Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor

Norges pyntelig lave ledighetsrate skjuler en stor utfordring, ifølge Nav, som nå klasker nye tall i bordet: Nær ett av fem årsverk gikk tapt blant personer i yrkesaldre i Norge i fjor.

GÅR TAPT: Arbeidsledigheten i Norge er lav, men svært mange årsverk går tapt på grunn av arbeidsløshet og dårlig helse, ifølge Nav. Dette er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
Publisert: Publisert:

– Det er rett og slett for mange, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til E24.

En fersk rapport fra etaten viser at dårlig helse eller arbeidsløshet var årsak til at totalt 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i 2018.

Det tilsvarer 18,9 prosent av befolkningen mellom 16 og 67 år, eller nesten én av fem.

Årsverk-bortfallet står i kontrast til Norges offisielle ledighetstall.

Navs registrerte ledighetsrate var kun på 2,2 prosent i september, mens SSB opererer med noe høyere ledighet sin arbeidskraftsundersøkelse.

Lav ledighet, men mange utenfor

Navs nye rapport forteller en mørkere historie om manglende yrkesdeltagelse i Norge.

– Det er en veldig lav arbeidsledighet i Norge, og likevel har vi et høyt antall som står utenfor arbeidslivet. Både vi og myndighetene er bekymret over andelen som står utenfor grunnet langvarig sykdom eller som havner på uføretrygd, sier Åsholt.

– Samtidig har vi ingen trygdeeksplosjon, presiserer Nav-sjefen, med henvisning til at antallet tapte årsverk har vært relativt uendret over lengre tid.

Fjorårets 674.000 er faktisk lite grann lavere enn året før – 10.000 færre.

– Dette er relativt stabile tall, sier Nav-sjefen.

– Stabilt høye tall?

– Ja, for høye.

Les også

NHO urolige for norske bedrifter når britene kutter navlestrengen

Mystisk økning blant unge

– Hvordan er ledigheten så lav, samtidig som så mange ikke er i jobb?

– Det skyldes utdanningsnivå og alder. Uførhet rammer i mye større grad eldre enn yngre. Arbeidsmarkedet i Norge har også noen strukturelle utfordringer, og mange har betydelige helseutfordringer. Det er relativt få unge som står utenfor arbeidsmarkedet, men vi ser en økende vekst også der, sier Nav-sjefen.

Etaten har publisert estimater for tapte årsverk ved flere anledninger før, men dette er første gang Nav også har sett på fordelingen mellom norskfødte og personer født i utlandet.

Andelen tapte årsverk var like høy blant norskfødte som blant innvandrere i fjor, ifølge rapporten. Men siden 2005 registrerer Nav en økning i tapte årsverk blant norskfødte i alle aldersgrupper under 54 år. Økningen er sterkest for dem mellom 22 og 37 år, ifølge tallene.

– Hva kan dette skyldes?

– Dette er vanskelige spørsmål å gi klare svar på. Helsetilstanden i befolkningen har i utgangspunktet ikke blitt noe dårligere. Folk er stort sett i bedre helse. Og arbeidsmarkedet har ikke blitt mer brutalt, sier Åsholt.

Les også

Nav gir XXL milliontilskudd – tar grep etter avsløringer

Satser på raskere tiltak

– Likevel ser vi noe økning over tid. Det kan handle om mekanismer i arbeidsmarkedet. Vi ser det er muskel- og skjelettsykdom og psykiske lidelser som ofte preger de som står lenge utenfor arbeidsmarkedet. Det har vært en dreining i den retningen, sier Åsholt.

– Mistenker dere også en økning i misbruk av Navs ordninger?

– Nei, det tror jeg ikke er en veldig viktig forklaring. Det er tett oppfølging av personer på langvarige trygdeordninger i Norge. Du trenger sykemeldinger og attester fra lege, og det har ikke blitt mindre strengt med årene.

Blant personer på uføretrygd gikk 310.000 årsverk tapt i fjor, en økning på 3,3 prosent sammenlignet med året før, ifølge den nye Nav-rapporten.

– Det vi prøver å gjøre nå, er å raskere komme inn med tiltak. Jo lengre du er utenfor arbeidslivet, hvor vanskeligere er det å komme tilbake. Det å komme tidlig inn med tiltak og følge opp tett, er ting vi vet virker, sier Åsholt.

Les på E24+

Tallene som avgjør om renten skal opp eller ned

Les også

Slik vil regjeringen dempe EØS-motstanden: Ber arbeidsgiverne finne norske arbeidere

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om