Gustav Witzøe tar i dag over som konsernsjef i Salmar

Dagens toppsjef Olav-Andreas Ervik blir ny daglig leder i det nyopprettede datterselskapet Salmar Ocean, og får hovedansvaret for selskapet satsing på havbasert oppdrett.

Salmar har akkurat satt ny fisk i havmerden Ocean Farm 1, som her taues. Virksomheten skal nå bli en del av Salmars nye datterselskap Salmar Ocean.
Publisert:

Gustav Witzøe tar over som konsernsjef i Salmar i dag, 21. oktober, ifølge en melding.

Samtidig blir dagens konsernsjef Olav-Andreas Ervik ny daglig leder i det nyopprettede datterselskapet Salmar Ocean med hovedansvar for selskapets satsing på havbasert oppdrett.

– Med etableringen av SalMar Ocean tar Salmar et nytt skritt i retning av å styrke sin posisjon som ledende i utviklingen av havbasert oppdrett, sier Gustav Witzøe i en kommentar.

Satser i åpent hav

Frem til nå er det Gustav Witzøe som har ansvaret for Salmars satsing på havbasert oppdrett. Nå skal denne virksomheten samles i det nye datterselskapet som Ervik har ønsket å lede.

«Både Witzøe og Ervik poengterer at endringen sikrer kontinuitet i ledelsen, og at den er en naturlig konsekvens av Salmars ambisjon om å lede an i utviklingen av havbasert oppdrett», heter det i meldingen.

Styret mener endringen gir et godt grunnlag for positiv utvikling for Salmar.

Selskapet har nylig gjort et nytt utsett av fisk i havmerden Ocean Farm 1. Samtidig jobber datterselskapet Mariculture med å avslutte design og prosjektering av Smart Fish Farm, som er en større og mer avansert merd som skal etableres i åpent hav.

– På naturens premisser

Begge disse virksomhetene blir nå en del av nyetablerte Salmar Ocean.

– Dette er teknologisk banebrytende prosjekter som inngår i selskapets havstrategi. Vår ambisjon er å lede utviklingen av miljømessig bærekraftig sjømatproduksjon i eksponerte sjøområder, sier Witzøe.

– Vi er overbevist om at havbasert oppdrett vil spille en viktig rolle i fremtidens matproduksjon. På åpent hav har vi enestående muligheter til å drive oppdrett på naturens premisser og med minimal miljøpåvirkning. Jeg ser virkelig frem til å ta denne satsingen videre, sier Ervik.

Planen er at det skal være tett samarbeid og samspill mellom den havbaserte og den tradisjonelle oppdrettsvirksomheten.

Varsler milliardinvesteringer

– Selskapet vil i årene fremover investere store beløp i produksjonsanlegg flere steder langs kysten, herunder en betydelig vekst i RAS-basert settefiskproduksjon. I sum vil Salmar investere flere milliarder kroner i produksjons- og industrianlegg de nærmeste årene, sier Witzøe.

Gustav Witzøe etablerte Salmar i 1991, og har gjort selskapet til Norges nest største, og et av verdens største, innen lakseoppdrett. Han har overført det meste av aksjene til sønnen, 26 år gamle Gustav Magnar Witzøe.

Sønnen kontrollerer nå over 52 prosent av Salmar gjennom selskapet Kverva.

Les meldingen fra selskapet

Les også:

Les på E24+

(+) Dette er Lakse-Norges mektigste personer

Publisert: