anke avgjørelsen til Finansdepartementet. Anken er fortsatt under behandling. I mellomtiden har Jool fått innvilget såkalt oppsettende virkning i perioden anken er under behandling.

Les også: (+) Nye problemer for forbrukslånsbankene. Tvinges til å ta større tap på den råtne gjelden

Midlertidig forføyning

Onsdag i neste uke (11. september) møtes Jool Markets og Finanstilsynet i Oslo byfogdembete til muntlig forhandling.

Forhandlingstema er en midlertidig forføyning, som i praksis går på at Jool Markets må tåle en begrensning i driften frem til departementet avgjør om Finanstilsynet gjorde rett i å inndra konsesjonen i første omgang.

– Saken gjelder et vilkår som er stilt for å gi utsatt iverksettelse av tilbakekallelsen, sier advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup hos Regjeringsadvokaten, som representerer Finanstilsynet og departementet i saken.

Vilkåret begrenser muligheten til å utvide foretakets virksomhet til nye kunder så lenge Finansdepartementet vurderer anken, forklarer han.

E24 har kontaktet styreleder Ola Røthe i Jool Markets, som bekrefter at det skal holdes muntlig forhandling om en midlertidig forføyning neste uke. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Les også

Frykter kriminelle skal tilby nordmenn kryptovaluta

Avslørt av DN

Jool Markets er datterselskap av svenskeide Jool Capital Partner, som i flere år har blitt brukt som konsesjonsgiver for norske rådgivningsselskaper som ringte rundt til eldre småsparere.

Gjennom dokumentarserien «Golden Oldies» har Dagens Næringsliv kartlagt selskapene, som markedsførte seg som agenter under Jool Capital Partners konsesjon, og metoden investeringsrådgiverne brukte for å få eldre mennesker til å gi fra seg hundrevis av millioner i sparepenger.

Blant selskapene er avviklede Omicron Eiendom, Piero Finans og Justitia Gruppen, i tillegg til NFK Gruppen og Bullox Markets.

Jool Capital Partners har opplyst til DN at de har sagt opp alle sine agentavtaler.

Publisert:

Flere artikler