Styreleder i Telenor kalles inn på teppet av Mæland

Næringsminister Monica Mæland ber fungerende styreleder redegjøre for prosessen som førte til at Sigve Brekke ble ansatt som konsernsjef.

BER OM SVAR: Næringsminister Monica Mæland inviterer fungerende styreleder til en samtale om ansettelsesprosessen av Sigve Brekke.
Publisert: Publisert:

VG kunne i dag avsløre at de tre kvinnene med mest erfaring fra ledelsen i Telenor aldri skal ha blitt kontaktet om den ledige jobben de siste månedene før Sigve Brekke fikk jobben som ny konsernsjef. Det skjedde på tross av klare politiske signaler fra næringsminister Monica Mæland om at styret burde se ekstra godt etter en kvinnelig kandidat til topplederstillingen.

– Det har dukket opp opplysninger gjennom VG nå som stiller spørsmålstegn ved den prosessen. Så det jeg har gjort er at vi inviterer fungerende styreleder til en samtale om prosessen, sier næringsminister Mæland til VGTV tirsdag ettermiddag.

– Fungerende styreleder skal redegjøre for deg?
– Ja, styreleder i Telenor må redegjøre for den prosessen de har hatt. Så oppfatter jeg også at styret har sendt ut en pressemelding hvor de tilbakeviser påstandene som er kommet.

Fungerende styreleder i Telenor er Frank Dangeard.

Skriver ikke om kjønn

– I pressemeldingen skriver styret at det var tre kandidater i den siste runden, men de oppgir ikke at det var kandidater av begge kjønn. Hvordan tolker du det?

– Det er styret som skal ansette konserndirektøren. Vi peker hverken på navn eller kjønn i forbindelse med ansettelser. Men vi er opptatt av at det er bredde og grundighet i rekrutteringen, sier Mæland.

– Du har sagt at styret skal lete grundig etter kvinnelige kandidater til denne jobben. Hva tenker du da om at det ikke var noen kvinner med igjen i siste runde?

– Jeg har vært opptatt av at det er en grundig prosess og at det er en bred tilnærming. Jeg har forholdt meg til informasjonen jeg får fra Telenor og det kommer jeg til å fortsette å gjøre, sier Mæland til VGTV.

Mæland har tidligere omtalt det som «svært alvorlig» dersom ingen kvinner var med i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef.

– Hvis det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen jeg har fått underveis fra Telenors styre, sa Mæland til VG tidligere i dag.

Det var Svein Aaser som var styreleder i konsernet da Brekke ble ansatt. Han måtte gå fra jobben etter at næringsministeren mistet tillitt til ham. Tillitsbruddet oppstod på grunn av selskapets håndtering av korrupsjonssaken mot VimpelCom. Telenor er den største eieren i selskapet, men har satt VimpelCom på sin salgsliste.

Telenor: - Feilaktige påstander

«Telenor tar på det sterkeste avstand fra påstandene i media som stiller spørsmål ved troverdigheten rundt Telenors ansettelsesprosess av konsernsjef tidligere i år. Disse påstandene er feilaktige og misledende.»

Det skriver styret i Telenor i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag ettermiddag. I pressemeldingen påstår telegiganten at ansettelsen av Brekke ble gjennomført på en forsvarlig måte.

«Ansettelsen av Sigve Brekke som konsernsjef i Telenor ble gjennomført på en forsvarlig måte basert på internasjonal beste praksis. Den beste kandidaten fikk jobben etter at kandidater av begge kjønn ble grundig vurdert.»

Les også

Jobbekspert tar Telenor i forsvar

Les også

USA beskylder Telenor for avtalebrudd

Les også

Telenor: – Påstandene er feilaktige og misledende

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om