Ingen flyavtale på plass ennå – men flyselskapene tror de slipper brexit-kaos i mars

Selv om ukens avtaleutkast mellom EU og Storbritannia ikke viser hva som vil skje med luftfarten, så tyder mye på at flyene vil gå som normalt en stund etter at brexit inntreffer 29. mars neste år.

Arkivbilde fra Heathrow

Foto: Stefan Wermuth Reuters
Publisert:

Onsdag denne uken ble det formelt bekreftet fra Storbritannia og EU at partene nå har blitt enige om et avtaleutkast for brexit.

Den britiske statsministeren, Theresa May, fikk støtte av sin egen regjering, og selv om flere statsråder har gått av og hun møter stor politisk motstand, skal avtaleutkastet legges frem for parlamentet i London.

EU-kommisjonen la også ut hele avtaleutkastet som partene har blitt enige om.

I det 585 sider lange dokumentet omtales en rekke forhold, inkludert hvordan man skal løse europeiske og britiske borgere som bor på kryss av grensene, samt overgangsregler for elektrisitetshandel og mye annet.

Det som det står svært lite om er luftfarten.

Med unntak av noen formuleringer om statsstøtte til flyplasser, er det ingen detaljer om hvordan EU og Storbritannia har tenkt til å sørge for at flyene fortsetter å gå i rute, også etter at brexit inntreffer 29. mars 2019.

I dag anses Storbritannia og resten av EU som en enhet, og selv om Storbritannia har noen særskilte flyrettigheter med land utenfor Europa, så fungerer flytrafikken internt grenseløst.

Det betyr blant annet at flyselskaper fra et EU-land fritt kan operere i et annet. Hvordan bildet vil se ut etter 29. mars er fortsatt usikkert.

Les også

May: Utkastet til brexit-avtale er rett vei for Storbritannia

Skjermingsavtale kan komme på plass

Etter det E24 får opplyst skal det imidlertid være snakk om at man får på plass en skjermingsavtale for luftfarten som sikrer kontinuitet ut 2019.

Hvis dette stemmer er det i så fall ett år kortere enn den generelle overgangsordningen som skal regulere forholdet mellom EU og Storbritannia fra de trer ut til skilsmissen er fullstendig gjennomført.

E24 har spurt de to store norske aktørene som begge har stor virksomhet inn og ut av det britiske luftrommet:

– Vi forventer at det løser seg, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Akkurat nå er vår vurdering i samsvar med bransjen for øvrig at en løsning vil komme på plass, og at flytrafikken vil gå som normalt, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Både SAS og Norwegian har i dag datterselskaper i Irland. Mens Norwegian har et eget britisk selskap, bruker imidlertid SAS sitt irske selskaper til å drifte en base i Malaga og en i London, som flyr SAS-ruter inn til Skandinavia.

At SAS Irland skal få problemer med et slikt oppsett tror flyselskapet skal kunne løses:

– Den store majoriteten av SAS-piloter flyr på noe annet enn britiske flysertifikater, men de som eventuelt berøres av dette vil kunne søke om sertifikat fra et annet EU land, sier Knut Morten Johansen i SAS.

– Men dere har heller ikke sett noe konkret i avtaleutkastet enn at man vil bli enige?

– Ja det er riktig, og noen i bransjen snakker om at man forutsetter overgangsordninger uten at det i dag er noe som taler for en automatikk i det. Men det er kanskje ikke så usannsynlig, sier Johansen.

Les også

Dette er det verste Bjørn Kjos tror kan skje med brexit

– Risikoen er noe redusert

ACI Europe (bransjeforening for europeiske flyplassoperatører) har vært en sterk pådriver for å få på plass en midlertidig ordning som sikrer kontinuitet i luftfarten.

– Uten en slik overgangsordning kunne det blitt et kaos uten like for flyplasser, flyselskap og passasjerer fra 30. mars 2019, hvis ingen brexit-avtale er på plass, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir, som følger europeisk luftfart svært tett.

Generalsekretær Olivier Jankovec i ACI Europe uttalte denne uken at brexit-risikoen for luftfarten, i et scenario der de videre brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU ikke fører frem, nå er «noe redusert»:

– Det er en lettelse at EU-kommisjonen formelt har erklært at de vil foreslå tiltak som vil sikre uforstyrrede flyforbindelser mellom EU27 (EU-landene, journ.anm.) og Storbritannia etter mars 2019.

– Siden Storbritannia allerede har inntatt et lignende standpunkt, betyr dette at forbrukere nå kan ha tillit til eksisterende og fremtidige bookinger mellom EU27 og Storbritannia neste år, fortsetter han.

Les også

SAS-partneren Flybe i krise: Forsøker å selge hele flyselskapet

Skrekkscenarioet

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at det verste som kan skje, uten en overgangsordning, er at flyselskaper står igjen uten flyrettigheter, at passasjerer ikke kan mellomlande uten å først måtte gå gjennom pass- og sikkerhetskontroll på nytt, med mer.

Da Norwegian presenterte sine resultater for tredje kvartal i oktober, opplyste selskapet at de jobber med beredskapsplaner for brexit. De er ikke alene, for alle flyselskapene som kan bli rammet har lenge forberedt seg på ulike utfall.

E24 skrev i november om hvordan det ungarske lavprisselskapet Wizz Air blant annet har sikret seg en britisk flylisens.

Norwegian har ikke bare mange ruter til Storbritannia, men har også et eget datterselskap med sin egen en flylisens (AOC), base og ikke minst ansatte i landet. Samtidig har selskapet en ganske stor fleksibilitet gjennom at de har baser, selskaper og flylisenser (såkalte AOC-lisenser) i både Skandinavia, Storbritannia og Irland.

Selv om et slikt oppsett av konsernet, med mange datterselskaper og ulike lisenser kan virke komplisert og byråkratisk, kan det vise seg å være gull verdt hvis brexit fører til et oppsplittet regulatorisk regimet.

– Selskapet jobber nå med beredskapsplaner basert på forskjellige brexit-scenarioer, inkludert en «hard brexit», skrev Norwegian i kvartalsrapporten.

– Vet dere egentlig hvordan brexit vil påvirke dere?

– Nei, det er det vel ingen som egentlig vet, når man følger forhandlingene. Men vi er godt dekket siden vi har en stor operasjon i Storbritannia og den blir i hvert fall ikke påvirket, sa konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian til E24 i slutten av oktober.

– Hva er det verste som kan skje?

– Det er at 737-flyene våre ikke får lov til å fly inn til England, men jeg tror det nesten er utenkelig. Om det skulle skje, tror jeg det bare vil skje noen timer og ikke blir noe langvarig, sa Kjos.

Her kan du lese mer om