Frykter kriminelle skal tilby nordmenn kryptovaluta

Finansdepartementet foreslår å inkludere tilbydere av kryptovaluta i hvitvaskingsloven.

Publisert: Publisert:

I et ferskt høringsbrev fra departementet foreslås det å endre hvitvaskingsforskriften, som innfører krav til egnethet for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Det er Finanstilsynet som har utarbeidet høringsnotatet, som ble sendt ut 22. august og har svarfrist 4. oktober.

«Det er en nærliggende fare for at personer som er dømt for straffbare handlinger, eller som på annen måte uegnet til å tilby slike tjenester, søker å registrere seg som tilbydere», skriver Finanstilsynet i høringsnotatet.

I brevet viser tilsynet til at de har mottatt en rekke anmodninger fra enkeltpersoner og foretak som ønsker å tilby veksling og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

I dag finnes seks slike tilbydere registrert hos Finanstilsynet, men tilsynet skriver likevel at det er flere tilbydere enn det registrerte antallet.

Les også: (+) Dette er hvitvaskingsskandalene som ryster europeiske banker

Departementet: Basert på forventede EU-krav

Forslaget fra Finanstilsynet er knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, opplyser Finansdepartementet, som påpeker at kravene allerede er innført for tilbydere av virksomhetstjenester i den nye hvitvaskingsloven i 2018.

«Slike egnethetskrav er en del av forventede fremtidige EØS-forpliktelser etter EUs femte hvitvaskingsdirektiv. Dette har gjennomføringsfrist i EU i januar 2020, og høringen er et ledd i dette arbeidet», skriver departementet i en e-post til E24.

«EU-reglene må ses i lys av at virtuelle valutaer kan overføres og omsettes over landegrensene. Det kreves derfor et harmonisert og felles regelverk», heter det videre.

Finansdepartementet har sendt forslaget på høring med høringsfrist 4. oktober 2019. Departementet sier de ikke har tatt stilling til forslaget, men vil vurdere høringsinnspillene opp mot forslaget fra Finanstilsynet når disse foreligger.

Les også

Finanstilsynet var ikke fornøyde med Komplett Banks rutiner

Økokrim bekymret

Økokrim skrev i sin trusselvurdering for 2018 at de ser på kryptovaluta som «godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og bli brukt til hvitvasking».

En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. Den samme studien estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin.

Økokrim tror kriminelle sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin i fremtiden.

Publisert:

Her kan du lese mer om